Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • Stad Antwerpen steunt project 'Grenzeloos talent'

Stad Antwerpen steunt project 'Grenzeloos talent'

  • 18/07/2019

Het project ‘Grenzeloos talent’ motiveert en ondersteunt werkgevers om anderstalige nieuwkomers in dienst te nemen voor vacatures die ze niet ingevuld krijgen. Voka wil via dit project voor minstens 20 Antwerpse werkzoekenden uit deze doelgroep een job vinden. Het project is een van de initiatieven die de stad Antwerpen financieel steunt om anderstalige nieuwkomers versneld op de arbeidsmarkt te krijgen.

Met ‘Grenzeloos talent’ nemen we maatschappelijk engagement op, en helpen en coachen we werkgevers om potentiële werkkrachten te rekruteren.

Luc Luwel, gedelegeerd bestuurder

In het kader van het project ‘Grenzeloos talent’ zal Voka Antwerpen-Waasland de komende maanden Antwerpse bedrijven via de website www.grenzeloostalent.be en andere onlinekanalen  informeren over het rekruteren en opleiden van anderstalige nieuwkomers. Zo staan onder meer webinars voor bedrijven gepland over Nederlandse taalbegeleiding en omgaan met culturele verschillen op de werkvloer. Daarnaast kunnen geïnteresseerde werkgevers ook enkele bedrijven bezoeken die aan de vorige editie van ‘Grenzeloos talent’ deelnamen. Hieruit kunnen ze inspiratie halen wat diversiteitsbeleid en de tewerkstellingsaanpak van anderstalige nieuwkomers betreft.

Naast informeren, is het bovendien de bedoeling om zoveel mogelijk anderstalige werkzoekenden effectief naar bedrijven toe te leiden. Dit zal in eerste instantie gebeuren via een onlineplatform, waarop arbeidsbemiddelaars kandidaten op basis van hun talenten en vaardigheden kunnen matchen aan een vacature, en werkgevers en werkzoekenden alvast digitaal met elkaar kunnen kennismaken. In het najaar vindt er ten slotte een talentenmarkt plaats waarop werkgevers, arbeidsbemiddelaars en anderstalige werkzoekenden elkaar fysiek kunnen ontmoeten in functie van een mogelijke tewerkstelling. Hierbij wordt zowel ingezet op matchmaking tussen werkgevers en kandidaten als op het ontwikkelen van langetermijnrelaties tussen werkgevers en arbeidsbemiddelaars.

‘Grenzeloos talent’ bouwt voort op de resultaten van een eerste editie van het project in 2018, waarbij Voka Antwerpen-Waasland samenwerkte met het Federale Agentschap voor de 'Opvang van Asielzoekers' (Fedasil). Hieraan namen meer dan 30 grote en kleine bedrijven uit de regio deel. Met deze tweede editie van ‘Grenzeloos talent’ wil Voka minstens 20 anderstalige werkzoekenden die in de stad Antwerpen wonen, aan een job helpen tegen het einde van het jaar.

Luc Luwel, gedelegeerd bestuurder van Voka – Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland: 'De werkloosheidsgraad bereikte vorige maand een historisch laag peil, terwijl het aantal openstaande vacatures onrustwekkend hoog blijft. Dat vormt een serieuze bedreiging voor de ontwikkeling van onze economie. Tegelijkertijd krijgt de stad Antwerpen een grote instroom aan vluchtelingen en andere nieuwkomers te verwerken. Met ‘Grenzeloos talent’ nemen we maatschappelijk engagement op, en helpen en coachen we werkgevers om potentiële werkkrachten te rekruteren.'

Claude Marinower, schepen voor werk en economie: 'Ik ben zeer blij met dit soort initiatieven die zich via een werkgeversorganisatie als Voka middenin de bedrijfswereld ontwikkelen. De acties waarin ‘Grenzeloos talent’ voorziet, nemen een belangrijke drempel weg, zowel aan nieuwkomers- als aan werkgeverszijde. Met dit initiatief toont Voka dat zij een belangrijke partner voor de stad is.'
 

Met dit initiatief toont Voka dat zij een belangrijke partner voor de stad is.

Claude Marinower, schepen voor werk en economie

Contactpersonen

Pieter Leuridan

Communicatiemanager

Nyota Mweze

Welt-coördinator

AW_Digitalisering
AW_Welt_6stappenplan
AW_Welt Whitepaper Inclusieve leidinggevende