Skip to main content

Reizen om te (over)leven

  • 17/06/2021

Iedere maand opent Jef Wittouck (voorzitter Voka Oost-Vlaanderen) ons maandblad met een opiniestuk. Met de zomer voor de deur voert hij een pleidooi over reizen binnen Europa. "De huidige beperking van de bewegingsvrijheid zet Vlaamse bedrijven - die sterk afhankelijk zijn van de export - onder enorme druk."

Het is gek maar covid zorgt ervoor dat wij meer dan ooit de waarde beseffen van wat vóór de pandemie vanzelfsprekend leek. Neem nu het begrip ‘vrij verkeer van personen’. Voor het eerst vermeld in het oprichtingsverdrag van de EEG (1957) en - middels de invoering van het EU-burgerschap - verdiept door het Verdrag van Maastricht (1992), waarborgt dit het recht van personen om zich vrij te verplaatsen en vrij te verblijven op het grondgebied van de lidstaten.  

Bijna anderhalf jaar na het begin van de pandemie zit één van de Europese grondrechten nog steeds in quarantaine. Gelukkig werden al snel na het begin van de coronacrisis green lanes gecreëerd die wel het vrij verkeer van goederen binnen Europa verzekeren. Voor personen echter blijven strikte verplaatsingsbeperkingen gelden. De reiziger verslikt zich in een spaghetti van regeltjes: verklaring op eer, passagierslokalisatieformulier…  

Net als in de slechte oude tijd worden ondernemerschap en economie verlamd door het regelgevend kader om doorheen Europa te reizen. Ons continent is een huis clos, geworden, een huis met gesloten deuren. 

Zoals bekend pompt Europa 750 miljard euro in het economisch herstel van de lidstaten. Maar om de economie echt vooruit te helpen, is nog een ander initiatief nodig: de invoering van het digitale groene certificaat. Dat bewijs moet de burger toelaten om elke autoriteit te informeren over zijn/haar veilige coronastatus. 

Omdat Europa aan sneltempo vaccineert en de covid-indicatoren gunstig evolueren, moeten beleidsmakers het vrij verkeer van personen binnen de EU tegen de zomervakantie volledig herstellen. Dat is zeker mogelijk met een uniform en duidelijk kader voor reisregels, gelinkt aan het coronacertificaat dat per 1 juli wordt ingevoerd. Europa kan nu tonen dat de aanpak van een majeur, grensoverschrijdend probleem volgens een eenduidige strategie en werkwijze verloopt in alle landen. Vooralsnog is dat niet het geval. Heel wat lidstaten werken momenteel nog aan een eigen digitaal certificaat. Waarom is Europa zo traag? 

(lees verder onder de quote)

Om de economie echt vooruit te helpen, is de invoering van het digitale groene certificaat nodig dat elke autoriteit informeert over de coronastatus van elke burger

Jef Wittouck

De huidige beperking van de bewegingsvrijheid zet Vlaamse bedrijven - die sterk afhankelijk zijn van de export - onder enorme druk. In sectoren als de bouw en industrie is de relance weliswaar ingezet maar dienstensectoren zoals toerisme en luchtvaart, die hun bestaansreden en verdienmodel steunen op het internationaal personenverkeer, blijven bedreigd in hun bestaan. De pandemie deed de omzet in de reisgerelateerde diensten in 2020 wereldwijd dalen met 63%.  

Het is absoluut noodzakelijk dat Europa de quarantainemaatregelen in alle lidstaten afschaft voor personen die een groen certificaat kunnen voorleggen. Andere, bijkomende administratieve verplichtingen, naast dit certificaat, zijn niet langer aanvaardbaar.  

De komende weken staat er veel meer op het spel dan het individueel welzijn van de Europeaan en zijn/haar brandend verlangen om te reizen. Het gaat eveneens over de Europese interne markt en daarmee gepaard, ons collectief welvaartsmodel. 

Met de zomervakantie voor de deur willen wij weer kunnen reizen. Om te leren, maar vooral om te (over)leven.  

Jef Wittouck 

Voorzitter Voka – Kamer van Koophandel Oost-Vlaanderen

Artikel uit publicatie