Skip to main content
  • Home
  • Nieuws
  • Publieke raadpleging projectonderzoeksnota Containercluster Linkerscheldeoever
eca
  • 17/09/2020

Publieke raadpleging projectonderzoeksnota Containercluster Linkerscheldeoever

Van 17 juli tot 11 september liep de publieke raadpleging voor de projectonderzoeksnota Containercluster Linkerscheldeoever.

Alfaport Voka stuurde hierop een inspraakreactie die u hier en hier kan vinden. Het project Containercluster Linkerscheldeoever geeft uitvoering aan grote delen van het voorkeursbesluit CP ECA: realisatie Tweede Getijdendok, zone Drie Dokken, Noordelijk Insteekdok, Vlakte van Zwijndrecht en Verplaatsing Hoogspanningsleiding (inclusief de hiermee samenhangende natuurcompensaties). 
Voor het Tweede Getijdendok worden twee inrichtingsalternatieven (boemerang versus winkelhaak) en twee exploitatiescenario’s onderzocht. 
De projectonderzoeksnota bepaalt wat en hoe onderzocht moet worden, met verschillende disciplines zoals nautica, operationaliteit, mobiliteit en milieu. Op basis van dit onderzoek zal de Vlaamse regering in een projectbesluit beslissen over de vergunningen voor de uitvoering van het project.
De Containercluster Linkeroever is een van de projectonderdelen van het Complex Project Extra Containercapaciteit Antwerpen waarvoor de Vlaamse regering op 31 januari 2020 het voorkeursbesluit definitief vaststelde. 
Meer info op de website.

Contactpersonen

Eliene Van Aken

Adviseur mobiliteit & intermodaliteit

Sofie Coppens

Adviseur milieu en duurzaamheid Alfaport

Welt white paper
Proximus
Gosselin