Skip to main content
  • Nieuws
  • Pluimen voor Bilzen, Bree, Dilsen-Stokkem, Hamont-Achel, Meeuwen- Gruitrode en Opglabbeek

Pluimen voor Bilzen, Bree, Dilsen-Stokkem, Hamont-Achel, Meeuwen- Gruitrode en Opglabbeek

  • 18/12/2017

Ondanks de tax shift, waarvan de effecten beginnen door te dringen, is de belastingdruk op ondernemingen nog steeds erg hoog in België. Ook de lokale belastingen spelen hierin een belangrijke rol. In aanloop naar 2018 zien we twee verschijnselen in deze lokale belastingen: de opcentiemen op de onroerende voorheffing stijgen lichtjes, maar de aanvullende personenbelasting daalt eveneens licht. Voka – KvK Limburg geeft een pluim aan Bree en Dilsen-Stokkem die hun opcentiemen op de onroerende voorheffing verlagen én aan Bilzen, Meeuwen-Gruitrode en Opglabbeek die de algemene personenbelasting laten dalen. De ouderwetse belasting op drijfkracht van motoren blijft nog in 15 van de 44 Limburgse steden en gemeenten bestaan. Enkel Meeuwen-Gruitrode schaft ze in 2018 af. Hamont-Achel blijft wel de beste leerling van de Limburgse klas.

Schuurmans
Hamont-Achel, de
gemeente van
burgemeester Theo
Schuurmans, blijft de
beste leerling van de klas.

De afgelopen jaren zijn we uit het economische dal aan het klauteren. De crisis die ons zo hard trof in 2008 is verteerd en de industriële landen, België inclusief, zijn aan een heropleving bezig. We zitten in een economische groei. Ook de lokale besturen kunnen hun steentje bijdragen, meer bepaald door het niet verder verhogen en liefst nog verlagen van haar lokale belastingen. Voka – Kamer van Koophandel Limburg stelt echter vast dat de Limburgse lokale besturen zowel belastingen verhogen als verlagen.

Opcentiemen en personenbelasting

De Vlaamse Regering verhoogde eind 2016 de Vlaamse basisheffing voor de onroerende voorheffing van de gemeentelijke opcentiemen en dit met ingang van 2018. Indien de steden en gemeenten hun opcentiemen niet aanpassen, komt dit eveneens neer op een verhoging van de lokale belastingen. Vandaar dat in een omzendbrief aan de steden en gemeenten werd gevraagd om hun opcentiemen om te rekenen. Bij onze vergelijking van de belastingtarieven hebben we de oorspronkelijke opcentiemen gebruikt. In de tabellen achteraan geven we zowel de oorspronkelijke als omgerekende opcentiemen weer.

Het gemiddeld tarief van de opcentiemen op de onroerende voorheffing van de Limburgse gemeenten voor het jaar 2018 zal 1.383 opcentiemen bedragen. T.o.v. 2017 is dit een stijging van 4 opcentiemen, te wijten aan de verhogingen die Kinrooi en Meeuwen-Gruitrode doorvoerden. Kinrooi laat in ruil daarvoor wel haar urbanisatiebelasting wegvallen. Daarentegen verlagen Bree en Dilsen-Stokkem hun opcentiemen. Opvallend is dat de huidige besturen op vlak van opcentiemen beduidend hoger eindigen dan dat ze bij het begin van hun legislatuur gestart zijn. Hamont-Achel blijft de beste leerling van de klas.

opcentiemen

De aanvullende personenbelasting daalt ten opzichte van 2017, meer bepaald met 0,06%. Dit omdat stad Bilzen en de gemeenten Meeuwen-Gruitrode en Opglabbeek deze aanvullende personenbelasting laten dalen. Geen enkele stad of gemeente verhoogt deze belasting. In tegenstelling tot de opcentiemen onroerende voorheffing noteren de Limburgse steden en gemeenten wél een lager belastingtarief dan bij de start van de huidige legislatuur (daling met 0,04%).

personenbelasting

Drijfkracht op motoren

Helaas heffen nog steeds 15 Limburgse steden en gemeenten de ouderwetse belasting op drijfkracht van motoren. Maasmechelen indexeert deze belasting zelfs, waardoor ze stijgt van 23,1 naar 23,5 euro/KW. Enkel Meeuwen-Gruitrode schaft ze in 2018 bijkomend af. Bovendien blijven de grote verschillen tussen steden en gemeenten bestaan. Heusden-Zolder is uitschieter met een tarief van 31,25 euro/KW. Maaseik en Kinrooi sluiten de hekken met 8,7 euro/KW.

drijfkracht

Ondernemingsklimaat verder verbeteren

Het is duidelijk dat in het begin van de legislatuur de Limburgse steden en gemeenten hun lokale belastingen fors verhoogd hebben. Voor de aanvullende personenbelasting is het niveau nu terug gedaald tot exact hetzelfde niveau van 2012. De opcentiemen onroerende voorheffing echter noteert tijdens de huidige legislatuur een stijging van 34 opcentiemen. En aan het einde van de meet worden de prijzen uitgedeeld. Het is dus duidelijk dat we niet alleen maar positief kunnen zijn. In vergelijking met 2012 stijgt de lokale belastingdruk.
 

grote tabel