Skip to main content
  • Nieuws
  • "Regelgeving moet zonder véél details doel vastleggen"

"Regelgeving moet zonder véél details doel vastleggen"

  • 03/12/2018

Johann Leten, gedelegeerd bestuurder van Voka - KvK Limburg, is tevreden met de intrede van de regelluwe zones voor ondernemingen. Hij pleit voor een evolutie waar de regelgeving niet struikelt over de details, maar het doel vooropstelt. 

JJLL regelluwe zones We verwachten steeds meer van onze bedrijven. Niet in het minst op het vlak van flexibiliteit. Terecht, want de maatschappij verandert aan een verschroeiend tempo. Hierdoor moeten we met z’n allen op zoek naar nieuwe manieren van leven, van werken én van ondernemen. Een gigantische transformatie waarin regelgeving een bondgenoot moet zijn en opportuniteiten biedt. Dat laatste mag een schoolvoorbeeld van een paradox lijken, maar zou op termijn een realiteit moeten worden.

Voka - Kamer van Koophandel Limburg - pleit al lang voor meer ondernemende besturen. Besturen waarin flexibiliteit en innovatie centraal staan. Besturen waarin regels een middel zijn en welvaart een doel is. Regelgeving moét flexibel kunnen zijn wanneer ze innovatie in de weg staat. Dat de Vlaamse regering deze zomer het ontwerp van bestuursdecreet rond experimentwetgeving en regelluwe zones indiende, stemt me dan ook bijzonder tevreden. 

Out-of-the-box

Het draait allemaal om flexibiliteit te krijgen en rechtszekerheid behouden. Bij regelluwe zones worden bepaalde regels tijdelijk buiten werking gesteld of op maat aangepast. De experimenteerwetgeving laat dan weer toe om verschillende varianten in de praktijk uit te testen. Een mooi voorbeeld hiervan zijn de bedrijfsinvesteringszones die we in onze verkiezingsmemoranda reeds aanhaalden. Dergelijke concepten creëren een win-winsituatie, maar hiervoor moet wel out-of-the-box kúnnen en mógen gedacht worden. 

"Regelluwe zones creëren een win-winsituatie, maar hiervoor moet wel out-of-the-box kúnnen en mógen gedacht worden."

Dat out-of-the-boxdenken en ruimte laten voor innovatie worden zeker gefaciliteerd met deze voorstellen van de Vlaamse regering, maar laat ons niet blind zijn voor de achterliggende problematiek. De problematiek van de initieel starre regelgeving waarin alles in detail wordt vastgelegd en waardoor de nood ontstaat om het probleem tijdelijk op te lossen. Het is voor iedereen vanzelfsprekend dat we niet meer met de postduif verzenden. Zo zou het ook evident moeten zijn dat bekendmakingen en consultaties digitaal gebeuren. Maar dat is het niet. De laatste jaren zijn veel wetten en decreten aangepast omdat de oorspronkelijke tekst geen rekening hield met andere communicatiekanalen dan deze van pakweg veertig jaar geleden. 

Technologieneutraal

Daarom pleit ik ervoor dat nieuwe regelgeving simpelweg het doel vastlegt waarop gemikt wordt, zonder in detail te omschrijven op welke manier en met welke instrumenten dat bereikt moet worden. Een regelgeving die technologieneutraal is geformuleerd en de nodige vrijheid biedt over hoe de doelen worden gehaald. Het is daar waar we naartoe moeten evolueren. Het is daar waar de toekomst ligt. Het is daar waar regels onze bondgenoot worden. 

Johann Leten, gedelegeerd bestuurder Voka - KvK Limburg. 

Dit opiniestuk verscheen eerder in de weekendkrant van Het Belang van Limburg

Nieuwjaarsinvitito (10/01/2019): Ruimte voor ondernemen! 

Tijdens Nieuwjaarsinvitito, dé nieuwjaarsreceptie voor ondernemend Limburg, focussen we nogmaals op ruimte om te ondernemen. Ben jij van de partij? Klik hier. 

Contactpersoon

Senne Poelmans

Senior adviseur belangenbehartiging