Skip to main content
  • Nieuws
  • Stagnatie in het vooruitzicht volgens conjunctuurbarometer

Stagnatie in het vooruitzicht volgens conjunctuurbarometer

  • 28/07/2021

De expansieve heropleving van de Limburgse economie lijkt haar plafond bereikt te hebben. Op basis van data uit de nieuwe conjunctuurbarometer van Voka - KvK Limburg lijkt een stagnatie tot eind dit jaar een realistisch scenario. Deze verwachte status quo staat echter haaks op de ambities van de Limburgse ondernemers. “Uit een bevraging van SD Worx blijkt dat  het aantal arbeidsplaatsen het laatste half jaar met 1,19% steeg in Limburg. Ook de verwachtingen voor Q3 zijn bijzonder positief. Maar de te lage werkzaamheids- en activiteitsgraad dreigt de verdere groei te hypothekeren”, aldus Johann Leten, gedelegeerd bestuurder van Voka – Kamer van Koophandel Limburg.

Conjunctuur
Conjunctuurbarometer Voka – KvK Limburg en NBB (juli 2021 – december 2021)*

Tijdens de eerste jaarhelft stuurt een krachtige opwaartse impuls de conjunctuurbarometer tegen het einde van het tweede kwartaal naar 95.12 punten. Zodoende wordt in de periode januari-juni een winst van 43 punten geboekt. Het onderliggende activiteitsniveau is op dat moment equivalent aan dat van december 2018. Vanaf juli lijkt het expansieve elan gebroken, maar een neerwaartse omslag zit er voorlopig nog niet direct aan te komen. De momenteel beschikbare data wijzen eerder op een langgerekte stagnatie op een in historisch perspectief zeer hoog niveau van zowat 97 punten. Dit plateau kan mogelijk aanslepen tot de jaarwisseling. Een eventueel nieuwe coronagolf en de daarmee samengaande eventuele nieuwe maatregelen kunnen dit scenario op relatief korte termijn drastisch heroriënteren.

Lees hier de volledige conjunctuurbarometer

Veel jobs, te weinig werkwillenden

Volgens een longitudinale analyse van SD Worx bereiken we deze zomer eenzelfde tewerkstellingsniveau van voor de crisis. In de eerste jaarhelft van 2021 steeg het arbeidsvolume in Limburg met 1,19%. Dit ligt quasi volledig in lijn met de Vlaamse trend (+1,21%). Die opwaartse beweging zet zich overigens gewoon door in Q3. 36,1% van de kmo’s plant tussen juli en september extra medewerkers aan te werven. Dit terwijl het aantal bedrijven dat de intentie heeft om medewerkers te laten gaan daalt tot 5,7%. De helft daarvan stelt bovendien dat deze medewerkers vervangen zullen worden.

“Het is duidelijk dat deze crisis geen structurele rem heeft gezet op het investeren in menselijk kapitaal. En maar goed ook: meer werkenden blijft een cruciale voorwaarde voor duurzame groei. Het vinden van mensen die willen werken zal dan ook één van de grootste uitdagingen zijn de komende jaren. De Vlaamse regering ambieert een werkzaamheidsgraad van 80%. Na een daling van 0,2% in 2020 is in Limburg vandaag slechts 74,3% van de 25- tot 64-jarigen effectief aan het werk. Er moet dan ook nú werk gemaakt worden van het activeren van de naar schatting 110.000 Limburgers die geen werk hebben en er ook geen zoeken. Het snel concretiseren van de Vlaamse jobbonus en het activerend omvormen van de uitkeringen zijn hiervoor alvast de eerste vereisten”, stelt Leten.

Net geen 5.000 starters voor eerste jaarhelft 2021

Het aantal starters blijft het ook in juni 2021 beter doen dan in juni 2020. In tegenstelling tot de voorbije maanden is het verschil met vorig jaar misschien niet zo groot, maar met 609 starters in juni 2021 ligt het aantal starters toch weer 13% hoger dan juni 2020. In totaal blijft de eerste jaarhelft van 2021 dus bijna een derde beter presteren dan de eerste jaarhelft van recordjaar 2020.

Tabel conjunctuur
Tabel: aantal starters in Limburg, bron: Voka – KvK Limburg

Contactpersoon

Christiaan Vanheusden

Coördinator marketing & communicatie

Propaganda
Logo Mensura
Proximus
SD  Worx
Logo KPMG
alk
Logo JAM
Trixxo