Skip to main content

Prinsjes en prinsesjes

  • 06/05/2019

Enkele weken geleden ging er een schok door Vlaanderen toen ‘officieel’ bleek dat ons onderwijsniveau er opnieuw op achteruitgaat en we stilaan aan de staart van het peloton belanden in plaats van – zoals in het verleden – aan de kop. De resultaten zijn bijzonder zorgwekkend en maken één ding duidelijk: alleen een dringende 360°-aanpak kan soelaas bieden. En dat is een verantwoordelijkheid van de overheid, de scholen en de ouders. 

Als overheid moet onderwijs één van de pijlers zijn van haar bestaan. De vorming van jongeren bepaalt niet alleen hun toekomst maar die van de hele gemeenschap. Hoe meer gekwalificeerde burgers, hoe meer welvaart. Dit is geen domein om veel mee te experimenteren als bewindvoerder. Laat ons heel erg zorgzaam en in goed overleg omgaan met ons onderwijs. De invoering van het M-Decreet moet bijvoorbeeld dringend geëvalueerd en aangepast worden. Want het is zoals een leraar het omschreef: “Het is ideaal op papier, maar tot hiertoe voor de meeste kinderen een ramp, want bijna onuitvoerbaar voor de scholen.”

Weerstand is van alle tijden en ik pleit niet voor een oerconservatieve opleiding: cursussen op IPad, online oefeningen, afstandsleren, video-lesgeven, Erasmus-projecten, noem maar op. Ik ben er grote fan van, zolang de inhoudelijke context er niet onder gaat lijden. 

Rudi De Kerpel

“Te veel ouders zien hun kinderen als prinsjes en prinsesjes waarvoor ze de ideale vader en moeder willen zijn”

Rudi De Kerpel

Te veel is men de basiskennisoverdracht uit het oog verloren omdat die als saai wordt ervaren. Of zoals iemand me zei: “Je kan toch alles terugvinden op Wikipedia.” Dat is zo, maar daar leer je de basics niet van wiskunde of fysica, die nochtans heel erg noodzakelijk zijn als je een game wil programmeren of, waarom niet, als kind droomt om een raket te bouwen om naar de maan te vliegen. 

Ondertussen blijken leerkrachten te verzuipen in administratie en komen ze amper zelf toe aan bijscholing in hun eigen vakgebieden. Maar ook ouders moeten dringend bij de les geroepen worden en op hun ouderlijke plichten gewezen worden. Opvoeding is zoveel meer dan uw kinderen iedere dag als een Barbiepop behandelen. Het betekent ook bijsturen, corrigeren en soms straffen. Te veel ouders zien hun kinderen als prinsjes en prinsesjes waarvoor ze de ideale vader en moeder willen zijn. Terecht zei VRT-journaliste Kathleen Cools ooit in een interview over haar kinderen: “Ik wil niet de beste vriendin van mijn dochter zijn, ik wil haar moeder zijn.” 

Het gebrek aan echt ouderschap wreekt zich onder andere in het onderwijs. De sterke kanten maar evenzeer de zwaktes van je kind durven benoemen en ernaar handelen is niet wreed: dat heet opvoeden en je kind wapenen voor de echte wereld. 

De sterke kanten maar ook de zwaktes van je kind durven benoemen en ernaar handelen is niet wreed: zo wapen je je kind voor de echte wereld

Rudi De Kerpel

Het is verontrustend dat 30 procent van de 20-jarigen nood blijkt te hebben aan psychologische begeleiding, waarbij de Facebook-ouders hun verontwaardiging uiten naar politici omdat er niet genoeg ‘begeleiders’ zijn voor hun kinderen?! Dat je die begeleider toevallig ook ‘ouder’ zou kunnen noemen, schijnt blijkbaar aan hen voorbij te gaan.

Het onderwijs moet terugkeren naar de kern van zijn bestaan: kinderen en jongvolwassenen op een creatieve manier hun eigen grenzen laten opzoeken, hun talenten ontdekken en ontplooien en hen zelfstandig en op een verantwoorde manier in het leven leren staan. 

Rudi De Kerpel

 

(Vrije Tribune - onder de redactionele verantwoordelijkheid van de auteur)