Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • Stad Antwerpen stelt Manon Janssen aan als Klimaatregisseur

Stad Antwerpen stelt Manon Janssen aan als Klimaatregisseur

  • 09/03/2021

Na een openbare aanbesteding heeft de stad Antwerpen Manon Janssen (foto Tom Cornille) begin maart aangesteld als Klimaatregisseur.

Ecorys, het internationale onderzoeks- en adviesbureau dat als sterkste partij naar voren was gekomen, heeft zijn eigen CEO naar voren geschoven voor deze cruciale functie in de uitrol van het Klimaatplan2030 van de stad. Met dat plan wil Antwerpen de CO2-uitstoot tegen 2030 terugdringen met 50 tot 55% vergeleken met 2005. Zo wil het de eerste stad in Vlaanderen zijn die zich spiegelt aan de European Green Deal.
De komende vier jaren zal Manon Janssen de stad en alle stakeholders begeleiden in de uitvoering ervan. Daarnaast is ze als Klimaatregisseur adviseur van het Antwerpse schepencollege en voorzitter van de nieuw op te richten Klimaatraad. Behalve CEO van Ecorys is Manon Janssen al 9 jaar voorzitter en boegbeeld van de Nederlandse Topsector Energie. Naast haar werk bij Ecorys is ze non-executive bestuurslid bij Gimv en voorzitter van het Corporate Social Responsibility committee bij Puratos.

Contactpersoon

Jan Van de Poel

Communicatiemedewerker

imu - vzw - headoffice
imu - vzw - recupel
Advertentie VanRoey- nov
imu - vzw - salesforce
AW_Welt_6stappenplan
AW_Digitalisering
AW_Welt Whitepaper Inclusieve leidinggevende
Proximus
imu - vzw - obd
imu - vzw - recupel
imu - vzw - Recupel