Skip to main content

Skedify over financiering

  • 23/12/2021

Dit voorjaar lanceerde Voka Oost-Vlaanderen ‘Het ministerie van Rimpelloze Zaken.’ Met deze ietwat ludieke titel wil de bedrijvenorganisatie onze start- en scale-ups de wind in de zeilen geven, zodat ze op volle kracht kunnen varen. Drie oprichters van beloftevolle scale-ups geven hun mening over ondernemen in soms woelige zeeën en over hoe de overheid mee de juiste koers kan bepalen. Ontdek de mening van Arne Bassez, co-founder Skedify, rond financiering.

 

foto

Tekst Jan Van Gyseghem – foto Wim Kempenaers

De visie van Voka: “Start- en scale-ups botsen in tenders op muur van onhaalbare voorwaarden”

De zoektocht naar kapitaal is voor start-ups en scale-ups doorgaans een moeilijke opdracht. In Vlaanderen hanteert de overheid een interessante set van ondersteuningsmogelijkheden, maar de toegang tot de private kapitaalmarkt blijft moeilijk. Wie op zoek gaat naar venture capital (VC) komt best goed beslagen op het ijs. Jonge techbedrijven zien mogelijkheden om opdrachten voor de overheid uit te voeren maar botsen in tenders op een muur van onhaalbare voorwaarden omtrent de financiële draagkracht van de start- of scale-up.

De mening van Arne Bassez, Co-founder van  Skedify : “Initiatieven om ondernemers met investeerders in contact te brengen zijn te regionaal”

Vorige maand nam het Noorse Pexip de Gentse scale-up Skedify over. Skedify ontwikkelde een succesvol software-as-a-service customer engagement platform, met dezelfde naam. Het verhaal begon in 2016 met een eenvoudig product voor afspraakbeheer (schedule).

Met zijn b2b-oplossing helpt Skedify bedrijven om hun klanten als expert te begeleiden doorheen kritische momenten in de buyer journey (de aankoopreis, red.). Het platform stelt een bedrijf in staat om de volledige commerciële organisatie te mappen op alle niveaus.  Medewerkers geven beschikbaarheden en specialisaties aan zodat de klant meteen een afspraak kan maken, hoe complex de organisatie ook mag zijn. De klanten van Skedify zijn actief in de financiële dienstverlening, HR en rekrutering, retail maar ook in de publieke sector.

Co-founder en CEO Arne Bassez: “Een voorbeeld is de klassieke retailbank die uitgedaagd wordt door digitale fintechspelers en door grote onlineplatformen. Met digitale producten kunnen zij nooit het verschil maken. Hun concurrentieel voordeel is de human touch, het groot netwerk van commerciële experten die een persoonlijke relatie hebben met de klant.” 

Om competitief en relevant te blijven zet dit type ondernemingen erg in op een maximale beschikbaarheid voor de klant.  Die begint zijn buying journey  meestal online. Skedify zorgt er voor dat de online zoekende klant binnen 10 seconden de juiste adviseur aan de haak slaat, op een manier die hij zelf verkiest. Het optichannel platform selecteert het juiste kanaal op het juiste moment voor de juiste klant. Dat kan een face-to-facemeeting zijn op kantoor, een reizende verkoper of een gesprek via video. De SaaS-oplossing is sterk configureerbaar maar weinig of niet customiseerbaar. “Anders zou het niet schaalbaar zijn”, geeft Arne aan.

Eerst groeien, dan groeien en tot slot: groeien

Op het ogenblik van de acquisitie was Skedify actief in de meeste West- en Noord-Europese landen. Een mooie klantenlijst en een stevige recurrente omzet gaf het signaal voor een eerste echte grote financieringsronde. 

Arne: “Een SaaS-model is heel bijzonder.  Er is een enorme druk om te groeien en tegelijk de middelen vinden om continu – tenminste een jaar - te blijven voorfinancieren. Nonstop investeren is de boodschap want een SaaS-bedrijf dat niet investeert is een dood bedrijf.” 

