Skip to main content
  • Nieuws
  • Staking 29 maart: dit moet u als werkgever weten

Staking 29 maart: dit moet u als werkgever weten

  • 24/03/2021

Op 29 maart organiseren de vakbonden een nationale stakingsdag. Wij sommen voor u de belangrijkste informatie op die u als werkgever moet weten. Voka - KvK Limburg veroordeelde de staking al sinds de aankondiging op 10 maart: "Lichtzinnig, niet uit te leggen en onverantwoord. "Een stakingsdag kost onze economie honderden miljoenen, zal onze relance in de kiem smoren en is nefast voor onze internationale reputatie", zegt gedelegeerd bestuurder Johann Leten. 

De timing voor deze stakingsdag is ontzettend ongelukkig. Dat kaderen we in onze nieuwste conjunctuurbarometer, die de komende zes maanden een traag herstel voor onze economie voorspelt. 

“Deze vooruitzichten liggen in lijn met wat onze enquête met de Nationale Bank vaststelt. Daarin stellen ondernemers dat de aanslepende crisis in 2021 en 2022 nog steeds voor aanzienlijk omzetverlies zorgen. Hoe kan je dan met de beste wil van de wereld een staking op 29 maart verantwoorden? Dat is onredelijk en ver weg van de realiteit”, zegt Johann Leten, gedelegeerd bestuurder van Voka – KvK Limburg.

5 redenen waarom nu staken een slecht idee is 

We schreven in samenwerking met Voka-hoofdeconoom Bart Van Craeynest een pamflet met vijf goede redenen waarom deze stakingsdag geen goed idee is. Je kan het artikel hier online lezen. Download hier de tekst in het Frans. 

We maakten ook posters in verschillende formaten die je kan afdrukken en ophangen om ons standpunt kracht bij te zetten. 

Download: Poster A3, poster A4, poster A5

FAQ: Staken in tijden van telewerk

Staken in tijden van telewerk. Het is een bijna historisch nieuw gegeven: en 29 maart is het zover. Hoe organiseer je je hier op? Waar hou je best rekening mee? En wat zijn je verplichtingen als werkgever? Jan Vanthournout, senior legal manager van SD Worx, lijstte hieronder de voornaamste vragen op … en de antwoorden.

Raadpleeg hier de FAQ.

17 vragen over het stakingsrecht

Met “de puntjes op de i” wil Voka een klaar en duidelijk antwoord geven op een aantal vragen die rijzen omtrent het stakingsrecht. Het is de gelegenheid om de context van het stakingsrecht opnieuw scherp te stellen en een aantal misverstanden die over het stakingsrecht bestaan, uit te klaren. Dit document stoelt op een belangrijke basiswaarde: respect. Respect voor de wet en de democratie, respect voor cao’s en engagementen, respect voor personen en goederen en respect voor wie wil staken en wie wil werken.

Raadpleeg hier het document.

Nota over eenzijdig verzoekschrift

Deze nota is bedoeld om de bedrijfsleider te informeren over de procedure van het eenzijdig verzoekschrift die kan worden ingeleid wanneer stakingen of syndicale acties uit de hand dreigen te lopen. Bedrijven of groepen van bedrijven, bijvoorbeeld op industrieterreinen, die geconfronteerd worden met ongeoorloofde stakingsacties die het bedrijf geheel of gedeelte lam leggen, staan niet machteloos. Wanneer gesprekken onmogelijk geworden zijn of de gesprekspartner is onvindbaar (vb. i.g.v. vliegende stakingspiketten) heeft de werkgever de mogelijkheid om een procedure in te leiden via de rechtbank.

Voor alle duidelijkheid: een juridische procedure is het laatste middel. In alle gevallen zijn voorzichtigheid en analyse van de gevolgen de beste raadgevers. In dit document wordt toegespitst op de gerechtelijke procedure.  

Raadpleeg hier de nota (i.s.m. Monard Law)

Brief naar burgemeesters 

Wij stuurden de Limburgse burgemeesters deze week een brief waarin we vragen om de nodige maatregelen te nemen om beide rechten (recht op staking en recht op werken) te vrijwaren op het openbaar domein.

In dat verband is de huidige corona-pandemie een bijkomende zorg een ordentelijk verloop van de actie en staking. Zo zijn betogingen op de openbare weg maar toegestaan tot een maximum van 100 deelnemers mits het respecteren van de regels zoals het toepassen van het Covid Event Risk Model (CERM) (www.covideventriskmodel.be). Ook ten aanzien van mogelijke stakingsposten geldt dat veiligheidsafstanden ten alle tijden moeten gerespecteerd worden naast het dragen van mondmaskers. 

Concreet betekent dit dat wij hebben gevraagd dat de lokale politie indien nodig optreedt tegen actievoerders die de vrije toegang tot bedrijven en bedrijventerreinen belemmeren, of een gevaar vormen voor de gezondheid van de mensen die passeren en dat zij dus de veiligheid waarborgt op de openbare weg.

Vragen hierover? Contacteer onze medewerkers:

Senne Poelmans - 0494 61 63 30 - senne.poelmans@voka.be

Philippe Reyners - 0479 93 57 70 - philippe.reyners@voka.be
 

Contactpersoon

Senne Poelmans

Senior adviseur belangenbehartiging