Skip to main content
  • Nieuws
  • Publieke- en private havensector werken samen voor een betere mobiliteit in en rond havengebied

Publieke- en private havensector werken samen voor een betere mobiliteit in en rond havengebied

  • 19/09/2017

In afwachting van een structurele oplossing die nieuwe verkeersinfrastructuur zal brengen, slaan het Havenbedrijf Antwerpen en Alfaport-Voka de handen in elkaar om tijdelijke, maar duurzame oplossingen uit te werken om de mobiliteitsdruk voor zowel het vracht- als personenverkeer te verminderen. De projecten krijgen de financiële steun van Vlaams minister Weyts. 

Ook het Havenbedrijf zelf voorziet de nodige financiële middelen om projecten te ondersteunen en maatregelen te financieren. Die middelen worden beperkt in de tijd en zullen degressief worden uitgekeerd, rekening houdend met de marktwerking.

“Dé oplossing voor het mobiliteitsvraagstuk in en rond Antwerpen bestaat niet. Aan de hand van gerichte en offensieve acties willen we de mobiliteitsdruk voor de havenbedrijven verlichten. De huidige mobiliteitsknoop rond Antwerpen weegt op twee fronten op onze bedrijven: enerzijds verliezen zij kostbare werknemers die het beu zijn vrije tijd in de file te verliezen en anderzijds zijn klanten ontevreden door de vertraging die de vracht oploopt. Daarom willen we de voorstellen met het grootste probleemoplossend vermogen financieel (mee) mogelijk maken”, zegt Jacques Vandermeiren, CEO van het Havenbedrijf Antwerpen. Het Havenbedrijf zal in het mobiliteitsdossier, en dit nog meer dan in het verleden, een coördinerende en faciliterende rol op zich nemen. De recent aangeworven mobiliteitsmanager zal hierin een belangrijke positie vervullen.

“De voorstellen die vandaag op tafel liggen, zijn een combinatie van ideeën uit de private sector en projecten die in de schoot van het Havenbedrijf werden opgestart”, vult Stephan Vanfraechem, directeur Alfaport-Voka, aan. “Deze vorm van samenwerking tussen private – en publieke sector was intenser dan ooit tevoren en is in die zin dus ook zeker uniek te noemen’, aldus Vanfraechem.

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts is verheugd over de brede consensus binnen Flanders Port Area: “Vlaanderen stelt € 2.5 miljoen beschikbaar voor projecten die een alternatief bieden voor de file en een vlotte verbinding tussen de haven en het achterland waarborgen. En naast elke euro die Vlaanderen investeert, leggen de havenbedrijven/private partners één euro bij”, zegt Weyts.

Projecten per modus

BINNENVAART
In juli 2017 ondertekenden het Havenbedrijf, de Vlaamse overheid, Alfaport-Voka, de belangrijkste binnenvaartoperatoren en terminaluitbaters, de expediteursvereniging VEA en de verladersorganisatie OTM, een intentieverklaring om de afhandeling en doorstroming van de containerbinnenvaart in de Antwerpse haven te optimaliseren. Onder leiding van het Havenbedrijf zijn momenteel workshops aan de gang die als doelstelling hebben om het lichterproces in de haven in de komende maanden structureel te verbeteren. In oktober volgt er dan een rondetafel containerbinnenvaart om het actieplan te valideren.
Door het gebruik van consolidatiepunten binnen en buiten de haven of door in te zetten op een corridorbenadering wil men komen tot een grootschalige bundeling van volumes en een betrouwbare binnenvaartafhandeling.

“Een voorstel dat bovendien op korte termijn realiseerbaar is, is de betere uitwisseling van lading- , los- en laadinformatie tussen de binnenvaartoperatoren, industrie, agenten, expediteurs en terminals. Zo moeten efficiëntere operaties op de terminals mogelijk zijn”, stipt Stephan Vanfraechem aan.

SPOOR
Op korte termijn zal er werk worden gemaakt van een directe en hoogfrequente ‘shuttlebediening’ tussen een (nog te bepalen) spoorterminal binnen de haven en de verschillende containerterminals in de haven. Bedoeling is om het gebruik van het spoor te intensifiëren, ook voor kleine volumes.
Hierdoor zullen de maritieme containerterminals in Antwerpen op het volledige spooraanbod en het achterlandnetwerk van spooroperatoren aangesloten worden. Dit moet finaal leiden tot een groter gebruik van spoor in het hinterlandverkeer, wat zich in de modal shift zal vertalen in een verhoging van een aandeel van het spoorvervoer van 6% naar 15%.

WEG
Het proefproject van de nachtopening van de containerterminals aan het Deurganckdok begint zijn vruchten af te werpen. Dankzij het verlaagde toltarief in de Liefkenshoektunnel nemen sinds 1 juli de volumes die ’s nachts worden behandeld toe. Ondertussen hebben de terminaloperatoren hun dienstverlening nog uitgebreid zodat ook lege containers tijdens de nachturen kunnen worden opgehaald. Het gebruik van de weginfrastructuur buiten de piekmomenten blijft sowieso de inzet van alle betrokken partners.

MULTIMODAAL
In mei van dit jaar lanceerde het Havenbedrijf de open projectoproep ‘nieuwe of verbeterde mobiliteitsoplossing voor vrachtvervoer’ met als doel bedrijven aan te moedigen om nieuwe duurzame mobiliteitsoplossingen te realiseren of bestaande processen te verbeteren. De komende weken worden maximaal zeven projecten geselecteerd – minimaal één voor wegvervoer, één voor spoor en één voor binnenvaart.

PERSONENVERVOER
Het havenbedrijf spant zich in om de ingebruikname van een extra waterbus in het havengebied en/of een veer tussen Linkeroever en Rechteroever te versnellen. Ook de Pendelbus Haven van Antwerpen neemt in november 5 extra routes in gebruik. Daarnaast onderzoeken we ook de mogelijkheden om de bestaande spoorinfrastructuur in de haven in te zetten voor personenvervoer. Daarbij wordt vooral gekeken naar mogelijkheden buiten de spitsuren, wat soelaas zou kunnen bieden voor havenwerknemers met een vroege shift.

Alfaport-Voka is momenteel bezig met de uitvoering van een mobiscan in het havengebied op Linkeroever om te polsen naar het potentieel van bijvoorbeeld extra busverbindingen, het gebruik van fietsen, het stimuleren van carpoolingsystemen of eventueel het inleggen van een personentrein. “De resultaten van deze scan worden verwacht tegen het einde van dit jaar”, vult Vanfraechem aan.

Om de veiligheid van fietsende werknemers te verhogen zal de infrastructuur ter hoogte van de Royerssluis worden aangepast met het oog op een veiligere passage. Rond spoorovergangen worden kleinere infrastructurele ingrepen voorzien in functie van de verhoging van de veiligheid en het comfort.

“We geven de realisatie van deze projecten absolute voorrang binnen onze organisatie”, onderstreept Jacques Vandermeiren. “Maar daarnaast kan het belang van een goede samenwerking, een optimale gegevensuitwisseling en een doorgedreven digitalisering in dit complexe mobiliteitsdossier niet genoeg benadrukt worden. Enkel door schouder aan schouder te werken zullen we vooruitgaan en resultaat boeken.”

Contactpersoon

Stephan Vanfraechem

Directeur Alfaport Voka

Welt white paper
Gosselin
AW_Welt Whitepaper Inclusieve leidinggevende