Skip to main content
  • Nieuws
  • Projectoproep subsidies - POM Antwerpen stimuleert duurzame acties op bedrijventerreinen

Projectoproep subsidies - POM Antwerpen stimuleert duurzame acties op bedrijventerreinen

  • 17/10/2018

POM Antwerpen wil de kwaliteit en duurzaamheid van bedrijventerreinen stimuleren en verhogen. Daarom lanceerde POM in het najaar van 2008 een project waarbij financiële ondersteuning wordt geboden aan samenwerkingsverbanden tussen bedrijven, die concrete initiatieven nemen in het kader van ‘duurzame bedrijventerreinen’.  Verenigingen of groeperingen van ten minste vijf bedrijven, die gevestigd zijn op een bedrijventerrein in de provincie Antwerpen, konden in het kader van dit project een voorstel indienen. Wegens groots succes, besliste POP om nogmaals een nieuwe oproep te lanceren. De financiële steun die POM hier biedt, vormt voor bedrijven een aanzet om die samenwerking daadwerkelijk op te starten of verder uit te bouwen.

Subsidies pom

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wie komt in aanmerking om deze subsidie aan te vragen?

Elk samenwerkingsverband van bedrijven die op het zelfde bedrijventerrein gevestigd zijn, uiteraard in de provincie Antwerpen, kan een projectvoorstel indienen. Het kan gaan om een reeds bestaande bedrijvenvereniging, maar ook om een nieuw gevormde groepering van minimum 5 bedrijven.

Welke initiatieven kunnen financieel gesteund worden?

Om in aanmerking te komen voor subsidies moeten de voorgestelde acties concreet gericht zijn op meer duurzame bedrijfsprocessen, sociale duurzaamheid en/of een meer duurzame inrichting van het terrein. 
Als voorbeeld kan er rond volgende onderwerpen gewerkt worden (deze lijst is niet beperkend): groenvoorziening, waterhuishouding, mobiliteit, energie, verminderen CO2-emissie, afvalproblematiek, beveiliging, beeldkwaliteit openbaar domein, intensiever ruimtegebruik, sociale aspecten, werkgelegenheid, synergieën tussen verschillende bedrijven op het terrein, … 

Enkele praktische gegevens

Voor een project bedraagt de financiële tegemoetkoming maximaal 75% van de bewezen kosten, met een maximum subsidiebedrag van 30.000 EUR per samenwerkingsverband. 

De subsidieaanvragen kunnen ingediend worden bij POM Antwerpen vanaf maandag 10 september tot ten laatste woensdag 31 oktober 2018.
De ingediende projectaanvragen zullen beoordeeld en geselecteerd worden door POM Antwerpen en de provincie Antwerpen, Dienst Economie en Internationale Samenwerking. 

Het subsidiereglement en het aanvraagformulier kan u steeds downloaden op de website van POM Antwerpen of aanvragen bij POM Antwerpen, projectverantwoordelijke Hilde Kegels via hilde.kegels@pomantwerpen.be of 03 240 68 31. samenwerking met 

Provincie AntwerpenPom

 

Advertentie Vermant - mei