Skip to main content
  • Nieuws
  • Samendoorgaan: een grensverleggende impact

Samendoorgaan: een grensverleggende impact

  • 30/04/2020

Roam Technology is sinds 2014 gespecialiseerd in ecologische ontsmettingsproducten. In zijn vestigingen in Genk en Paal-Beringen produceert het bedrijf voor klanten uit de hele wereld. Door de coronacrisis werd het een belangrijke leverancier voor de brede zorgsector, zegt CEO Tom Vermeulen.

Tom Vermeulen
Tom Vermeulen, CEO Roam Technology

Hoe ervaart u deze coronatijden? Zijn er zaken die moeilijker lopen?

Sinds de eerste berichten over corona is de vraag naar onze producten exponentieel gestegen. We hebben snel geschakeld, op alle afdelingen, en extra werkkrachten uit een bedrijf in podiumbouw aangenomen. We hebben de maatregelen van de overheid meteen geïmplementeerd en dat had een grote impact op alle diensten. Een bijkomende moeilijkheid door de lockdown periode zijn de externe factoren: leveranciers, transport... Gelukkig hebben we de laatste jaren sterk ingezet op productiecapaciteit en IT. Ons orderproces is volledig digitaal en onze mensen kunnen zonder problemen telewerken.

U creëert desinfecterende oplossingen. Wat is de impact op uw business?

Als bedrijf zijn we wel wat gewoon. De laatste jaren zijn we heel sterk gegroeid. Onze organisatie en onze mensen hebben dus ervaring met het inspelen op een sterk gestegen vraag. Maar wat we nu meemaken is uiteraard nog van een heel andere orde. Op enkele weken tijd ‘ontplofte’ de vraag naar onze producten en die vraag houdt aan. Als bedrijf hebben wij ons snel moeten organiseren om hieraan het hoofd te bieden. Dankzij enorme inspanningen van iedereen kunnen wij de situatie aan.

Roam Technology heeft ook een vestiging in Spanje. Hoe ervaart u de crisis daar?

Spanje is nog maar net aan het herstellen van de vorige crisis en, ondanks overheidsinvesteringen om de economie weer te laten groeien, zien we dat vooral de medische en de zorgsector het moeilijk hebben. Wellicht zal de werkloosheid sterk toenemen als gevolg van een reeks faillissementen. Een nog groter probleem zal ontstaan als ook het toerisme naar Spanje deze zomer stilvalt. De landbouwsector in het zuiden blijft voorlopig overeind, maar mede door overstromingen en de voorbije vrieskou houdt men ook hier het hart vast.

"Mensen gaan zich in de toekomst meer beschermen dan voor de corona-uitbraak."

U bent in heel wat landen actief. Hoe verloopt dat nu?

Zodra er een land geïmpacteerd werd door het virus, steeg de vraag naar onze ontsmettingsmiddelen exponentieel en sectoroverschrijdend. Het zwaartepunt ligt in zorgsector, maar ook andere bedrijven willen zichzelf beschermen door extra ontsmettingsmiddelen aan te kopen. Op korte termijn verwachten we dat de vraag zeer hoog blijft. Maar ook daarna zal de crisis een blijvende impact hebben. Mensen gaan zich in de toekomst meer beschermen dan voor de corona-uitbraak.

U bewondert de inzet van heel veel mensen.

Onze bijzondere dank gaat uit naar alle zorgverleners, maar ook naar aan alle mensen in de tweede, derde en verdere linies die zich dag en nacht inzetten, én uiteraard naar onze eigen mensen, die in zeer moeilijke omstandigheden het beste van zichzelf blijven geven.

Contactpersoon

Laura Richard

Projectmedewerker talent

Artikel uit publicatie