Skip to main content
 • Nieuws
 • "Schade aan Limburgse economie door coronavirus kan oplopen tot 1,7 miljard euro"

"Schade aan Limburgse economie door coronavirus kan oplopen tot 1,7 miljard euro"

 • 18/03/2020

De coronacrisis zorgt vandaag voor een omzetdaling bij 75% van de Limburgse ondernemingen. Een kwart van de bedrijven in onze provincie ervaart zelfs een omzetdaling van meer dan 50%. Dat zegt een nieuwe enquête van Voka – Kamer van Koophandel Limburg. “De schade voor onze Limburgse economie kan oplopen tot 1,7 miljard euro. Daarom moet de overheid inzetten op bijkomende maatregelen voor de tijdelijke werkloosheid, het gewaarborgd inkomen en het uitstellen of spreiden van belastingen”, roept gedelegeerd bestuurder Johann Leten op.

johann

Voka – KvK Limburg dringt met klem aan op maximale ondersteuning voor onze bedrijven vanuit de overheden om de continuïteit van onze economie te vrijwaren, maar ook om faillissementen en jobverlies te vermijden. Voka is daarom permanent in overleg met de regeringen om de schade voor bedrijven en medewerkers maximaal op te vangen.

Leef maatregelen na

“Dat neemt uiteraard niet weg dat we eveneens oproepen om de nieuwe maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad ten volle na te leven”, benadrukt Johann Leten.

“Voor onze werkgevers is dat weliswaar geen sinecure, want telewerk en social distancing is op korte termijn niet voor iedereen haalbaar. Zij worden vandaag gedwongen om hun activiteiten stil te leggen. In onze enquëte geeft namelijk 40% van de ondernemers aan dat meer dan 90% van hun medewerkers op het bedrijf moet zijn om de goede werking te garanderen.”

"40% van de ondernemers geeft aan dat meer dan 90% van hun medewerkers op het bedrijf moet zijn om de goede werking te garanderen"

Eén op vier respondenten geeft zelfs aan dat er momenteel nog geen medewerkers op een alternatieve manier aan de slag zijn. In 30% van de Limburgse bedrijven telewerkt dan weer meer dan de helft van de medewerkers.

omzet
Ervaart u een omzetdaling ten gevolge het coronavirus? (bron: enquête Voka - KvK Limburg) 


75% overweegt tijdelijke werkloosheid

Drie vierde van de respondenten zegt dat ze binnen de maand beroep zullen moeten doen op tijdelijke werkloosheid. Maar liefst 60% zou dat al binnen twee weken willen doen. Bovendien zou meer dan de helft (57%) van de Limburgse bedrijven deze aanvraag doen voor minstens de helft van hun personeelsbestand. Een derde doet dat voor 80% of meer van het personeelsbestand.

werkloosheid
Overweegt uw bedrijf beroep te doen op tijdelijke werkloosheid? (bron: enquête Voka - KvK Limburg) 


“We dringen er bij de overheid op aan om de procedure voor tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht en economische redenen uit te breiden en te vereenvoudigen. Zo kunnen ondernemingen die sneller aanvragen. Onze bevraging leert dat dit een absolute noodzaak is”, hamert Johann Leten op een belangrijke Voka-eis, die deel uitmaakt van vier maatregelen waar Voka – KvK Limburg naar vraagt:  

 1. uitbreiden en vereenvoudigen van de procedure voor tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht en economische redenen zodat dit snel kan aangevraagd worden
   
 2. uitstel of spreiding van betaling voor personenbelasting, vennootschapsbelasting, BTW en bedrijfsvoorheffing
   
 3. de maand gewaarborgd inkomen bij ziekte omwille van coronavirus op te nemen in de ziekteverzekering in plaats van te betalen door de werkgever
   
 4. een waarborg- en overbruggingsplan van de regeringen, de Nationale Bank en de financiële instellingen voor de bedrijven die hun leningen of kredieten niet kunnen aflossen of in liquiditeitsnood geraken

“We hopen dat er op federaal niveau snel en kordaat maatregelen genomen en uitgevoerd worden om bedrijven te ondersteunen en dit in overleg met de gewesten”, benadrukt Johann Leten. “Op Vlaams niveau zijn reeds een aantal maatregelen genomen zoals de hinderpremie, het uitstel van aanslagbiljetten voor de onroerende voorheffing tot september, de uitbreiding van de crisiswaarborg bij PMV enzovoort.”

Toeleveringsproblemen

Het coronavirus heeft verder ook invloed op de Limburgse economische keten. Meer dan de helft van de Limburgse bedrijven heeft nu al problemen met de toelevering of verwacht die ten laatste binnen een maand. Dat zeggen de resultaten van de enquête.

Ook de Limburgse export kreunt onder het virus. Een derde van de Limburgse bedrijven doet ook aankopen buiten België. Een vijfde van de respondenten geef bovendien aan dat minstens 50% van de omzet buiten ons land gerealiseerd wordt. Het mag dan ook niet verwonderen dat meer dan de helft een daling in de export ervaart.

Nog vragen? Stel ze aan Kenneth!

De situatie evolueert razendsnel. Daarom kan je steeds contact opnemen met onze collega en corona-aanspreekpunt Kenneth Stulens. 
 
Dat kan via kenneth.stulens@voka.be of 011 56 02 00 (telefonisch enkel bereikbaar tijdens de kantooruren).

Alle FAQ's en andere informatie voor jouw onderneming is terug te vinden op onze algemene infopagina
 

Contactpersonen

Kenneth Stulens

Adviseur Duurzaam Ondernemen

Jeroen Verbeeck

Coördinator pers & communicatie

Stel uw corona-vragen aan ons!

Hebt u een dringende of praktische vraag over het coronavirus met betrekking tot uw bedrijf of werknemers, dan kan u terecht bij Kenneth Stulens via kenneth.stulens@voka.be of via 011 56 02 00 (telefonisch bereikbaar enkel tijdens de kantooruren).

Voor alle FAQ en nuttige informatie kan u terecht op onze algemene infopagina.