Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • Snel duidelijkheid over modaliteiten vaccinatie in essentiële bedrijven nodig

Snel duidelijkheid over modaliteiten vaccinatie in essentiële bedrijven nodig

  • 03/12/2020

De vaccinstrategie die vandaag werd voorgesteld, biedt volgens Voka perspectief en zet in op de juiste prioriteiten. Na de zorg, de ouderen en risicogroepen, komen de essentiële bedrijven aan bod. “Maar voor die essentiële bedrijven is er vandaag nog geen duidelijkheid over de juiste modaliteiten van de uitrol, en daar is dringend nood aan”, zegt Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder van Voka. “Ook moeten de niet-essentiële bedrijven perspectief krijgen op vaccinatie van hun medewerkers. In tussentijd is een beheersingsstrategie nodig voor de maanden waarin niet iedereen gevaccineerd kan worden.” 

Voka is opgelucht dat de vaccins van diverse bedrijven binnenkort beschikbaar zijn en vanaf 5 januari kunnen worden toegediend. “Het bewijst dat onze farmaceutische bedrijven op heel korte termijn kunnen onderzoeken, testen en produceren. We zijn ook heel blij dat in Vlaanderen heel wat bedrijven bijdragen aan de ontwikkeling, productie en logistiek van de vaccins. Het toont ook aan dat Vlaanderen een internationaal expertisecentrum is voor de biopharma en lifesciences”, aldus Hans Maertens.  
 
De vooropgestelde vaccinstrategie biedt voor Voka perspectief. Daarin worden de juiste prioriteiten gelegd om de gezondheids- en economische crisis te bezweren. “Nu de vaccins stilaan beschikbaar zijn, werd het hoog tijd dat er ook een strategie klaarligt om ze toe te dienen. Want de vaccinatie moet ervoor zorgen dat in een eerste fase de zorg en de kwetsbaren beschermd worden zodat ons gezondheidssysteem niet langer onder druk komt en aldus een derde lockdown of andere restricties vermeden kunnen worden”, zegt Hans Maertens. 

Dat medewerkers van essentiële bedrijven in tweede instantie ook een vaccin kunnen krijgen, vindt Voka een noodzaak. De lijst met essentiële bedrijven die nog bepaald moet worden, mag dan ook niet verengd worden ten opzichte van de voorbije maanden en moet voldoende ruim zijn zodat deze bedrijven niet stilvallen. Ook voor niet-essentiële bedrijven moet er dringend perspectief komen.  

De overheid kan zeker ook een beroep doen op de bedrijven om de vaccins te verspreiden en toe te dienen. “We hebben in ons land heel wat farmaceutische logistieke expertise. Van de nationale luchthaven die tot de wereldtop behoort, tot Vlaamse bedrijven die in het buitenland gevraagd worden om mee de vaccincentra op te zetten. Ook voor het toedienen van de vaccins kan men een belangrijke rol geven aan de bedrijven, de interne geneeskundige diensten en de externe preventiediensten”, zegt Hans Maertens. 

Wel blijft Voka aandringen op een beheersingsstrategie voor 2021. Want het is nog niet duidelijk in welke mate er restricties blijven gelden in de periode tijdens het toedienen van de vaccins. “Als de grootste risico’s voor de overbelasting van de gezondheidszorg voldoende lang onder controle zijn, moeten we de restricties op het leven en werken kunnen afbouwen. Men kan daarmee niet wachten tot iedereen gevaccineerd is en dus is er daarvoor een duidelijke strategie nodig.” 

Europese strategie nodig 

Naast de vaccinstrategie voor België, vraagt Voka ook om op Europees vlak afspraken te maken voor de registratie van wie gevaccineerd is. Wie gevaccineerd is, moet kunnen beschikken over een bewijs of document dat geldt voor de hele Europese Unie. Zo vermijden we dat gevaccineerde werknemers toch nog in quarantaine geplaatst zouden worden wanneer ze naar een ander land reizen. “Onze Vlaamse export heeft al zwaar afgezien. Dit is een noodzakelijk middel om het vrij verkeer van werknemers te vrijwaren”, vindt Hans Maertens. 

Contactpersoon

Proximus
AW_Welt_6stappenplan
AW_Digitalisering
AW_Welt Whitepaper Inclusieve leidinggevende