Skip to main content
  • Nieuws
  • Stand van zaken: de omgevingsvergunning

Stand van zaken: de omgevingsvergunning

  • 31/10/2019

Met de komst van de omgevingsvergunning werd een jarenlange eis van Voka ingewilligd. De omgevingsvergunning maakt komaf met absurde toestanden waarbij adviezen en vergunningsbeslissingen binnen één project elkaar tegenspraken. De bouw- en milieuvergunning, de verkavelingsvergunning, en later ook de vergunning voor kleinhandel en vegetatiewijzigingen, werden geïntegreerd waardoor vandaag gewerkt wordt met één procedure, één advies en één beslissing. Dat alles moet leiden tot een beter product, met name beslissingen die inhoudelijk sterker zijn en daarom ook juridisch beter in elkaar steken.

De ambitie was ook om de doorlooptijden van de procedure in te korten.Vaststelling daarbij was dat de echte tijdswinsten vooral te boeken zijn in het proces dat voorafgaat aan het indienen van de vergunningsaanvraag en in het proces dat volgt zodra de vergunning is afgeleverd (lees: inkorten van de doorlooptijden bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen). Op het voortraject heeft men gewerkt door de procedures tot goedkeuring van een milieueffectenen omgevingsveiligheidsrapport mee te integreren waardoor onder andere het openbaar onderzoek samenvalt met de vergunningsaanvraag. De komende jaren zullen uitwijzen of met de integratie van deze effectenonderzoeken de beoogde tijdswinst werd gerealiseerd. 

Voor bedrijven is misschien wel het belangrijkste voordeel dat door de omgevingsvergunning
de vervaltermijn van de milieuvergunning is verdwenen. Dure en tijdrovende, doch soms volstrekt overbodige hervergunningsprocedures zijn niet meer nodig. In de plaats kwam er een (Europees opgelegd) evaluatiesysteem dat enkel gaat evalueren waar nodig. Nutteloze onderzoeken en administratieve lasten en kosten

worden daardoor vermeden zodat de overheid en onze bedrijven mensen en middelen efficiënter kunnen inzetten. Enkele milieu- en natuurorganisaties hebben nadien nog getracht dit nieuwe systeem onderuit te halen bij het Grondwettelijk hof omdat zij beweerden dat het beschermingsniveau van ons leefmilieu hierdoor sterk achteruitging. Gelukkig doorstond deze regeling de grondwettelijke toets en werd hun vordering afgewezen. 

Het is wel jammer dat de kinderziektes en bugs van het digitale systeem de vele voordelen van de omgevingsvergunning de laatste twee jaar wat hebben ondergesneeuwd. De start van het omgevingsloket verliep bijzonder moeizaam en aanvragers dienden monnikenwerk te verrichten om hun aanvraag in te voeren. Milieuadviesbureaus draaiden overuren. Gelukkig volgden er vele updates waardoor het digitale loket steeds beter ging functioneren, wat niet betekent dat er vandaag geen ruimte is voor verbetering. Wel valt op dat de zo gekwelde milieuadviseurs vandaag de eerste zijn die de voordelen erkennen van het nieuwe digitale systeem omdat zij inmiddels het systeem onder de knie hebben.

Auteur: STEVEN BETZ, SENIOR ADVISEUR MILIEU & RUIMTELIJKE ORDENING

Helemaal up-to-date zijn? Schrijf je in voor onze opleiding: 'Ervaringen met de omgevingsvergunning'

Ervaringen met de omgevingsvergunning
De omgevingsvergunning is nu meer dan een jaar in werking. Voka - KvK Mechelen-Kempen organiseert op donderdag 26 november een opleiding om ervaringen te bekijken. Hoe verloopt dit vandaag? Hoe is de connectie nu met de “vroegere” diensten van ruimtelijke ordening? Aanpak omzetting naar langdurige vergunning? We bekijken ook de pijnpunten en de meest gemaakte fouten en de valkuilen. In een tweede deel wordt de wijzigingen in de milieuwetgeving uiteengezet.

Donderdag 26 november 2019.
Van 09.00 tot 12.00 u. 
Meer info en inschrijven.

Contactpersoon

Steven Betz

Senior adviseur milieu & ruimtelijke ordening

Advertentie Vermant - mei