Skip to main content
 • Home
 • Nieuws
 • Schop in de grond voor fly-over Antwerpsesteenweg/R6
Start werken R6 Mechelen
 • 25/03/2019

Schop in de grond voor fly-over Antwerpsesteenweg/R6

Vanaf maandag 25 maart gaan de werken voor de bouw van de nieuwe fly-over op het kruispunt van de R6 met de Antwerpsesteenweg (N1) in Mechelen van start. Net als op het kruispunt met de Liersesteenweg bouwt het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) hier een slanke brug die het verkeer op de R6 over de Antwerpsesteenweg leidt.

Met de bouw van deze fly-over wordt een gevaarlijk zwart punt in de Mechelse regio definitief verleden tijd. Voor het verkeer is er tijdens de eerste fase van de werken (tot begin mei) vrijwel nog geen hinder. Tegen de zomer van 2020 moet de nieuwe brug er volledig staan.

Bouwrijp maken terrein en aanleg tijdelijke weginfrastructuur

Werken R6
Copyright Agentschap Wegen en Verkeer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maandag start de aannemer van Wegen en Verkeer met het bouwrijp maken van het terrein voor de bouw van de brug. Aan de noordkant van de R6 wordt gestart met het vrijmaken van een zone voor de bouw van de afrit naar de N1 en de bouw van de fietstunnel. Daarnaast worden er op de R6 tijdelijke rijstroken en een tijdelijke keerlus aangelegd om het verkeer tijdens de bouw van de fly-over langs de werf te kunnen leiden.
Tijdens deze eerste fase, die duurt tot begin mei, is de hinder voor het verkeer minimaal. Het verkeer kan steeds door in alle richtingen. Langs de werfzone rijdt het verkeer over versmalde rijstroken.

7 grote fases om hinder te beperken

Start werken R6 fases
Copyright Agentschap Wegen en Verkeer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In totaal zal de bouw van de fly-over ruim een jaar in beslag nemen. Om de verkeershinder tijdens het volledige project zoveel mogelijk te beperken, zijn de werken opgedeeld in zeven grote fases. We zorgen ervoor dat verkeer steeds rond het kruispunt kan blijven rijden en dat alle bewegingen maximaal mogelijk blijven. Vanaf fase drie (begin augustus) gebeurt dat door het in gebruik nemen van de tijdelijke keerlus en het voorzien van T-kruispunten aan beide zijden van de nieuwe brug.

Schematische weergave van het principe met tijdelijke keerlus t.h.v. kruispunt R6/N1.

Hieronder geven we de algemene principes mee voor de verkeersafwikkeling tijdens de volledige duur van de werken aan de fly-over. Een gedetailleerd overzicht van de hinder tijdens de eerste drie fases is beschikbaar op de site van Agentschap Wegen en Verkeer.
 
Autoverkeer 

 • Het verkeer op de R6 kan steeds over twee (vaak versmalde) rijstroken in elke richting. Er geldt een snelheidsbeperking van 50 km/u.
 • Het verkeer op de Antwerpsesteenweg kan steeds in twee richtingen tussen het centrum van Mechelen en Walem rijden. Vanaf begin augustus (fase 3) moeten zij hiervoor gebruik maken van de terugkeerlussen.
 • Eén uitzondering: Tijdens één week in juli onderbreken we de Antwerpsesteenweg volledig voor alle verkeer omdat we dwars onder de weg een nieuwe koker voor de Otterbeek aanleggen.

Fietsers en voetgangers 

 • Tot begin augustus kunnen fietsers en voetgangers in de bestaande lichtenregeling het kruispunt met de R6 oversteken. Enkel tijdens één week in juli moeten zij een omleiding volgen, door de aanleg van de koker van de Otterbeek.
 • Vanaf augustus tot eind 2019 voorzien we een afgeschermde doorgang voor fietsers en voetgangers rond de bouwput.
 • Vanaf januari 2020 kunnen fietsers en voetgangers de R6 kruisen via de nieuwe fietstunnel.

Brug en fietstunnel maken zwart punt veiliger
Om het kruispunt van de R6 met de Antwerpsesteenweg veiliger en vlotter te maken, wordt hetzelfde principe toegepast als aan het kruispunt met de Liersesteenweg (N14). Een slanke integraalbrug met op- en afritten aan beide zijden zal het verkeer op de R6 over de Antwerpsesteenweg leiden. Dat vermindert het aantal conflicten tussen verkeersstromen en maakt het verkeer vlotter en veiliger. Toch zijn er ook enkele verschillen. Zo wordt een aparte fietstunnel aangelegd aan de oostzijde van het kruispunt zodat fietsers het kruispunt niet meer moeten oversteken maar veilig, vlot en met een minimum aan extra afstand de R6 kunnen passeren. Verder worden er geluidsschermen voorzien ter hoogte van het kruispunt om de geluidsoverlast voor de wijk Otterbeek te milderen.
 

Contactpersoon

Guy Beyens

Senior adviseur

ING
Logo Mensura
Proximus
SD Worx
Deloitte Private
pfl