Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • Red bedrijven én de relance met een Vlaams en federaal solvabiliteitsplan

Red bedrijven én de relance met een Vlaams en federaal solvabiliteitsplan

  • 27/01/2021

Dit weekend loopt het moratorium op faillissementen af, en na tien maanden coronacrisis zijn de buffers van heel wat bedrijven - ook gezonde en levensvatbare - uitgeput. Zonder Vlaams en federaal solvabiliteitsplan kijken we economisch tegen een derde coronagolf aan, die niet alleen heel wat bedrijven maar ook de relance met zich dreigt mee te slepen. 

De voorbije maanden fungeerden banken en overheden als brandweerlui. Het doel bestond erin zoveel mogelijk ondernemingen met fors omzetverlies uit de coronabrand te redden. Er werd tijdelijk financiële en andere ademruimte geboden. Hiermee is een eerste economische coronagolf, met een onmiddellijke liquiditeitscrisis, vermeden. Maar het huidige bankenplan en een moratorium (‘verbod’) op faillissementen naderen zeer binnenkort hun deadline. 

Deadline

Of dat ook een deadline wordt voor heel wat bedrijven? Volgens onze recentste Voka-enquête blijft het water in elk geval bij veel bedrijven aan de lippen staan. Het gemiddelde omzetverlies in januari wordt geschat op 9 procent. De investeringsplannen van de bedrijven zouden dit jaar 7,5% onder het normale niveau liggen en daar zou ook nog een verlies van 40.000 arbeidsplaatsen bovenop komen dit jaar. 
 

Een verslechterende kapitaalstructuur bij bedrijven kan investeringen afremmen. En dus ook de noodzakelijke productiviteits- en welvaartsgroei van onze economie.

Hans Maertens

In vele landen bestaat de vrees dat ondernemingen zich te diep in de schulden steken. Tegelijkertijd teren bedrijven noodgedwongen in op hun bestaande reserves. Volgens recente analyses van de Oeso in 14 Europese landen (inclusief België) heeft ook 7 à 9 procent van de levensvatbare bedrijven voor corona nu te kampen met een negatief eigen vermogen. En zo dreigt er een tweede economische coronagolf, met risico op een te hoge schuldgraad en faillissementen.

Derde economische coronagolf

In de nasleep daarvan kan er zelfs een derde economische coronagolf opduiken, met een langdurige rem op de relance omdat investeringen en jobcreatie uitblijven. De analyses van de Oeso wijzen erop dat tot bijna 8 procent van de ‘veilige’ jobs in gevaar is. Een verslechterende kapitaalstructuur bij bedrijven kan broodnodige investeringen, innovatie-inspanningen en herscholingsprogramma’s afremmen. En dus ook de noodzakelijke productiviteits- en welvaartsgroei van onze economie. 

Redenen genoeg dus om beleidsmatig de focus te verleggen naar de versterking van de kapitaalstructuur van ondernemingen, met een Vlaams en federaal solvabiliteitsplan. De overheid zal daartoe aangepaste financieringsinstrumenten moeten ontwikkelen die de link leggen tussen het (particuliere) spaargeld en de versterking van het eigen vermogen van ondernemingen, zoals het Vriendenaandeel. Maar ze kan ondernemingen ook fiscaal ondersteunen om de solvabiliteitsgraad via eigen ondernemerschap en zelfredzaamheid te verhogen.

Hele huis heropbouwen

Voka vraagt daarom van de regeringen en de parlementen om te focussen op wat nu echt van belang is om niet alleen de brand te blussen, maar het hele huis weer herop te bouwen. Een versterking van de solvabiliteit is immers een noodzakelijke voorwaarde opdat ondernemingen hun maatschappelijke kerntaken kunnen vervullen: via investeringen en innovatie werkgelegenheid en welvaart opbouwen.

Zo maken sterkere bedrijven ook onze overheid en onze samenleving sterker. En die ruggengraat kunnen we, zeker nu, absoluut niet missen.

imu - vzw - salesforce
imu - vzw - Recupel
imu - vzw - recupel
imu - vzw - headoffice