Skip to main content
  • Nieuws
  • Regionaal Forum zet in op nauwere samenwerking douane en bedrijfswereld

Regionaal Forum zet in op nauwere samenwerking douane en bedrijfswereld

  • 07/06/2017

In het Regionaal Forum Gent kunnen West- en Oost-Vlaamse bedrijven de obstakels die zij ondervinden bij export rechtstreeks voorleggen aan de Algemene Administratie Douane en Accijnzen.

Een stuurgroep van 14 West-Vlaamse bedrijven zal 4 keer per jaar een open dialoog voeren met de Algemene Administratie Douane en Accijnzen om na te gaan in welke mate bepaalde exportprocessen geoptimaliseerd kunnen worden. “Voor West-Vlaamse exportbedrijven is dit een uitgelezen kans om hun bekommernissen rechtstreeks aan de autoriteiten voor te leggen en samen actiepunten te definiëren”, klinkt het bij Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen.

Het Regionaal Forum wordt opgericht binnen het protocol van het Nationaal Forum en is samengesteld uit de Algemene Administratie Douane en Accijnzen, de Voka - Kamers van Koophandel Oost- en West-Vlaanderen en Oost- en West-Vlaamse bedrijven uit diverse sectoren.

“Zeker voor de West-Vlaamse bedrijven die sterk exportgericht zijn, heeft dit Regionaal Forum een enorme meerwaarde”, aldus Bert Mons, algemeen directeur van Voka West-Vlaanderen. Bij export buiten de douane-unie komen exportbedrijven in aanraking met de nodige paperassen en procedures die weliswaar noodzakelijk zijn om de handel op zo’n correct mogelijk wijze te laten plaatsvinden, maar vaak ook het exportproces danig kunnen belemmeren of vertragen.

“Dankzij het Regionaal Forum kunnen bedrijven de obstakels die zij ondervinden bij export rechtstreeks voorleggen aan de Algemene Administratie Douane en Accijnzen die in overleg met de bedrijven zal nagaan hoe bepaalde exportprocessen kunnen geoptimaliseerd worden”, benadrukt Bert Mons. “Zeker in het licht van de brexit kan het belang van het Regionaal Forum niet onderschat worden.”

Impact van de brexit op de uitvoer

“Zowat 40% van de West-Vlaamse uitvoer gaat richting het Verenigd Koninkrijk”, verduidelijkt Barbara Geschier, manager internationaal ondernemen bij Voka West-Vlaanderen. “De douaneformaliteiten die in voege zullen treden naar aanleiding van de brexit zullen het handelsverkeer ongetwijfeld complexer maken.” De administratieve lasten en kosten bij het vervullen van in- en uitvoerformaliteiten zullen toenemen. Bovendien dreigt er - indien het Verenigd Koninkrijk geen handelsakkoord afsluit met de Europese Unie - een financiële en economische impact van nieuwe invoerrechten. “De brexit zal dus in eerste instantie één van de kernthema’s worden op het overleg”, besluit Barbara Geschier, die Voka West-Vlaanderen zal vertegenwoordigen in het overlegorgaan.

Over het Regionaal Forum Gent:

Het convenant ter oprichting van het Regionaal Forum Gent werd ondertekend op 4 mei 2017 door vertegenwoordigers van de Algemene Administratie Douane en Accijnzen, Voka Oost- en West-Vlaanderen en bedrijven met douane- en/of accijnsactiviteiten in het ambtsgebied van de regio Gent. De stuurgroep zal 4 keer per jaar samenkomen. De kick-off vindt plaats op 8 juni bij de Maatschappij van de Brugse Zeehaven (MBZ) in Zeebrugge.


Deze West-Vlaamse bedrijven zijn vertegenwoordigd in het forum: ICO, TVH, Sioen Industries, Ziegler, Seabridge, Bekaert, Cortes, Daikin Europe, CNH, Packo Inox, Unilin, Bridgestone, Barco, Wallenius Wilhelmsen
 

Voor bijkomende informatie: Barbara Geschier, manager internationaal ondernemen Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen, barbara.geschier@voka.be