Skip to main content
  • Nieuws
  • Raad van St(r)ate belet extra tewerkstelling H.Essers

Raad van St(r)ate belet extra tewerkstelling H.Essers

  • 21/03/2018

Voka – Kamer van Koophandel Limburg en VKW Limburg hebben met ontzetting het verdict van de Raad van State omtrent de uitbreiding van H.Essers aan de Transportlaan vernomen. ‘Moet Limburg één groot natuurreservaat worden en zijn mensen en jobs in onze provincie dan ondergeschikt aan bomen en dieren?’ vragen Johann Leten en Ruben Lemmens zich hardop af. Dit is een zware slag in het gezicht van heel ondernemend Limburg. Het natuurfanatisme dat onze provincie teistert is goed op weg om te bewijzen dat het elk initiatief kan dwarsbomen. En de Raad van State lijkt steeds meer op een Raad van Strate. Wie durft in zo’n klimaat straks nog initiatief nemen?

De Raad van State heeft het GRUP wat betreft de uitbreiding van H.Essers aan de Transportlaan definitief de grond in geboord. Dit na een procedure die bijna 5 jaar (kan het wat sneller aub) geduurd heeft…

Ongelooflijk maar waar. Nochtans hebben de (meeste) politici hun uiterste best gedaan om deze bijkomende tewerkstelling in onze provincie te houden. Het groen fanatisme in naam van enkele bomen, een fladderende vlinder of een spin heeft eens te meer een zware hypotheek gelegd op de toekomst van onze provincie.

Heeft de groene beweging nu wat ze wil?”, vragen gedelegeerd bestuurders Ruben Lemmens en Johann Leten zich af. “Enkele bomen in een desolaat stukje natuur dat geprangd ligt tussen een op- en afrittencomplex en een bedrijventerrein zijn ‘gered’ en zullen blijven staan. Maar staat daar tegenover dat de kans is verkeken om elders veel waardevollere natuur te laten ontwikkelen, dat 400 potentiële jobs gewoon weg zijn  én dat er bovendien veel meer noodzakelijke extra transporten komen tussen de verschillende sites, die met de uitbreiding hadden vermeden kunnen worden. Is DAT dan de duurzaamheid waar de groene milieufanatici naar streven?”

Ecologie en economie kunnen nochtans perfect hand in hand gaan! Wie vóór economie is, is absoluut niet per definitie tégen ecologie en natuur. Maar helaas is dat zonder het milieuextremisme  gerekend… Bedrijven zijn niet tegen meer groen, intégendeel. En zijn altijd bereid in termen van oplossingen te denken. Maar we moeten wel dringend terug naar een correct evenwicht.

Het milieuextremisme dat onze provincie al zovele dossiers teistert, bleef ook in dit uitbreidingsdossier van H.Essers moedwillig alle mogelijk middelen stokken in de wielen steken”, stelt Johann Leten van Voka KvK-Limburg. In dit land kan je er na goedkeuring - zelfs na jaren -  blijkbaar nooit zeker van zijn dat je je initiatief ook écht kan uitvoeren. Zowel door de stad, de provincie als Vlaanderen is er groen licht op beleidsmatig en ambtelijk vlak en werden alle nodige vergunningen afgeleverd. Toch blijven Natuurpunt en enkele verwante organisaties zich halsstarrig verzetten. En helaas dus met succes blijkbaar. “Wat verwachten zij eigenlijk? Dat gewoon alle bestaande vergunningsprocedures worden afgeschaft en men voor elk dossier gewoon aan opperrechter Natuurpunt vraagt of het voor hen mag?”

Het siert het bedrijf Essers dat zij vanuit hun sterke ondernemersspirit alleen maar vooruitkijken en in oplossingen blijven denken. We mogen extreem blij zijn dat we hier te maken hebben met een écht Limburgs familiebedrijf dat ondanks alle vuilspuiterij toch koortsachtig vasthoudt aan de Limburgse verankering. Je zou voor bijna minder de grens oversteken…

Ondanks een grote internationale expansie en alle tegenwerking in dossiers als dit, blijft H.Essers zich engageren om HIER jobs te creëren. Chapeau, daarvoor.

De Raad van State begint steeds meer te lijken op een Raad van Strate. Blijkbaar is het niet meer het staatsbelang maar zijn het de straatopinies die het lijken te halen. Niet de Staat maar de Straat heeft het laatste woord.”

Eender wie kan, eender waar, eender wanneer, eender welk project van grote economische en maatschappelijke waarde onderuit halen. De straat beslist. De sociale media zijn de baas. Zelfs een Oost-Vlaamse komiek, niet gehinderd door enige kennis van de economische noodzaak van dit project maar enkel gedreven door zijn drang naar media-aandacht en zijn persoonlijke vendetta tegen deze of gene minister kan als ‘influencer’ de publieke opinie naar zijn hand zetten.

En onze politici, die in dit dossier wel hun best hebben gedaan, kunnen niets anders dan besluiten dat hun wetten op korte termijn echt niet werken omdat ze telkens weer gedwarsboomd worden door enkelingen. Dus moeten ze op lange(re) termijn beslissingen nemen en wetten maken die de leefbaarheid van onze provincie, van ons land kunnen garanderen. En niet enkel voor insecten, spinnen en bomen. Het is de hoogste tijd. Rome is ook niet op één dag gebouwd … maar wel vernietigd’.