Skip to main content
  • Nieuws
  • Statik gaat voor maatschappelijke winst

Statik gaat voor maatschappelijke winst

  • 08/07/2020

Begin dit jaar riepen Voka Vlaams-Brabant en de Provincie Vlaams-Brabant Statik uit tot nieuwe klimaatambassadeur van de regio. Een opvallende keuze, want Statik is een webbureau, een bedrijf uit een sector die op het eerste gezicht niet hard aan zijn voetafdruk moet sleutelen. Maar Statik draagt klimaatvriendelijkheid en duurzaamheid hoog in het vaandel. Het gesprek met CEO Pieter Jelle De Brue was voor nog meer verrassingen goed. Statik werkt bijvoorbeeld bewust heel
lokaal, maar denkt wel internationaal.

Tekst: Peter Dhondt & Marlies Vanthuyne en Mathieu Wouters – foto’s: Studio Dann

Statik is in Leuven gevestigd en tekende onder meer de online strategie van KU Leuven uit, maakte een webshop voor de ecologische mode van Sway en zette voor Duvel een geautomatiseerde tool op waarmee bierliefhebbers acht weken lang hun eigen glazen konden vormgeven in 3D. “All things digital, dat is onze winkel”, luidt het op de website van Statik. 

All things digital

Digital is meer dan ooit het te volgen pad, oordeelt CEO Pieter Jelle De Brue. “Je kunt als bedrijf niet meer rond de bestaande digitale toepassingen en het wordt alsmaar belangrijker hierop in te spelen en beter nog, op de feiten te gaan voorlopen. Dat is waar Statik bedrijven en organisaties mee wil helpen. Ze doet onze samenleving veel pijn, maar de huidige coronacrisis is tegelijkertijd de perfecte spoedcursus digitalisering. Tal van ondernemers beseffen nu de meerwaarde van online aanwezigheid, webshops, telewerken, etc. Zij die het al deden, plukken daar nu de vruchten van terwijl anderen nu misschien stappen moeten overslaan om snel genoeg op de kar te springen.”

Die noodzaak om te gaan digitaliseren is bovendien maar één aspect, dat al bij al niet meer revolutionair is. “Uiteindelijk blijf je bij digitalisering bij je gewone business as usual, maar met andere tools. Een winkel die ook een webshop opzet, verkoopt nog steeds zijn producten, zij het op een andere manier. Waar het komende jaren op zal aankomen om het verschil te maken, is mee te gaan in de digitale transformatie. Dat verandert wel fundamenteel de werking van een organisatie. Wat Statik doet is om samen met de klant te kijken naar nieuwe interne en externe opportuniteiten en op basis daarvan het businessmodel bijsturen. Digitale toepassingen zien we daarbij als facilitatoren van het proces en niet als doel op zich. Digitaal transformeren is niet zeggen ‘we gaan project tool X gebruiken’ maar wel ‘welke opportuniteiten biedt deze nieuwe, digitale wereld en hoe kunnen we onze organisatie herdenken om daar slim op in te spelen?”

Om te weten welke aanpak werkt, zoekt Pieter Jelle De Brue niet ver: “Bij Statik zelf evolueren we voortdurend. Om te verbeteren maar ook om te ervaren wat wel en niet werkt. Zo kunnen we intussen putten uit een koffer vol tastbare voorbeelden. We zijn geen academici die één model uitwerken om dat bij al onze klanten te gaan implementeren. Een nieuwe organisatie of werking opzetten is een cyclisch gegeven. Je gaat zaken aanpassen, vervolgens evalueren en als het nodig is opnieuw bijsturen, en dat steeds opnieuw. Ik vind het erg belangrijk om in dat proces de sleutels aan de medewerkers te geven. Zij weten vaak het best wat leeft, wat werkt en waar dingen spaak lopen. Door hen ook de oplossingen te laten aanreiken, creëer je een organisatie die van onder uit gedragen wordt in plaats van eentje die vanuit het management gestuurd wordt.”

Meer duurzame impact

Zoals het inzicht in transformaties organisch gegroeid is, geldt dat ook voor Statik zelf. “Ik ben in 2004 tijdens mijn studies begonnen met Statik”, zegt Pieter Jelle De Brue. “We zijn heel snel gegroeid. We hebben volop geprofiteerd van de explosie van onlinetoepassingen. In 2012 hebben we een sectorgenoot overgenomen en kreeg Statik een tweede zaakvoerder. Dat was het moment om na te denken over hoe we verder wilden groeien. Tot dan hadden we vooral in opdracht van reclamebureaus gewerkt. We kwamen tot de conclusie dat we in de eerste plaats een bijdrage willen leveren aan de samenleving. Daarvoor vormen de SDG’s (duurzame ontwikkelingsdoelstellingen) een goede kapstok. Nu is de vraag niet langer hoe we groter kunnen worden, maar wel hoe we meer positieve impact kunnen hebben, of beter: hoe we onze klanten kunnen helpen om hun duurzame impact te vergroten.”

