Skip to main content
  • Nieuws
  • Seminarie 'Omgevingsvergunning' groot succes

Seminarie 'Omgevingsvergunning' groot succes

  • 31/01/2017

Voka - KvK Kempen organiseerde op 31 januari een druk bijgewoonde opleiding over de omgevingsvergunning. Die treedt in werking op 23 februari. Gastdocenten Steven Betz, adviseur milieu en ruimtelijke ordening op het Voka-kenniscentrum, Tom Swerts, advocaat bij GD&A Advocaten gespecialiseerd in Milieurecht en Ruimtelijke Ordening/Stedenbouw en Laeti Lemahieu, milieuconsulent Voka – KvK Kempen gaven uitleg bij de krachtlijnen van het decreet en de flankerende maatregelen van de omgevingsvergunning, zoals het nieuwe evaluatiesysteem en het inspraakmoment. Ook de praktische kant is bekeken: hoe verloopt de aanvraag, hoe zien de aanvraagformulieren eruit en hoe zal die lang besproken digitale aanvraag verlopen? 

De omgevingsvergunning integreert de stedenbouwkundige en milieuvergunning. Administraties zullen daardoor gedwongen worden om met één stem te spreken. Ook de procedure tot goedkeuring van een milieueffecten- en omgevingsveiligheidsrapport worden mee geïntegreerd. Dat betekent dat de rollen en verantwoordelijken van alle betrokkenen (de MER-deskundige, de bevoegde administratie, de vergunningverlening en de vergunningsaanvrager) veranderen.

Advertentie Vermant - mei