Een sterke groei op korte tijd is nodig omdat VC-bedrijven vooral oog hebben voor de schaalbaarheid van een product of project. Die is in elke fase van de ontwikkeling anders. Arne: “Voor ons was de verwachting om elk jaar met ten minste 100% te groeien, in recurring revenue. “

Het juiste moment

Geld ophalen in een eerste VC-ronde is uitdagend.  De maturiteit van het bedrijf is heel belangrijk en bepaalt ook de optimale timing. 

Arne: “Elke VC, elk investeringsbedrijf hanteert eigen investeringscriteria. Veel investeerders willen een hogere terugkerende omzet en minder bedrijven in hun portfolio. Zij zoeken start- en scale-ups met grotere maturiteit.”

Het is zaak om als ondernemer een goed inzicht te hebben in die criteria en de timing van je investering daarop af te stemmen. Dat betekent veel praten met mensen die een ‘ronde’ doormaken en ook met VC’s zelf. Zo blijf je als start-up of scale-up op de radar. 

Arne: “Start gesprekken zo vroeg mogelijk en wees transparant. Bij de goede fondsen doe je veel leerrijke ervaring op. Je moet er continu mee bezig zijn en het taaltje begrijpen.”

(lees verder onder de artikels)

Snel rond in Vlaanderen 

Het landschap van VC’s in Vlaanderen is vrij eenvoudig.  Arne:  “Je bent redelijk snel rond. Op één dag heb je ze allemaal aangeschreven en gehoord (lacht).  Een techbedrijf is de facto een internationaal bedrijf. Je moet dus ook de funding ervan op een internationale manier bekijken.

Skedify snuffelde vooral in de veelal Engelssprekende markten van Europa waar het bedrijf al actief was. Een Amerikaanse partner werd niet overwogen vanwege de verwachte al te ingrijpende impact op de cultuur van het bedrijf. Arne: “Amerikanen zijn veelal voorstander van process over people. In Europa is dat minder het geval.”

In Vlaanderen houdt de overheid een Zwitsers zakmes klaar met steunmaatregelen voor kapitaal zoekende start-ups en scale-ups: de win-winlening, het vriendenaandeel, de tax shelter voor starters en scale-ups (zeer interessant omwille van het aanzienlijke belastingvoordeel). Verder zijn er nog de verschillende instrumenten van PMV, groeisubsidies, VLAIO-subsidies voor R&D en het young innovative company  statuut dat toelaat minder bedrijfsvoorheffing op R&D  te betalen. 

Bij dit alles speelt een soort mattheuseffect. Arne: “Dat  is zo. Zodra iemand gelooft in jouw project, trek je anderen mee. Als je nog nergens staat en geen tractie vertoont, is het moeilijk.” 
België is een kleine, veeltalige, moeilijke thuismarkt in een erg divers continent. Start-ups in grotere markten hebben het gemakkelijker. “Anderzijds worden wij geforceerd om buiten onze grenzen te gaan, en dat maakt ons sterker”, relativeert Arne.

Private kapitaalmarkt op slot

De toegang tot het privaat kapitaal is een ander paar mouwen. “De overheidsinitiatieven die  het vele (spaar)geld in Vlaanderen moeten losweken zijn nogal rigide”, geeft Arne aan. “Het gebrek aan flexibiliteit is vervelend en zorgt voor een spanningsveld met de private kapitaalmarkt.”

“Initiatieven om ondernemers met investeerders in contact te brengen zijn te regionaal”, merkt Arne op. “Dan heb je geen vrije markt. Er is nood aan een structureel contact – niet individueel - met alle Europese fondsen.” Hij pleit voor onafhankelijke experts die een geschikte partij voor een start-up of scale-up in kaart brengen en zekerheid geven over financiering.

In Vlaanderen is het VC-kapitaal eerder supplementair. “Het is niet het kapitaal waarmee onze start-ups groot zullen worden”. Toch is er een grote interesse van internationale VC fondsen voor Europa en ook voor de Benelux. Arne: “Zij merken dat hier nog ongeslepen diamanten te vinden zijn, maar het ontbreekt aan een coördinerend kader met de nodige expertise.” Hoe moet dat dan? Arne: “We hebben Flanders Investment & Trade (FIT) om zaken te kunnen doen in verschillende landen. Wel, voor investeringen zou het net zo moeten kunnen werken.”

