Skip to main content
  • Nieuws
  • STEM-onderwijs is topprioriteit voor werkgevers

STEM-onderwijs is topprioriteit voor werkgevers

  • 20/11/2018

Op 12 november werd de werkweek afgetrapt met een constructief ontbijtoverleg rond STEM. Voka en zes sectorfederaties overhandigden aan de onderwijskoepels- en netten en de onderwijsexperts uit het Vlaams parlement een STEM-manifest met twintig concrete aanbevelingen. Het doel is om de kwaliteit en instroom in het STEM-onderwijs te versterken. 

  • De dalende aantrekkingskracht van het lerarenberoep maakt duidelijk dat er werk aan de winkel is.
  • Daarom rekenen de werkgevers op de overheid en het onderwijs om mee de schouders te zetten onder de realisatie van het STEM-manifest.
  • Maar ook de werkgevers engageren zich onder meer door het uitbouwen van lokale netwerken en het financieel of organisatorisch ondersteunen van STEM-academies.

De aanbeveStem Ontbijtlingen dienen ter inspiratie voor het volgende regeerakkoord en het nieuwe STEM-actieplan dat vanaf 2020 in werking treedt. Vooral een doeltreffende studie-oriëntering, aandacht voor STEM vanaf het basisonderwijs, professionalisering van leraren, een moderne infrastructuur en een sterk stelsel van duaal leren krijgen volop aandacht in het manifest. 

Rond de tafel was er een grote eensgezindheid over het belang en de impact van de leraar. Het lerarentekort en de dalende aantrekkingskracht van het lerarenberoep maken duidelijk dat er werk aan de winkel is. Zij-instroom uit de private sector moet sterker bevorderd worden. De verschillende statuten in het onderwijs en op de private arbeidsmarkt moeten hiervoor de nodige ruimte maken. Experten uit het bedrijfsleven kunnen een grote meerwaarde betekenen en omgekeerd kunnen onderwijzers nuttige ervaring opdoen in de bedrijven. 

“Zij-instroom uit de private sector naar het onderwijs moet sterker bevorderd worden.”

De werkgevers rekenen op de overheid en het onderwijs om mee de schouders onder de realisatie van het manifest te zetten. De werkgevers blijven zelf ook niet bij de pakken zitten en nemen verschillende engagementen op zoals het uitbouwen van lokale netwerken, het financieel of organisatorisch ondersteunen van STEM-academies en het professionaliseren van leraren. Deze engagementen worden de komende maanden verder geconcretiseerd. Daarna is het de bedoeling om opnieuw in overleg te gaan met het onderwijs en het beleid om verdere stappen te zetten richting een kwalitatief STEM-onderwijs. 

Jonas De Raeve - Adviseur Onderwijs - jonas.deraeve@voka.be - 0473 76 65 07
IMU - vzw Remant
IMU - vzw - De Tijd
IMU - vzw - Altez