Skip to main content

REC Vervoerrregio Livestream

  • 23/09/2020

Dinsdag 15 september vond de derde REC-sessie plaats, deze keer een virtuele sessie. Tijdens deze livestream werden de vervoerregio's en hun impact op strategische investeringsbeslissingen besproken. De vervoerregio heeft een grote impact op zowel de economische als de particuliere mobiliteit.

Frank Leys, Manager vervoersregio’s Mechelen en Kempen gaf een mini ABC over de vervoerregio’s met mobipunten, hoppins, etc. Hij legde uit hoe ze dit via participatie willen laten slagen. Hij deed de gedurfde stelling dat de vervoerregio’s de ruimtelijke ordening zullen bepalen. 

Vervolgens kwam Hans Tindemans van VRP aan bod om de link met mobiliteit en ruimtelijke ordening te maken. Samen met ons bekeek hij waar de mogelijke interessante investeringsopportuniteiten zitten ingegeven door die vervoerregio. Nu blijkt de vervoerregio niet zo snel op gang te komen en hij riep op om als investeerder, projectontwikkelaar zelf actie te nemen en er al rekening mee te houden.

Tenslotte kwam Vicky Vanmarcke, Schepen van mobiliteit van de Stad Mechelen aan bod. In primeur konden we kennis maken met Convenant “duurzame stedelijke logistiek.” Stad Mechelen komt ook met convenant om de uitstoot in de binnenstad tegen 2030 te reduceren tot nul.

Real Estate Sector: de vervoersregio’s en de impact op strategische investeringsbeslissingen.

Contactpersoon

Hanne Van Laer

Manager Levenslang Leren

Advertentie Vermant - mei