Skip to main content
  • Nieuws
  • Rake klappen voor de exportsector en algemene verbeteringen pas verwacht in 2021

Rake klappen voor de exportsector en algemene verbeteringen pas verwacht in 2021

  • 21/08/2020

Nu de zomervakantie bijna voorbij is, heeft Voka bij meer dan 1.100 Vlaamse bedrijven gepeild naar hun situatie sinds de coronacrisis. Daaruit blijkt dat het economisch herstel langzamer zal gaan dan verwacht. Nog steeds lijden meer dan 7 op 10 bedrijven omzetverlies en zelfs voor 2021 wordt ingeschat dat men slechts 90% van de pre-coronaomzet zal behalen. “We blijven dus steken in de zogenaamde ‘90%-economie. Dat onze economie zo traag recht krabbelt, zet onze werkgelegenheid en overheidsfinanciën zwaar onder druk”, zegt Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder van Voka. De bedrijven uit Vlaams-Brabant zijn eenzelfde lot beschoren, want momenteel kampt nog steeds 35% met liquiditeitsproblemen. De omvang van de crisis en haar impact valt niet te onderschatten en zal zich nog enige tijd laten gelden. Voor de export bijvoorbeeld lijkt echte verbetering pas aan de orde in 2021, sommigen zien pas verbetering in 2022.

Op basis van een nieuwe enquête en de economische cijfers van de eerste jaarhelft, schat Voka, het Vlaams netwerk van ondernemingen, in dat de Belgische economie met 8,5% zal krimpen in 2020. Voor volgend jaar wordt wel herstel verwacht, maar de groei zou slechts 4% bedragen. 48% van de respondenten uit Vlaams-Brabant ziet een omzetdaling van minstens 20% (in vergelijking met Q2) waarvan bijna de helft zelfs een omzetdaling van meer dan 50% doormaakt. De vooruitzichten stemmen allerminst positief, want zowel voor het derde als vierde kwartaal verwacht 17% van de respondenten een daling van eveneens 50%. Slechts 18% maakt geen verlies en een beperkt aantal stelt een omzetstijging vast. De terugval in de eerste jaarhelft pakt beter uit dan verwacht, maar zorgwekkend is dat ook het herstel moeizamer verloopt dan beoogd. Vooral in de exportsector vallen rake klappen. In vergelijking met vorig jaar ondervindt 16% van Vlaams-Brabantse exportbedrijven die aan de enquête deelnamen een daling van meer dan 20%. Pas vanaf 2021 vermoedt 20% enige verbetering en 10% ten vroegste in 2022. Door de onzekerheid over volgende besmettingsgolven en maatregelen in andere landen is men weinig hoopvol voor een volledig herstel in 2021.

Nood aan stabiele overheid

Die onrustwekkende herstelcijfers geven volgens Voka aan dat er snel politieke actie nodig is om de economische teloorgang te stoppen. De verminderde omzet weerspiegelt zich immers ook in de tewerkstellingscijfers. Zowat 5% van de jobs staan op de helling, goed voor 130.000 jobs in de private sector. Dat is bovendien zonder de faillissementen van zelfstandigen gerekend. Peter van Biesbroeck, Algemeen Directeur bij Voka Kamer van Koophandel Vlaams-Brabant, spoort aan op daadkrachtig optreden van onze overheid. “We hebben in Vlaams Brabant vooral nood aan een snelle relance van de zwaar geteisterde economie. Er zijn wel enkele positieve signalen van het herpakken ervan na de lockdown maar dit is nog te beperkt en te traag om het verlies tegen het jaareinde te minimaliseren. Daarom hebben we vooral een stabiele overheid nodig die werk maakt van de nodige omkadering voor deze relance, die zorgt voor de nodige overheidsinvesteringen en private investeringen bevordert. Tot slot moet de zo nodige flexibiliteit op onze arbeidsmarkt kunnen inspelen op de snel wijzigende tendensen ten gevolge van de Covid-crisis. Vlaams-Brabant moet zo snel mogelijk deze diepe crisis achter zich kunnen laten en verder bouwen aan groei voor de regio.”

Rendabele alternatieve voor nieuwe normaal

Zoals eerder aangehaald zal de impact zich nog jaren laten gelden. Om die reden pleit Voka voor versoepeling op sociaal en economisch vlak zonder dat onze gezondheid in het gedrang komt. Zolang er geen vaccin voorhanden is, moeten we ons aanpassen aan deze omstandigheden. In dat opzicht zijn er ook enkele lichtpunten te ontwaren. Zo is telewerken voor tal van werknemers een dankbaar alternatief voor de werkvloer en is er ruimte voor flexibelere werktijden. Het is zaak om in deze situatie rendabele manieren te zoeken om het normale leven zo goed als mogelijk te hervatten. Te streng optreden zal enkel de mentale en economische weerbaarheid van onze samenleving en van bepaalde sectoren kraken. 

Contactpersoon

Peter Van Biesbroeck

Algemeen Directeur

VZW - eATA 2021
VZW - DigiChambers 2021
Proximus
ING
Proximus
SD  Worx
Logo Premed
Logo Randstad