Skip to main content
  • Nieuws
  • “Provinciaal niveau is noodzakelijk voor Limburg”

“Provinciaal niveau is noodzakelijk voor Limburg”

  • 03/05/2018

Het provinciale niveau is noodzakelijk voor onze Limburgse ondernemingen én haar medewerkers. Dat is de boodschap van Voka – Kamer van Koophandel Limburg naar aanleiding van de provincieraadverkiezingen later dit jaar. “We hebben geen grootstad die de trekkers- en ontwikkelingsrol op zich neemt voor de Limburgse lokale besturen. Daarom moet onze provincie de regie in handen nemen”, zegt Francis Wanten, voorzitter Voka – KvK Limburg. Dat doet de aanbeveling naar aanleiding van haar provinciaal memorandum.

Memorandum
Voorzitter Voka-Kamer van Koophandel Limburg Francis Wanten geeft uitleg bij het provinciaal memorandum

Voor de exacte invulling van die rol schuift Voka – KvK Limburg een aantal principes naar voren: hou rekening met het subsidiariteitsprincipe, schenk blijvende aandacht aan efficiëntie en behoud het primaat van de politiek. Francis Wanten vult aan:  “Wanneer de politieke partijen vier top-gedeputeerden aanstellen, kunnen zij samen met de gouverneur onze Limburgse uitdagingen tot een goed einde brengen. Enkel zo wordt er over de partijgrenzen heen een sterk signaal uitgestuurd ter ondersteuning van dit Limburgs niveau.”

Drie provinciale krijtlijnen


De provincie Limburg kan vanuit haar regierol drie strategische krijtlijnen implementeren. In de eerste plaats geeft ze als katalysator impulsen en initieert en/of versterkt ze projecten binnen verschillende thema’s. Als bovenlokaal samenwerkingsorgaan kan ze 42 steden en gemeenten ontlasten daar waar schaalvoordeel te valoriseren valt. En als derde kan ze als back-office de stroom aan taken en bevoegdheden voor diezelfde steden en gemeenten behapbaar houden.

“Concreet doen we een aantal aanbevelingen binnen 8 thema’s die onze ondernemers nauw aan het hart liggen: ruimte, lasten en kosten, mobiliteit, talenten, internationaal, duurzame innovatie, aantrekkelijke regio en ondernemerschap. Deze zijn naar boven gekomen bij de bevraging van meer dan 500 Limburgse ondernemers en bij de lobby en belangenbehartiging die wij voor onze leden dagelijks opnemen”, vertelt Francis Wanten.

Om ook na de verkiezingen de vinger aan de pols te houden, zal Voka – KvK Limburg tussentijds en op het einde van de beleidsrit een evaluatie maken. Niet van het aantal prioriteiten dat gerealiseerd werd, maar wel van de manier waarop de strategische krijtlijnen in de werking van de provincie verankerd zijn. Waarbij subsidiariteit, efficiëntie en het primaat van de politiek steeds voorop moeten staan. “Het vervullen van een regierol is de belangrijkste uitdaging voor de provincie de komende jaren.” besluit Francis Wanten.

Klik hier voor de reportage van TV Limburg over dit item

Propaganda
Logo Mensura
Proximus
SD  Worx
Logo KPMG
alk
Logo JAM
Trixxo