Skip to main content
  • Nieuws
  • "Septemberverklaring legt stevige basis voor relance"

"Septemberverklaring legt stevige basis voor relance"

  • 29/09/2020

Voka - Kamer van Koophandel Limburg vindt in de Septemberverklaring van de Vlaamse regering een gezonde ambitie en wil terug om in deze zware coronacrisis de Vlaamse economie te relanceren en transformeren. Heel wat elementen uit haar eigen Plan Samen Groeien vindt Voka terug bij de zeven ambities. “We zien een Vlaamse regering die echt werk wil maken van investeringen en innovatie, die de lat hoog legt om het verschil te maken en Vlaanderen te positioneren als een Europese topregio. Het kom er nu op aan die ambitie waar te maken en snel en gericht tot uitvoering over te gaan”, aldus Johann Leten, gedelegeerd bestuurder van Voka - KvK Limburg.

Johann Leten
"We zien een Vlaamse regering die werk wil maken van investeringen en innovatie, die de lat hoog legt om het verschil te maken en Vlaanderen te positioneren als een Europese topregio."


Voka - KvK Limburg vroeg begin september aan de Vlaamse regering een fors signaal, een stevig relancebeleid om de economie terug op de rails te brengen en Vlaanderen opnieuw te laten uitgroeien tot een Europese topregio. Daarvoor schoof Voka zelf drie speerpunten naar voor in haar Plan Samen Groeien: een digitaler, duurzamer, en gezonder Vlaanderen. 

“Dat die speerpunten ook in het Vlaams relancebeleid zitten, stemt ons alvast tevreden. We zien heel wat productieve investeringen, die toelaten om de coronacrisis verder aan te pakken en een versnelling te plaatsen in de inhaalrace die we moeten lopen om aan te knopen bij de Europese top”, aldus Johann Leten.

Sterk investeren in MOED

Voka vroeg aan de Vlaamse regering om te investeren in Mobiliteit, Onderzoek en innovatie, Energie en Digitalisering. Die vraag wordt door de Vlaamse regering met verve ingevuld. Met 4,3 miljard euro aan extra investeringen voor mobiliteitsinfrastructuur, onderzoeksinfrastructuur en innovatieprojecten, woningrenovatie en hernieuwbare energie, en de digitalisering van onderwijs, economie en de lokale besturen. De extra investeringen in zorg en welzijn maken dat ook een gezonder Vlaanderen werkelijkheid kan worden.

“Voor de Vlaamse bedrijven is het positief dat de ambitie om een tewerkstellingsgraad van 80% te bereiken, behouden blijft en dat er sterk geïnvesteerd wordt in mobiliteitsinfrastructuur om de fileproblematiek tegen te gaan. De extra middelen voor innovatieprojecten zullen de ondernemingen en de havens toelaten om versneld uit te groeien tot duurzame voortrekkers. De digitalisering van het onderwijs versterkt niet alleen de jongeren op de schoolbanken, maar ook wie al aan de slag is via afstandsonderwijs en levenslang leren. De bijkomende brexit-middelen verzachten de impact van de harde brexit die eraan zit te komen. En met het Welvaartsfonds geeft de Vlaamse regering zelf een stevige voorzet om ook het slapend spaargeld van de burgers te investeren in de Vlaamse ondernemingen en economie”, vindt Johann Leten.

Van moed naar daad

Om die investeringen te realiseren op het terrein, is het noodzakelijk om de vergunningsprocedures te vereenvoudigen. Voka kijkt daarom uit naar de verkorte termijnen voor vergunningen en de hervormde milieu-effectenrapportage, die een rechtszeker kader bieden voor al wie wilt ondernemen.

"Deze hervormingen zijn goed en nodig, want in Limburg alleen al worden  62 investeringsdossiers gegijzeld."

“We zitten in Vlaanderen bij vergunningsbetwistingen met een gemiddelde doorlooptijd van 16 maanden, terwijl dit voor een Europese topregio 6 maanden bedraagt. Deze hervormingen zijn dus goed en nodig, want in Limburg alleen al worden op die manier 62 investeringsdossiers gegijzeld. Onze laatste corona-enquête toonde dat 43% van de Limburgse bedrijven wil investeren, ondanks de coronacrisis."

"Het is bovendien positief dat de Vlaamse regering niet alleen fors investeert, maar ook werk maakt van administratieve vereenvoudiging. Dat is nog steeds de beste en goedkoopste relancemaatregel, zoals we eerder al aanhaalden. We ondersteunen ook de ambitie om na deze investeringen terug aan te knopen met een structureel begrotingsevenwicht”, stelt Johann Leten.

Voka - KvK Limburg vraagt wel aan de Vlaamse regering om dit ambitieuze pakket maatregelen ook snel en gericht uit te voeren. “De ambitie zit juist, de toon is gezet. Nu komt het erop aan om dit ook onverkort waar te maken. Willen we onze samenleving structureel hervormen en samen groeien, dan moeten de investeringen snel en structureel uitgevoerd worden. Anders worden de resultaten van dit goede beleid pas over enkele jaren zichtbaar, terwijl we vandaag al nood hebben aan dit relancebeleid. Als werkgeversorganisatie willen we graag onze verantwoordelijkheid opnemen om deze ambitie waar te maken, en dit in samenwerking met de sociale partners binnen de SERV en de Vlaamse regering”, aldus Johann Leten.

Contactpersonen

Senne Poelmans

Senior adviseur belangenbehartiging

Jeroen Verbeeck

Coördinator pers & communicatie