Skip to main content

Navigatie

Terug naar het overzicht

Rondetafelgesprekken over herziening AWDA

Rondetafel
Rondetafel
Hoofdstukken

In het regeerakkoord werd afgesproken om het douanestrafrecht (AWDA) te herzien in overleg met de private sector. 

Om uitvoering te geven aan dit punt werden op vraag van Alfaport Voka en op initiatief van het kabinet van de minister van financiën in de loop van juni drie rondetafelgesprekken georganiseerd over een aantal thema’s zoals: onderwaardering en het verhogen van compliant gedrag bij de operatoren. Ook de hervorming van de AWDA en het douanestrafrecht die op tafel ligt, werd met de stakeholders besproken.

Met betrekking tot dit belangrijk beleidsdossier heeft Alfaport Voka begin 2022 een position paper opgesteld.