Skip to main content
  • Nieuws
  • Speeddate met het netwerk Health & Care: Eric Christiaens (AZ Vesalius)

Speeddate met het netwerk Health & Care: Eric Christiaens (AZ Vesalius)

  • 05/11/2020

Eric Christiaens is algemeen directeur van AZ Vesalius en voorzitter van het netwerk Health & Care. We vroegen hem naar de pro’s en contra’s van de crisisaanpak. Voor de gezondheids- en zorgsector zijn het ongezien moeilijke tijden. 

eric christiaens
    Eric Christiaens

U werkt in een levensreddende, cruciale sector. Wat is prioritair in deze crisis?

Eric Christiaens: "Ieder van ons is mee verantwoordelijk. Hou je strikt aan de eenvoudige regels: mondmasker, afstand enz. No excuses! En laat je niet meeslepen door allerhande beweringen in de media en op sociale netwerken, maar heb vertrouwen in onze zorgprofessionals. Zij leveren fantastisch werk en blijven paraat. Aarzel ook niet om je huisarts of specialist op te zoeken. Het gevaar is reëel dat je eerder medische problemen krijgt door corona dan van corona. Een ziekenhuis is een van de veiligste plaatsen die je nu kunt bezoeken."

Wat zijn de pijnpunten en de pluspunten in het beleid?

Eric Christiaens: "Het bestel in ons land is zo complex dat het bijna onmogelijk is om adequaat en snel te reageren bij dergelijke crisissen, laat staan om tot eensluidende richtlijnen te komen. Ook op Europees niveau moet het veel beter. Virussen kennen geen grenzen. Een internationaal probleem moet je grensoverschrijdend aanpakken. Anderzijds toonde de overheid ook leiderschap bij de organisatie van afspraken tussen ziekenhuizen en regio’s, en is er zeer geregeld overleg tussen de federale gezondheidsdiensten en de hoofdartsen van de ziekenhuizen. Dit is essentieel in een crisis als deze, waarbij - zeker bij de eerste golf - beslissingen moeten worden genomen op basis van inschattingen, bij gebrek aan wetenschappelijke evidentie.

Hoe ziet u de toekomst, zijn er blijvende veranderingen?

Eric Christiaens:  "De wetenschap gaat vooruit door deze crisis. Dat is positief. De hoge nood heeft ons ook doen inzien hoe belangrijk goede samenwerking is, tussen diensten, ziekenhuizen, artsen, woonzorgcentra... Dat mogen we niet opnieuw loslaten. Verder hebben we ook geleerd dat er geen zeven vergaderingen nodig zijn om efficiënte maatregelen te nemen en dat we meer vertrouwen moeten hebben in onze medewerkers."

“De hoge nood heeft ons doen inzien hoe belangrijk goede samenwerking is, tussen diensten, ziekenhuizen, specialisten, woonzorgcentra... Dat mogen we niet meer loslaten.”

Hoe kunt u uw medewerkers ondersteunen?

Eric Christiaens: "Dat was de afgelopen maanden een topprioriteit. Dat zorgmedewerkers gehuldigd worden als helden is fijn maar er is meer nodig om hen op lange termijn te ondersteunen. Gelukkig komen er vanuit de overheid signalen dat er werk wordt gemaakt van een verlaging van de werkdruk en verbetering van de arbeidsvoorwaarden. Essentieel is ook heldere, doelgerichte communicatie. We proberen onze medewerkers via diverse kanalen zo breed mogelijk te informeren. Over overheidsrichtlijnen, over beschermingsmiddelen, over afspraken tussen ziekenhuizen en tussen (huis)artsen, over bezoekregelingen en patiëntenstromen. We bieden onze collega’s ook morele en psychologische ondersteuning."

Hoe kunnen de Voka-netwerken helpen?

Eric Christiaens: "Na de eerste coronapiek spendeerden wij een bijeenkomst van het netwerk Health & Care aan een ervaringsuitwisseling tussen de leden van de werkgroep, allen met een directiefunctie in onze sector. Dat was bijna een therapeutische verademing. Na weken hard werken onder druk van een verpletterende verantwoordelijkheid deed het goed om onze ervaringen te delen en vast te stellen dat we allen hadden gevochten tegen momenten van twijfel en ongerustheid over de goede afloop. Verder vraag ik dat alle netwerken er bij hun leden op aandringen de crisismaatregelen strikt na te leven. We moeten beseffen dat we de snelheid van de terugkeer samen bepalen."

Wil je ook netwerken? Kijk dan zeker op www.voka.be/limburg/netwerken

Artikel uit publicatie