Skip to main content
  • Nieuws
  • Ronse op kousenvoeten naar de top van ondernemingsvriendelijkheid in de Vlaamse Ardennen

Ronse op kousenvoeten naar de top van ondernemingsvriendelijkheid in de Vlaamse Ardennen

  • 08/12/2017

Hoe kijken ondernemers naar het gemeentelijk beleid en wat verwachten zij van het lokaal bestuursniveau? In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 vroeg onderzoeksbureau ICMA in opdracht van Voka aan 525 bedrijven in 19 Oost-Vlaamse gemeenten naar hun tevredenheid over het beleid. Globaal is slechts 40% van de ondernemers echt tevreden (score van 8 of meer op 10) over zijn of haar lokaal bestuur. Net als het landschap biedt ook de ondernemingsvriendelijkheid in de Vlaamse Ardennen een gevarieerd beeld, met het verrassende Ronse als beste performer, vóór Oudenaarde, Kruishoutem en Zottegem.

Ronse

 

De grootschalige Voka-bevraging van de voorbije zomer geeft in elk geval aan dat gemeenten ondernemingsvriendelijker kunnen optreden. Voorts verwachten ondernemers maatregelen inzake fiscaliteit en mobiliteit. Over het algemeen investeren de Vlaamse gemeenten te weinig in de economie. Met meer dan 40% van de uitgaven versnipperd over 130 beleidsvelden is het volgens Voka hoog tijd voor een ernstig kerntakendebat. Voka pleit voor fusies van gemeenten met minder dan 10.000 inwoners.

Ronse: 4de plaats, op eigen kracht vooruit

Met een 4de  plaats in Oost-Vlaanderen blaakt Ronse van gezondheid wat ondernemerschap betreft. De helft van de ondernemers zijn tevreden over het economisch beleid van Ronse. Toch vindt 14% dat het veel beter kan.

Misschien heeft dat dan vooral te maken met de fiscaliteit want dat beleidsdomein lijkt wel het grootste struikelblok. Ondernemers ervaren te hoge en te veel lokale belastingen en retributies. Over ruimte om te ondernemen, mobiliteit en de algemene bedrijfsvriendelijkheid van de stad is de ondernemer in Ronse best te spreken.

Het financiële bilan van Ronse toont een substantiële afbouw van de schuldgraad maar daar staat dan tegenover dat de exploitatiekosten per inwoner gestegen zijn en dat deze ook hoger zijn dan in vergelijkbare steden. 


Oudenaarde: 7de plaats, met veel fans

Oudenaarde behaalt een 7de plaats op de 19 bevraagde gemeentes in Oost-Vlaanderen. Opvallend is dat 57% van de ondernemers het stadsbestuur een uitstekende score van 8 of meer geeft. Hiermee rangschikt Oudenaarde zich bij de top 3. 10% van de ondernemers geeft een rode kaart (score van 5 of minder) aan het stadsbestuur maar dit blijft al bij al een goed rapport vanwege de ondernemers.

De Oudenaardse ondernemers geven aan meer betrokken te willen worden bij het beleid en er ook meer over geïnformeerd te willen worden. Bedrijfsleiders vragen het beleid voldoende ruimte te voorzien om te ondernemen en de bereikbaarheid van de bedrijventerreinen te verbeteren.

Bedrijven zijn tevreden over de dienstverlening en voelen zich goed omringd door het stadsbestuur als het gaat over de arbeidsmarkt. Op financieel vlak laat Oudenaarde zich opmerken door vrij hoge investeringen en een afbouw van de schuld. De fiscale ontvangsten en exploitatiekosten zijn gestegen maar niet sterker dan in vergelijkbare gemeenten. Om een sterke bestuurlijke pool te blijven in de regio, zou een fusie met een groot deel van zijn randgemeenten (>10 000 inwoners) een aangewezen piste zijn. Er moet vermeden worden dat zich ‘banaanfusies’ vormen rond Oudenaarde.


Kruishoutem: 12de plaats, het moet mobieler

Met een gemiddelde score van 7 op 10 bezet Kruishoutem een plaats in de buik van het peloton. Een kwart van de ondernemers in Kruishoutem is uitermate positief over het gemeentelijk beleid. Met slechts 8% ontevreden ondernemers doet de gemeente het beter dan het gemiddelde.

Respondenten van de bevraging getuigen van een gunstig ondernemingsklimaat met voldoende ruimte om te ondernemen. Mobiliteit is het pijnpunt met zowel het openbaar vervoer als de faciliteiten voor vrachtwagens die te wensen over laten.

In de voorbije jaren hield Kruishoutem de schuld per inwoner vrij stabiel maar liet het gemeentebestuur de fiscale ontvangsten en exploitatie-uitgaven wel toenemen. De aankomende fusie is een positieve start die moet leiden tot een sterkere bestuurlijke context in de Vlaamse Ardennen, liefst rond Oudenaarde.


Zottegem: 15de plaats, mist de gemeente aansluiting met ondernemers?

Zottegem situeert zich in het laatste kwart van het Oost-Vlaams klassement van 19 gemeenten. Minder dan 4 op 10 ondernemers is tevreden over het gemeentelijk beleid en 2 op 10 is uitgesproken ontevreden. 

Ondernemers ervaren onvoldoende communicatie wat leidt tot een slecht imago bij ondernemers. De respondenten schatten belastingen en retributies hoog en talrijk in. Misschien eerder een kwestie van perceptie want het stadsbestuur beklemtoont dat deze niet zijn veranderd. In de stad werd de voorbije jaren flink wat extra ruimte om te ondernemen gecreëerd; iets wat door de deelnemers van de enquête werd beaamd.

Zottegem liet de schulden per inwoner exponentieel stijgen. Wellicht zitten de investeringen in de lopende legislatuur daar voor iets tussen.

Contactpersoon

Geert Moerman

Gedelegeerd bestuurder

Het antwoord zit in ons netwerk!

Eerstelijnsadvies voor uw bedrijf? Onze leden, partners en experts helpen u graag verder!

Stel uw vraag ViaVoka