Skip to main content

Schoolverlaters headhunten

  • 11/09/2020

Digitaal talent is schaars en waar kan je nog niet-ontdekt talent oppikken? Karen Boers boldy goes where no one has gone before. En vindt er talent in overvloed. Ruim 350 vacatures vulde ze reeds in en haar opleidingsprogramma BeCode heeft wachtlijsten.

"Bon, dacht ik na die aanslagen in Brussel. Wat doen we nu? Verder verzuren of gaan we aan 
de slag?” Karen Boers, met een verleden in de begeleiding van starters, besloot dat laatste en startte zelf BeCode op: een niet-klassieke vorming die digitaal talent opspoort en opleidt. Voor haar was het dé manier om mensen die wegdreven naar de rand van de samenleving, een pad te bieden naar een ‘normaal’ leven: een job, carrière­kansen en uitzicht op een betere toekomst.

Karen Boers: “Ons publiek zijn laaggeschoolden, mensen met een migratieachtergrond, mensen met een autismespectrumstoornis, … We geven hen geen klassiek onderricht want daar knappen ze op af. Ook mijn tieners thuis rollen met hun ogen als ze Frans moeten leren. Wij houden onze mensen voortdurend het doel voor ogen: een toffe job.” 

“In de drie jaar dat we bestaan, kregen we al vierduizend aanvragen. ”

Karen Boers

BeCode organiseert zeven maanden opleiding in programmatuur, gevolgd door drie maanden stage in de geïnteresseerde bedrijven. Dat zet de deur open naar werk. Op die manier vulde BeCode al meer dan 350 vacatures in. Waar komen de ‘afgestudeerden’ terecht? “Telenet, Accenture, alle sectoren die een digitale transformatie doormoeten zoals media, banken, de gezondheidssector, … Onze studenten kunnen pur sang developers worden, mensen die code schrijven of controleren, of digitale marketeers, … Met een basisopleiding van één jaar kan je al een heel eind springen.”

Onzichtbare vrouwen

De idee dat iedereen in ons onderwijssysteem dezelfde kansen krijgt en tieners die kansen alleen maar moeten grijpen, veegt ze van tafel. “Kijk gewoon naar de thuissituatie. Van de kinderen die opgroeien in een sociale woning haalt 90% géén diploma secundair onderwijs. Dat is een onthutsend cijfer. We evolueren in dit land naar een onderwijs waar 30% van de kinderen uitstroomt zonder middelbaar diploma. Die schrijven zich dus ook niet in bij de hogescholen. Ze blijven zonder diploma’s achter.”

Volwassen vrouwen vormen voor BeCode een aparte uitdaging. Heel wat migrantenvrouwen zijn zelfs niet ingeschreven als werkzoekende, wat betekent dat ze onzichtbaar blijven op de arbeidsmarkt. Ze komen uit landen als India of Vietnam, hebben dikwijls een hogere opleiding en zelfs enige professionele IT-ervaring in hun land van oorsprong. Een kwart van de cursisten bij BeCode is momenteel een vrouw. “Dat is dubbel zoveel als in andere IT-opleidingen”, zegt Karen Boers trots. 

Headhunting

De opleidingen bij BeCode zijn gratis. BeCode leeft van projectsubsidies, donaties van familiefondsen en raamakkoorden met ondernemingen zoals Orange, Accenture, ... 
“Dergelijke bedrijven nemen prioritair mensen met diploma’s aan. Dat zit diep ingebakken in hun cultuur. Maar ze merken dat ze vanuit sommige groepen geen instroom van sollicitanten krijgen. Ze hebben geen toegang tot dat deel van de arbeidsmarkt. Wij wel.”

Hoe leg je contact met die groep? Headhunting! 

“We stappen zelf naar OCMW’s, naar Fedasil, naar woonblokken van sociale huisvesting. We organiseren in de cafetaria een workshop, over robotten die het gras afrijden – en de programmatuur die erin zit. De interesse is groter dan je zou verwachten. Eén persconferentie over onze plannen om een opleiding in artificiële intelligentie te starten, was goed voor driehonderd aanvragen. In de drie jaar dat we bestaan, kregen we al vierduizend aanvragen. We hebben nog maar een kwart kunnen helpen. We werken in elk van de vijf steden met wachtlijsten, bij gebrek aan meer middelen.”

Van de afstudeerders vond ruim 80% binnen het half jaar een job en de vraag vanuit de bedrijfswereld is daarmee allerminst verzadigd. “Er komen massa’s vacatures op ons af en corona heeft de digitalisering alleen maar in een hogere versnelling gezet.”

IMU - vzw Remant
IMU - vzw - Altez
IMU - vzw - OBD