Skip to main content
  • Nieuws
  • Stakingsactie gijzelt de gewone burger (bis)

Stakingsactie gijzelt de gewone burger (bis)

  • 02/10/2018

Vandaag voeren de drie grote vakbonden actie tegen de plannen van de federale regering om de pensioenen te hervormen. Binnen Limburg uit zich dit in een optocht van een aantal arbeiders rond de Groene Boulevard om ‘s middags te halt te houden bij enkele foodtrucks op het Molenpoortplein. Vooral delen van het openbaar vervoer worden door de actie getroffen. Veel pendelaars ondervinden daardoor grote moeite om op het werk te raken. Voka – Kamer van Koophandel Limburg  heeft weinig begrip voor de actie: “Na de acties op de binnenvaart enkele weken geleden, krijgt het imago van een alternatief vervoersmiddel wederom een knauw. Het zijn opnieuw de gewone burgers die vandaag hinder ondervinden door onze vakbonden, nochtans is de pensioenhervorming meer dan nodig: willen we het pensioen ook voor de volgende generaties veilig stellen dan moeten we met z’n allen langer werken,” aldus Johann Leten, gedelegeerd bestuurder van Voka – KvK Limburg.

Stakingsactie gijzelt de gewone burger (bis)

Onze bedrijven ondervinden op dit moment weinig hinder van de betogingsacties van de vakbonden. Het zijn vooral pendelaars die het lastig hebben om op het werk te raken. “Zoals zo vaak,” stelt Leten. “Binnen Limburg rijdt meer dan een derde van de bussen vandaag niet en op zo goed als alle lijnen binnen onze provincie vallen ritten weg. Gelukkig gaan onze bedrijven hier flexibel mee om door vergaderingen te verplaatsen of medewerkers van thuis uit te laten werken.”

De federale regering tracht de pensioenregeling te hervormen met als doel mensen langer te laten werken. De sociale partners van de privésector slaagden er niet in om tot een oplossing te komen over die zware beroepen. Vooral de lijst van zware beroepen blijft een knelpunt. Velen hebben een nobel, belangrijk en soms lastig beroep, maar niet noodzakelijk een beroep dat op zijn plaats is in de lijst van zware beroepen. Vandaag kan de kaartjesknipper van de trein op pensioen op 55 jaar en de militair, die misschien nooit buitendienst heeft gedaan, op 56 jaar. Tegelijk zijn er mensen in de publieke sector die veel zwaardere taken verrichten en dat gunstregime niet genieten. Een herziening dringt zich dan ook op.

Voka ijvert dan ook voor objectieve, meetbare en vooral controleerbare criteria voor de erkenning van zware beroepen. Dat wil zeggen dat emotionele en mentale belasting op zich nooit kunnen volstaan om als zwaar beroep erkend te worden. Daarnaast kunnen periodes zoals ouderschapsverlof niet meegerekend worden omdat men die periode het zware beroep níet heeft uitgeoefend. Het zware beroep moet ook voldoende lang uitgeoefend worden. Vijf jaar gedurende een volledige carrière is onvoldoende lang om te kunnen spreken van een zwaar beroep.

Voka – KvK Limburg roept de regering dan ook op om de hervormingsplannen verder te zetten. “Het is hallucinant dat de vakbonden de indruk wekken dat het onrechtvaardig is om iedereen op te roepen om langer te werken,” Johann Leten. “Met hun acties bewijzen onze vakbonden voor de zoveelste keer op rij dat ze enkel geïnteresseerd zijn in de eigen verworvenheden op korte termijn. Dat ze hiermee geen oog hebben voor de volgende generaties is dan ook bijzonder jammer.”

Contactpersoon

Senne Poelmans

Senior adviseur belangenbehartiging