Skip to main content
  • Nieuws
  • Pre- en onboarding: goed begonnen is half gewonnen

Pre- en onboarding: goed begonnen is half gewonnen

  • 20/02/2020

Zo nemen je nieuwe collega’s een vliegende start

Na een intense zoektocht naar de geschikte kandidaat wil je dat de nieuwe medewerker zich meteen thuis voelt in jouw bedrijf. Een goede onboarding zorgt voor vertrouwen, verhoogd engagement én een sneller rendement. Maar eigenlijk start dat goed-gevoel-geven al vroeger, meteen na de ondertekening van het contract.

  • 40% Bij 40% van de Belgische bedrijven krijgen nieuwe medewerkers te weinig info en ondersteuning bij de onboarding. (Vlerick & Talmundo onderzoek)
  • 33% Meer dan 1/3e van de nieuwe werknemers zegt zijn baan op binnen een half jaar. (Monsterboard)

Acht gouden tips van full service HR-partner Motmans & partners.

1 - Connecteer al tijdens de preboarding

Sta je er ooit bij stil dat een nieuwe medewerker in zijn opzegperiode nog benaderd wordt met mogelijke jobopportuniteiten? Dat het alsmaar vaker voorkomt dat de eerste werkdag uiteindelijk niet gepresteerd wordt? Een arbeidscontract kan opgezegd worden, ook voordat er een dag gepresteerd is. Zorg er daarom voor dat er zo snel mogelijk een band ontstaat en wacht niet met onboarding tot de eerste werkdag. Laat de nieuweling al proeven van de sfeer en bedrijfscultuur door hem uit te nodigen voor een teamdrink. Deel al bedrijfsnieuws. Misschien kan er al een teamvergadering meegepikt worden? Laat de collega’s de persoon in kwestie al toevoegen op LinkedIn. 
Connecteer dus en houd het enthousiasme vast tijdens de opzegperiode.

2 - Stel een introductieplanning op

Onboarding is een proces van weken, zelfs maanden, geen geïsoleerd moment. Zorg ervoor dat de organisatie erop voorbereid is. Stel een stappenplan op met acties, owners en due dates. Stel een checklist samen met elementen die in orde moeten zijn voor de eerste werkdag, en met de acties die nadien genomen moeten worden.

3 - Zorg meteen voor een warm gevoel

Zorg ervoor dat de nieuwe medewerker zich onmiddellijk en écht welkom voelt. Maak tijd en laat er tijd voor maken. Een ingerichte werkplek, een e-mailadres en een netwerklogin, naamkaartjes,… het zijn allemaal essentiële elementen. Wat dacht je van een bloemetje met een welkomstkaartje, ondertekend door de nieuwe collega’s? Of een gezamenlijk ontbijt als startpunt? Hoe moet een eerste werkdag er vooral niet uitzien? Alleen op kantoor, zich worstelend doorheen onthaalbrochures, huisreglementen en car policies.

4 - Vermijd een tsunami aan informatie

Vermijd een tsunami aan informatie, te veel en te snel is niet de beste manier. Volg een trechtermodel: breed en holistisch bij aanvang, specifieker naarmate je vordert. Vergeet ook niet dat veel dingen die voor bestaande medewerkers vanzelfsprekend zijn, niet gelden voor nieuwe medewerkers.

5 - Zorg voor een buddy de eerste weken

Je weg vinden in een nieuwe organisatie is voor velen niet evident. Vraag aan een collega van de nieuwe medewerker of hij de nieuweling in de eerste weken als buddy/ mentor/ peter of meter wil ondersteunen. Op die manier verlaag je de dr

6 - Communiceer ook de ongeschreven regels

Een organisatie bestaat niet enkel uit structuren, processen, procedures en formele afspraken. Minstens zo belangrijk zijn de ongeschreven regels. Zorg dat de nieuwe medewerker zo snel mogelijk op de hoogte is van de do’s-and-don’ts, van stijlverwachtingen, van ongeschreven kledingregels, van de manier waarop er met elkaar wordt omgegaan,...

7 - Maak verwachtingen duidelijk

Er is niets zo vervelend als in het ongewisse te zijn over de verwachtingen. Wat moet ik concreet doen? Wanneer vindt men dat ik goed bezig ben? Maak van in het begin duidelijke afspraken, uiteraard rekening houdend met het feit dat het om een nieuwe medewerker gaat. Kies voor de weg van de geleidelijkheid.

8 - Zorg voor opvolging via happiness-checks

Ook na een succesvolle onboarding is het belangrijk dat de nieuwe medewerker wordt opgevolgd. Hoe ervaart hij de eerste weken en maanden? Waar loopt hij tegenaan? Door een goede opvolging kan je tijdig bijsturen, ondersteuning bieden indien nodig en frustraties vermijden. Kortom, laat het onboardingsproces deel uitmaken van je integrale talentmanagementaanpak.

Meer info?

Motmans