Ook de mentale impact van funding rounds mag niet onderschat worden. 
Door de dwingende kalender van de investeringsrondes holt de kapitaalzoeker van deadline naar deadline. Het gevaar is reëel dat je dan alleen nog in kortetermijntermen over de toekomst nadenkt.

De klimmuur van overheidstenders

Skedify werkt voor tal van overheidsbedrijven en aanverwante organisaties. Toch is het aartsmoeilijk om dergelijke opdrachten binnen te halen. Het struikelblok is de beperkte financiële draagkracht van een start-up en het risico dat het bedrijf niet blijft bestaan. Vooral bij  Europese tenders is dit het geval. Een structureel probleem.

Misschien brengt een wetgevend kader dat Belgische techbedrijven ondersteunt soelaas? Arne Bassez is niet overtuigd van de noodzaak. “Er schuilt een gevaar van protectionisme: eigen bedrijven voorrang geven op de internationale. We hoeven geen voorkeursbehandeling. Laat de start-ups in de publieke sector scoren op hun eigen kracht.” 

Wat wel een oplossing kan bieden is samenwerken met grote IT-integratoren en techspelers. De ene (grote) partij gaat dan een draagkrachtverbintenis aan voor de andere. Arne hoopt stellig op de creatie van een forum waar bedrijven op een gestructureerde manier kunnen indienen. “Procedures omgooien is heel complex, maar het zou interessant zijn om bijvoorbeeld via Voka te weten welke bedrijven kunnen helpen om succesvol te zijn bij de overheid. Welke partners kunnen samen met jou een tender indienen? Als starter weet je dat gewoonweg niet. Het is een opportuniteit voor beide partijen om Belgische starters meer met de overheid te laten samenwerken.”

Te traag, te oud, te laat

Arne: “Eén van de grootste problemen van Vlaamse start-ups is dat ze unfundable worden omdat ze al te veel rondes achter de rug hebben en telkens een klein beetje geld hebben opgehaald, hier en daar. Ze zijn echter te oud en te traag geworden en hebben te veel schulden opgebouwd.”

Wie de aandacht van kandidaat-financiers wil trekken, moet groeien als kool en tegelijkertijd altijd oog hebben voor een exit-scenario. Arne: “Wat is jouw eindspel? Wil je gegeerd worden door andere bedrijven? Ga je naar de beurs, of voor een acquisitie door een partner of door een andere techspeler?” 

Voor Skedify was de acquisitie door Pexip een gedroomde uitstap. De acquisitie is vorige maand rondgemaakt; in zes weken was het beklonken. De oprichters (die aan de leiding van het bedrijf blijven) krijgen de kans om hun ondernemersdroom volledig af te werken en het product een stevige basis te geven voor de toekomst.
Arne: “Je moet een sterk bedrijf en product hebben om gewild te zijn in de techwereld. Maar je moet ook je eigen geluk maken. Wij hebben in onze strategie altijd gesteld een zeer integreerbaar product te hebben dat altijd een meerwaarde biedt op andere platformen.

Het overnamescenario bezorgt Skedify een voorsprong van twee à drie jaar.  De Gentse scale-up maakt nu deel uit van een bedrijf met een commercieel netwerk met 300 commerciële medewerkers en een vertegenwoordiging in alle continenten.

Hoe maken we van dit land een start- en scale-up natie?

​In het voorjaar van 2021 lanceerde Voka het Ministerie van Rimpelloze zaken. Met deze ietwat ludieke titel willen we onze start- en scale-ups wind in de zeilen geven, zodat ze op volle kracht kunnen varen. Stand van zaken: het manifest werd vanuit Jong Voka Oost-Vlaanderen voorgelegd aan de premier en lees je hier.

 

foto

Ontdek ook onze paper waarin we een evaluatie brengen van de huidige situatie, we de hinderpalen formuleren voor snelle groei en we beleidsaanbevelingen doen.​

Contactpersonen

Hilde Schuddinck

Directeur regio Gent - Manager Jong Ondernemen

Jan Geers

Manager Belangenbehartiging - Manager Communicatie

Artikel uit publicatie