Skip to main content
Map

SOS Luchtvaart

  • 29/04/2020

De internationale luchtvaart zit in het oog van de Corona-storm. Het is één van de meest getroffen economische activiteiten. En de luchtvaartbedrijvigheid zal ook één van de laatste zijn om uit het dal te geraken. Tal van bedrijven actief in de luchtvaart dreigen de eindmeet niet te halen, geveld door het ongeziene gewicht en de duur van deze crisis.

SOS Luchtvaart

De internationale luchtvaart zit in het oog van de Corona-storm. Het is één van de meest getroffen economische activiteiten. En de luchtvaartbedrijvigheid zal ook één van de laatste zijn om uit het dal te geraken. Tal van bedrijven actief in de luchtvaart dreigen de eindmeet niet te halen, geveld door het ongeziene gewicht en de duur van deze crisis.

Ook voor onze luchthavens, inzonderheid de nationale luchthaven  Brussels Airport,  en luchtvaartmaatschappijen luidt de noodklok oorverdovend. De luchthaven is nog open, ja, maar je moet er zoeken naar een handvol passagiers. Hun aantal is in elkaar gestort. Veel vrachtvervoer dat normaal in de buik van passagiersvliegtuigen wordt vervoerd, moet nu mee in vrachtvliegtuigen of repatriëringsvluchten.

De Corona-aanslag op onze nationale luchthaven raakt de Belgische en Vlaamse economie in zijn hart. Na de haven van Antwerpen is Brussels Airport de grootste economische motor van ons land. De nationale luchthaven is goed voor 24.000 directe en 40.000 indirecte jobs en levert een toegevoegde waarde van 3,2 miljard euro.  Brussels Airlines zorgt voor duizenden directe en een veelvoud aan indirecte jobs en is een cruciale speler in de hub van Brussels Airport.  Ook luchtvaartmaatschappij TUI is een belangrijke jobmotor.  Tienduizenden gezinnen verwerven dankzij de activiteiten op de luchthaven een inkomen, niet enkel in Vlaanderen, ook steeds meer in Brussel en Wallonië.

Onze nationale luchthaven vormt bovendien een enorme economische hefboom voor onze hele economie. Het is een onmisbare schakel binnen de logistieke ketting die onze industrie doet draaien. Brussels Airport verzekert de internationale connectiviteit van ons land, en inzonderheid van Brussel als Europese hoofdstad. Voor een kleine, open economie die leeft van internationale handel en investeringen en zijn centrale positie in Europa, is onze luchthaven een echte levensader.

We moeten dus absoluut vermijden dat de Corona-crisis de luchthaven een hartinfarct bezorgt met  onherstelbare schade. In het post-Corona-tijdperk moet de luchthaven er terug staan, zodat ze haar rol als motor van onze economie terug ten volle kan spelen.

Daarom formuleren we als bedrijfsleiders betrokken bij de brede luchthaven-community deze noodkreet en roepen we de beleidsverantwoordelijken op om op een passende manier bij te dragen tot het vrijwaren van de strategische rol van de luchthaven. Daarbij moeten we oog hebben voor alle dimensies van de luchthaven: passagiersvervoer, vrachtvervoer, verzekeren van logistieke ketens en internationale connectiviteit, voor heel onze industrie en diensten.  We geven hieronder een paar prioritaire aandachtspunten.

Ten eerste komt het er op aan te vermijden dat gezonde luchthavenbedrijven door de crisis dusdanig in financiële ademnood komen, dat ze onderuit gaan. Dat kan onherstelbare schade toebrengen aan de internationale positie van onze luchthaven. De kans is immers groot dat de verbindingen die met de betrokken luchthavenbedrijven verloren gaan, definitief verloren zijn, en worden overgenomen door naburige landen.

We moeten ook verzekeren dat de bedrijven die in grote mate afhankelijk zijn van de luchtvaart niet als “lame ducks” uit de crisis komen, die niet langer de internationale concurrentie aankunnen. De luchtvaart staat helemaal achteraan in de rij van her op te starten activiteiten. De betrokken bedrijven moeten dus de crisis het langst ondergaan. Het zal nog vele maanden duren eer ze ten volle aan de slag kunnen, en inkomsten opnieuw op peil kunnen brengen. Voor hen is het van levensbelang om zolang de luchtvaart in crisismodus blijft, tijdelijke werkloosheid en andere noodmaatregelen te kunnen aanwenden, en dat is zeker heel wat langer dan de termijn die thans geldt. Het alternatief dreigt ontslagen te zijn en een definitieve krimp van de activiteiten.

Een derde prioriteit betreft het verzekeren van de logistieke keten. Dat beperkt zich niet tot kritische goederen in het kader van de Corona-crisis, zoals geneesmiddelen, medische hulpmiddelen, voedingsproducten. Het vervoer van alle soorten vracht via luchttransport moet op de luchthaven verder kunnen gezet worden. Het gaat hier om de bescherming van de gehele supply chain in Vlaanderen. De hele keten moet goed verankerd zijn op een efficiëntie manier. Geen performante industrie zonder een performante logistiek, waarin luchttransport een essentiële schakel vormt. 

We geven hiermee enkele prioritaire bekommernissen aan. Daarbij zal zeker aandacht moeten  gaan naar een goede balans tussen de nood aan veiligheid en zorg voor gezondheid, en het verzekeren van noodzakelijke activiteiten. Aan de betrokkenen om dat verder uit te werken.

Voor een bij uitstek internationale business, heeft ons land niet alle sleutels in handen. Een belangrijke voorwaarde voor een duurzaam herstel van de internationale luchtvaart, en dus onze nationale luchthaven, zijn de internationale afspraken inzake luchttrafiek. Het is cruciaal dat minstens op het niveau van de EU, en liefst internationaal, gestandaardiseerde afspraken worden gemaakt in de strijd tegen Corona in de luchtvaart. Het huidige patchwork van nationale restricties creëert veel onzekerheid en verwarring die meer verlamt dan nodig. Een internationaal gecoördineerde aanpak van de luchttrafiek en de afbouw van de restricties, kan de impact van de crisis inperken en verkorten. Onze regering moet hierin voortrekker zijn op de EU-scène.

 

Namens de Voka-luchthavencommunity:

Arnaud Feist, CEO Brussels Airport Company

Benny Smets, Managing Director Ninatrans

Des Pierce, Managing Director DHL Aviation  

Dieter Vranckx, CEO Brussels Airlines

Elie Bruyninckx, CEO TUI Western Region

Hans Maertens, Gedelegeerd bestuurder Voka

Koen Maerevoet, CEO KPMG België

Kris Cloots, CEO & Country Manager, ISS Belux

Luc Jacobs, Managing Director DHL Global Forwarding

Luc Priem, Managing Director a.i.  G4S Belgium, Luxembourg & France

Marc Claesen, Senior VP Commercial EMEAA Legal Representative Belgium & The Netherlands, WFS

Patrick Minsart, General Manager Aviapartner Cargo

Steven Polmans, Voorzitter Air Cargo Belgium

Stef Vanbinst, Managing Director, dnata Belgium

Thierry Miremont, CEO Swissport Belgium

Contactpersoon