Skip to main content
  • Nieuws
  • Reactie: LRM verkoopt bedrijventerrein aan Natuurpunt

Reactie: LRM verkoopt bedrijventerrein aan Natuurpunt

  • 26/10/2017

LRM maakte vandaag bekend dat het op het Industrieterrein Kristalpark in Lommel 48 ha verkoopt aan Natuurpunt. Dit om een zonnepark te kunnen/mogen installeren. VKW Limburg en Voka – KvK Limburg vinden dit een economisch gevaarlijk precedent. 

kristalpark

De problematiek is duidelijk. Blijkbaar leeft op het Kristalpark een lentevuurspin. Alle maatregelen die LRM reeds voorstelde om hun zonnepanelen aan te passen aan deze achtvoetertjes stootten op groen protest. Nochtans is de hele site ingekleurd als bedrijventerrein.

Ter oplossing van dit ‘conflict’ verkoopt LRM nu 48 ha van deze kostbare industriegrond aan Natuurpunt.

"Normaal gezien pleitten wij er steeds voor dat elke oplossing beter is dan een conflict", stellen Johann Leten van Voka – KvK Limburg en Ruben Lemmens van VKW Limburg. "Elke ondernemer wil vooruit en dan moet men pragmatisch zijn."

Gevaarlijk precedent

‘Maar deze constructie  kunnen we absoluut niet toejuichen. Dit schept zo’n gevaarlijk precedent dat geen enkele industriegrond, zelfs geen bouwgrond die een particulier nog liggen heeft, nog veilig is. Overal kan een ongetwijfeld boeiende en zeldzame soort  ontdekt worden die onderhandelingen met de groene jongens onder dreiging met de raad van state noodzakelijk maken om te doen op de grond waarvoor de grond eigenlijk bestemd is. Bouwen op bouwgrond, bedrijven op bedrijventerrein.’

Geen rechtszekerheid

‘Mogen we nu ook vragen dat deze 48 ha elders in natuurgebied (?) gecompenseerd worden?’, vragen Lemmens en Leten zich hardop af. ‘Deze hele ruildeal geeft ons, zelfs los van de prijs die ervoor afgedongen is, een wrang gevoel. En ook nu geldt er geen rechtszekerheid, integendeel. De plechtige ‘beloftes’ dat men geen claim zal leggen op de overige hectaren van Kristalpark zijn enkel holle woorden. Er is namelijk geen enkele zekerheid dat er nog iemand  een petitie kan starten, de media bespelen, naar de raad van state stappen om wat recht is terug proberen krom te trekken.’

De enige rechtszekerheid waar wij in geloven en die moet gegarandeerd worden is dat ingekleurde industrie-, woon-, natuur-, landbouw- en andere gronden hun bestemming moeten houden. Elke maatregel die deze rechtszekerheid in gevaar brengt verontrust ons bijzonder. 

Video TVL

Gezamenlijke reactie Voka - KvK Limburg en VKW Limburg