Skip to main content
  • Nieuws
  • Ruim honderd ondernemers op afspraak voor Voka@Nijlen

Ruim honderd ondernemers op afspraak voor Voka@Nijlen

  • 27/06/2017

Liefst 110 ondernemers uit Nijlen verzamelden vorige donderdag in het vernieuwde gemeentehuis voor Voka@Nijlen. Met dit netwerk- en ontmoetingsmoment gaf Voka – Kamer van Koophandel Mechelen hen de kans om hun lokale beleidsmakers persoonlijk aan te spreken.

Na een verwelkoming door voorzitster Claudia De Moor van het Lokale Ondernemersnetwerk Neteland, waartoe ook Nijlen behoort, kregen de aanwezigen in de raadzaal eerst de film Land of Rivers te zien. Dat is één van de jongste realisaties waarmee de Mechelse Kamer de troeven van de Mechelse regio naar potentiële buitenlandse investeerders in de verf wil zetten.

De Nijlense burgemeester Paul Verbeeck benadrukte dat de gemeente zich wil inzetten om Nijlen ook economisch op de goede weg te houden. In die zin bewandelt het bestuur twee sporen. “De beperkte ruimtelijke mogelijkheden die er zijn, willen we wel ten volle trachten te benutten zodra dat kan. Daarnaast zetten we in op een goed contact met en een goede dienstverlening aan de reeds aanwezige ondernemers”, licht Paul Verbeeck toe.

Op ruimtelijk vlak heeft Nijlen zo onder andere werk gemaakt van een toekomstvisie van de Artilat-site aan de Koningsbaan, om te voorkomen dat de site weer tot natuurgebied zou worden herbestemd, mochten de Artilat-activiteiten uitdoven. Concreter wordt dan weer de toekomst van de site-Bolckmans aan Kessel-Station, waar het dossier ter ontwikkeling van mogelijkheden voor kmo’s volgens schepen van Lokale Economie Griet Van Olmen in de loop van 2018 al mogelijk wordt.

 

 

Contactpersoon

Jan Van de Poel

Communicatiemedewerker

Ontdek onze vacatures!
De nieuwe Kia EV6 nu bij Kia Vermant
Logo Mensura
Proximus
SD  Worx