Skip to main content
  • Nieuws
  • “Sociaal-economisch drama dreigt indien economische heropstart uitblijft”

“Sociaal-economisch drama dreigt indien economische heropstart uitblijft”

  • 22/04/2020

De Limburgse bedrijven en medewerkers staan klaar voor een snelle herstart van de economie. In de nieuwe bevraging van Voka – Kamer van Koophandel Limburg geeft 85% aan dat het de noodzakelijke maatregelen al nam. Evenveel Limburgse ondernemingen geven bovendien aan dat er bij de medewerkers draagvlak is voor die heropstart. “De Nationale Veiligheidsraad moet vrijdag beslissen om snel alle bedrijven en winkels weer te openen. We kunnen ons land niet langer in een economische wurggreep houden, anders stevenen we af op een sociaal drama. Eén op 5 Limburgse bedrijven ziet zich genoodzaakt om binnenkort werknemers te moeten ontslaan, een derde weet het nog niet”, zegt gedelegeerd bestuurder Johann Leten.

JJLL
"We kunnen ons land niet langer in een economische wurggreep houden, anders stevenen we af op een sociaal drama. "


De vraag naar een heropstart klonk nog nooit zo duidelijk bij de ondernemers en hun medewerkers. Dat is noodzakelijk, want de Voka-bevraging doet enkele zorgwekkende bevindingen. Eén op vijf bedrijven denkt dat het de komende maanden medewerkers zal moeten ontslaan. Bij de vraag of er een risico op faillissement is, geeft 16% aan dat dit mogelijk is, 4 % acht de kans waarschijnlijk tot zeer waarschijnlijk. 

Een concreet actieplan en een snelle timing voor de heropstart van onze bedrijven is noodzakelijk. “Er is nood aan eenduidige en tijdige communicatie over waar men aan de slag kan en waar niet. Stop met discussies op basis van activiteiten of producten, maar hanteer één regel: werken kan als men de veiligheid en gezondheid van de medewerkers en klanten garandeert. Onze bedrijven hebben héél dringen perspectief nodig, want het water staat heel wat bedrijven aan de lippen”, zegt Johann Leten. Dat houdt ook in dat er duidelijkheid moet komen over openbaar vervoer, onderwijs en kinderopvang.

"Stop met discussies op basis van activiteiten of producten, maar hanteer één regel: werken kan als men de veiligheid en gezondheid van de medewerkers en klanten garandeert."

Uit de bevraging van Voka - KvK Limburg blijkt dat de bedrijven klaar zijn voor de heropstart en de nodige maatregelen genomen hebben. Ze zullen die verder verfijnen op basis van de coronagids en protocollen. 85 procent van alle bedrijven heeft de noodzakelijke maatregelen genomen voor de veiligheid en gezondheid of is die aan het nemen. 

Ook zegt 85 procent van de bedrijven die nu willen heropstarten, dat ze hiervoor draagvlak vinden bij de medewerkers. Voka - KvK Limburg vindt het alvast meer dan tijd dat het plan voor de heropstart gelanceerd wordt. Anders dreigt er een sociaal en economisch drama dat nog groter is dan we vandaag verwachten.

Minder personeel en investeringen

Bij de bedrijven die nu beroep doen op tijdelijke werkloosheid, denkt 57% dat ze na 3 mei terug aan de slag kunnen. De overige 43% denkt dat het nog beroep zal moeten doen op tijdelijke werkloosheid. Vandaag heeft 64% al een aanvraag ingediend voor tijdelijke werkloosheid.

Ondanks die steunmaatregel vreest één op vijf dat ze de komende maanden mensen moeten ontslaan. Dat aantal kan nog stijgen, want een derde van de bedrijven geeft in de bevraging aan dat ze het nog niet weten. Dat heeft ook gevolgen voor de investeringen: 37% stelt door de corona-crisis haar investeringen uit zonder een specifieke nieuwe datum. 19% stelt ze uit naar volgend jaar.

“Sociaal-economische crisis vermijden”

Voka – KvK Limburg roept om op de productie zo snel mogelijk weer integraal op gang te brengen zodat de binnenlandse consumptie weer op peil kan komen en ook de export van onze bedrijven weer kan opstarten. 

"We moeten de economische ketting snel herstellen, anders wordt deze gezondheidscrisis ook een heel zware sociaal-economische crisis"

“De helft van de bedrijven signaleert een gebrek aan vraag; één op de 5 bedrijven problemen met toeleveranciers. Het is duidelijk dat de economische waardeketen doorbroken is, zowel voor goederen als diensten. We moeten de economische ketting snel herstellen door alle bedrijven en winkels terug te openen in veilige omstandigheden. Anders wordt deze gezondheidscrisis ook een heel zware sociaal-economische crisis met veel faillissementen en werklozen”, besluit Johann Leten.

Contactpersonen

Kenneth Stulens

Adviseur Duurzaam Ondernemen

Jeroen Verbeeck

Coördinator pers & communicatie

Stel uw corona-vragen aan ons!

Hebt u een dringende of praktische vraag over het coronavirus met betrekking tot uw bedrijf of werknemers, dan kan u terecht bij Kenneth Stulens via kenneth.stulens@voka.be of via 011 56 02 00 (telefonisch bereikbaar enkel tijdens de kantooruren).

Voor alle FAQ en nuttige informatie kan u terecht op onze algemene infopagina.