Skip to main content
  • Nieuws
  • Staatssecretaris Demir schetst belang armoedebeleid bij Limburgse ondernemers

Staatssecretaris Demir schetst belang armoedebeleid bij Limburgse ondernemers

  • 18/10/2017

Voka – Kamer van Koophandel Limburg ontving dinsdagavond Zuhal Demir in het Huis van de Limburgse Ondernemer. Zij is staatssecretaris van Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, Grootstedenbeleid en Wetenschapsbeleid. De staatssecretaris deed er haar armoedebeleid uit de doeken en lichtte toe welke rol ondernemingen in dat verhaal hebben.

zuhal
Johann Leten (gedelegeerd bestuurder Voka - KvK Limburg), staatssecretaris Zuhal Demir
en Francis Wanten (voorzitter Voka - KvK Limburg).

Armoede is geen ver-van-ons-bed-show in Limburg. Vlaanderen doet het beter dan Brussel en Wallonië, maar Limburg kent wel problemen. In 2017 heeft 15,1 procent van de Limburgers een voorkeurtarief voor ziekteverzekering door een te laag inkomen. Verder zien we dat hun aantal van 104.646 in 2009 naar 130.831 in 2017 is gestegen. Dat is een groei van maar liefst 25%. En concreet betekent dit dat ruim één op zeven Limburgers een inkomen onder de Europese armoedegrens heeft of bestaansonzeker is.

>Op basis van deze cijfers lijkt de armoede in Limburg – in Vlaanderen iets sterker – dan ook te groeien. Vooral de mijngemeentes kennen uitschieters waarbij Genk (20,2%) en Maasmechelen (19,5%) helaas de kroon spannen. “Om dit aan te pakken moet extra gefocust worden op werklozen en eenoudergezinnen” aldus Demir.

Duurzame oplossingen

“Helpen is niet ‘zorgen voor’, maar wel ‘hulp op termijn overbodig maken’.” Deze quote toont aan welke richting staatssecretaris Demir uit wil met het armoedebeleid in België. Een betere professionele en sociale activering moeten leiden tot een duurzame oplossing voor het armoedeprobleem in ons land.

Een belangrijk instrument hiervoor is volgens Demir het ‘Geïndividualiseerd Project Maatschappelijke Integratie’ waarin het uitkeren van een leefloon gekoppeld wordt aan engagementen voor maatschappelijke integratie. Verder fungeert werk nog steeds als de beste hefboom tegen armoede.

Maar staatssecretaris Demir benadrukt dat er bestuurlijk efficiënter moet samengewerkt worden met alle beleidsniveaus en dat er duurzaam ingezet moet worden op een talentenbeleid voor mensen.

Stijging vacatures

Gedelegeerd bestuurder Voka – KvK Limburg Johann Leten erkent het grote belang van jobs als duurzame oplossing voor het armoedeprobleem: “Voor mensen met een handicap moeten we zorgen, maar wie kan werken, moet ook werken. Onze Toekomstindicator 2017 gaf al aan dat het aantal vacatures in Limburg vorig jaar met 35,4% is gestegen, maar we krijgen deze bijzonder moeilijk ingevuld. Zeker in de ‘War for Talent’ waarmee onze ondernemingen sterk geconfronteerd worden. We roepen de regeringen dan ook op om tijdens het nieuwe politieke jaar werk te maken van bijkomende hervormingen en een verdere flexibilisering van onze arbeidsmarkt om de gemaakte beloftes na te kunnen komen.