Statik telt nu ongeveer 35 medewerkers. Het bedrijf zit in een relatieve luxepositie: er komen meer opdrachtgevers aankloppen dan het bureau er kan voorthelpen. Zelfs in deze tijden van corona: “Veel bedrijven vragen oplossingen voor problemen die door de pandemie veroorzaakt zijn. Zo hebben we laatst KU Leuven geholpen om een volledig virtuele infodag op poten te zetten die bezocht werd door meer dan 9.000 toekomstige studenten tijdens 160 verschillende sessies”, zegt Pieter Jelle De Brue. Die sterke positie maakt ook dat Statik haar opdrachtgevers kan selecteren op basis van hun duurzaamheidsvisie, en die is doorslaggevend: “We toetsen elke klant en elk project aan de SDG’s. Als een bedrijf dat in fossiele brandstoffen handelt ons wil inschakelen, zal het antwoord allicht nee zijn. Ook bij een grootbank zullen we heel goed kijken en is de kans klein dat het tot samenwerking komt. Maar de vraag is ook hoe we klanten die op de goede weg zijn, kunnen helpen om nog duurzamer te worden. Dat leidt tot boeiende gesprekken. We werken bijvoorbeeld al lang samen met Brouwerij Duvel Moortgat. Dat lijkt geen evidente keuze, maar zij hebben wel degelijk een heel uitgebreide duurzaamheidsstrategie.”

“Ook het engagement van onze mensen is heel belangrijk. Ze moeten achter een klant kunnen staan.” Statik werkt met zelfsturende teams die volgens de visie van Pieter Jelle De Brue maximale autonomie genieten. “Dat draagt bij tot het welbevinden van de medewerkers, samen met flexibele werkuren en een ruim aanbod aan opleidingsmogelijkheden. Wij vinden het normaal dat dit een centrale plaats inneemt, maar we merken dat dit bij andere bedrijven niet zo vanzelfsprekend is.” De medewerkers worden wel op een duurzame manier in de watten gelegd. Zo hebben ze geen salariswagens maar wel elektrische bedrijfsfietsen.

Ze doet onze samenleving veel pijn, maar de huidige coronacris is tegelijkertijd de perfecte spoedcursus digitalisering

Pieter-Jelle de Brue

Internationaal of lokaal ondernemen?

Heeft Statik plannen om internationaal te gaan? “We pakken er niet mee uit, maar we hebben ook klanten in het buitenland, vooral in Nederland”, zegt Pieter Jelle De Brue. “We willen wel internationaal uitbreiden, maar het plaatje moet helemaal kloppen. Lokaal werken komt voor ons in elk geval op de eerste plaats, dat werkt duurzaamheid in de hand. Maar we willen zeker internationaal actief worden als het juiste project zich aandient. We doen ook veel inspiratie op in het buitenland – in Denemarken, Duitsland en Nederland bijvoorbeeld. En we onderzoeken of we een B Corp-certificaat kunnen behalen. Dit is een internationaal label voor bedrijven die de hoogste standaarden nastreven op het vlak van sociale en ecologische prestaties, verantwoordelijkheid en transparantie. Dat netwerk is al heel sterk in Nederland en Frankrijk, maar nog niet bij ons.”

Hersteleconomie in Noordwest-Europa digitaal helpen

Statik is ook een belangrijke partner in Sharepair, een Europees project met 14 partners uit zes landen dat de stad Leuven dit jaar opstart. Met de steun van het subsidieprogramma Interreg Noordwest-Europa en van de Provincie Vlaams-Brabant ontwikkelt Statik webtools die de hersteleconomie bij ons en in onze buurlanden moet versterken. "De uitdaging situeert zich in dit geval meer op het vlak van de samenwerking met verschillende partners dan op technologisch vlak”, legt Pieter Jelle De Brue uit. “En we breiden natuurlijk ons internationaal netwerk uit." Wij werken immers samen met alle partners. Bovendien staat duurzaamheid centraal in het opzet. We zien ook de perfecte combinatie van het lokale - de repaircommunities in Leuven en omstreken – en het internationale.” Loont een Europees project wel voor een bedrijf dat de klanten voor het uitkiezen heeft? “Dit is geen gewoon commercieel project voor ons. Wij kijken elk jaar wat we met onze winst kunnen doen. Dit vonden we een mooie manier om dat geld in te zetten. Maar eigenlijk willen we bij alles wat we ondernemen in de eerste plaats bijdragen tot het verduurzamen van onze wereld. Het absoluut nastreven van financiële winst schuift voor ons op naar maatschappelijke winst.”

VZW - eATA 2021
Proximus
VZW - DigiChambers 2021
ING
Proximus
SD  Worx
Logo Premed
Logo Randstad