Skip to main content

Radicaal Centrum

  • 30/06/2021

Nu en dan laat Rudi De Kerpel zijn licht schijnen over de economische actualiteit.

Rudi De Kerpel

Ik had recent een boeiende ontmoeting met Dyab Abou Jahjah. De man waarvan Liesbeth Van Impe, politiek analist en hoofdredacteur van Het Nieuwsblad, recent schreef dat zelfs de grootste conservatief moet toegeven dat hij vaak de nagel op de kop slaat.  

We vonden elkaar in het feit dat ons land op een kruispunt staat. En niet alleen ons land maar bij uitbreiding Europa en de wereld. Op verschillende niveaus is er sprake van een patstelling. Dingen bewegen niet en als ze bewegen, gebeurt de beweging te langzaam of in de verkeerde richting. 

Te langzaam vanwege de institutionele doolhof en de inefficiënte staatsstructuren. De verkeerde kant op, want de politieke partijen lijken niet in staat om structurele oplossingen te bieden. Politiek is een vorm van marketing geworden en gericht op het winnen van verkiezingen op korte termijn. 

Langetermijndenken, grote ideeën en een duidelijke consistente visie lijken geen verkiezingen meer te winnen. Alleen radicale partijen hebben niets te verliezen maar ook heel weinig te bieden. De traditionele partijen worden op die manier allemaal centrumpartijen, en dat centrum is al te druk dat het voor de meeste mensen die naar vernieuwing snakken verstikkend is. Daarom is dynamiek alleen te vinden aan de uitersten van het politieke spectrum. Uiterst rechts en uiterst links zijn in opkomst en verkondigen nog steeds hedendaagse versies van ideologieën van de 19e en 20e  eeuw.  

Er valt geen redding van hen te verwachten en toch lijken partijen die deze gruwelen nastreven dynamischer te zijn dan hun centristische tegenhangers. Dit kan alleen omdat mensen ervan overtuigd zijn dat het status quo onhoudbaar is. En ze hebben gelijk.  

Mensen zijn ervan overtuigd dat het status quo onhoudbaar is. En ze hebben gelijk

De oplopende overheidsschuld, het vergrijzingsprobleem, de migratiecrisis, uitsluiting en discriminatie, terrorisme en radicalisering, verval en verloedering, vervreemding, het klimaat, de energetische uitdaging, globalisering, ze worden allemaal onder de mat geveegd of alleen op korte termijn aangepakt, met slogans en oneliners.  

De coronapandemie en het totale fiasco bij het beheer ervan – op alle niveaus, Vlaams, Belgisch en Europees – maakten alles nog erger. Deze crisis was niet alleen een illustratie van het onvermogen van onze politieke leiders om een ​​crisis efficiënt het hoofd te bieden, ook de tol die we zullen betalen, is duur.  

Als de coronacrisis een indicatie is van hoe onze politieke klasse met de andere crisissen zal omgaan, moeten alle burgers het ergste vrezen.  

Mensen hebben nood aan politici die posities verdedigen zonder dat die het etiket rechts of links, conservatief of progressief opgeplakt moeten krijgen. Oplossingen die geen poging zijn tot een goedkoop politiek compromis maar die ertoe doen, efficiënt én toekomstgericht zijn. De problemen waarmee deze samenleving wordt geconfronteerd, zijn fundamenteel en daarom moeten de oplossingen dat ook zijn.  

Er moet dringend een nieuwe politiek ontstaan die het politieke veld kan wegduwen van extremisme, weg van destructief radicalisme, weg van ideologisch dogma, weg van het onbesliste centrum, naar een nieuw radicaal centrum. 

Een radicaal centrum dat gebaseerd is op de waarden van eerlijkheid, duurzaamheid en efficiëntie. Die de problemen durft te benoemen, maar ook gedurfde oplossingen aanreikt. We moeten behouden wat werkt en weggooien wat gefaald heeft, maar bovenal nieuwe krachtsverhoudingen creëren ten gunste van een nieuw historisch pact met de burger.  

Grote groepen binnen onze samenleving hebben het gevoel uitgesloten te worden terwijl we nog nooit zoveel geld gespendeerd hebben aan de sociale zekerheid, onderwijs of integratie.  

We moeten elkaar terugvinden door problemen te durven benoemen, maar ook door oplossingen aan te reiken en die consequent af te dwingen en/of uit te voeren. Het is de enige manier om te voorkomen dat er opnieuw donkere dagen Europa gaan overschaduwen. 

Artikel uit publicatie