Skip to main content
  • Nieuws
  • Ronse schrapt drijfkrachtbelasting sneller dan gepland

Ronse schrapt drijfkrachtbelasting sneller dan gepland

  • 20/11/2020

Het stadsbestuur van Ronse bouwt de drijfkrachtbelasting versneld af over 3 jaar in plaats van de voorziene 4 jaar. Een broodnodige lastenaanpassing voor bedrijven die sowieso al zwaar getroffen zijn door de Coronacrisis. Voka Oost-Vlaanderen feliciteert het stadsbestuur met deze beleidskeuze. 

 “De afschaffing van deze contraproductieve belasting is een noodzakelijke stap om de maakindustrie in de regio te behouden”, stelt Geert Moerman, gedelegeerd bestuurder van Voka Oost-Vlaanderen. “Net deze ondernemingen vormen een kwetsbaar segment in een omgeving van scherpe mondiale concurrentie. Ze creëren een belangrijke toegevoegde waarde aan onze economie en slagen erin om jobs te creëren. Het stadsbestuur heeft het punt van Voka en de Ronsese bedrijven ernstig genomen en dat is een sterk signaal.”
 
De belasting op drijfkracht werd in het verleden ingevoerd als reactie tegen het vermeende arbeidsvernietigend karakter van investeringen in automatisatie. Ondertussen weten we dat net de bedrijven die deze belasting betalen, de motor zijn van onze economie.

Het is daarom dat Ronse beslist om de oorspronkelijk voorziene termijn van 4 jaar in de meerjarenplannen aan te passen, en de belasting op 3 jaar tijd te schrappen. “Dit impliceert een concrete lastenverlaging en stimuleert innovaties en investeringen in de regio. We willen het stadsbestuur hier dan ook expliciet voor feliciteren. Het is het bewijs dat ze de industriële ondernemingen en de door hen gecreëerde werkgelegenheid in Ronse ter harte nemen,” aldus Moerman.

Voka Oost-Vlaanderen vroeg om steun bij verschillende steden en gemeentes in de regio. Geert Moerman: "Ook in Kruisem vroegen we recent, samen met de ondernemingen, om concrete inspanningen die de drijfkrachtbelasting hervormen. Oudenaarde tenslotte, heft een algemene bedrijfsbelasting en ook zij verzekerden ons dat ze de oefening zullen maken om industriële bedrijven in deze bijzondere tijden te ondersteunen. Ook in die dossiers rekent Voka op een snelle doorbraak."

Weten hoe andere steden en gemeentes ondernemers steunen tijdens de Coronacrisis? Lees het in ons dossier coronamaatregelen.

Contactpersoon

Jan Geers

Manager Belangenbehartiging - Manager Communicatie

Impuls voor innovatie en investeringen in de regio.