Skip to main content
  • Nieuws
  • Pleidooi voor een nieuwe ziekenhuisfinanciering

Pleidooi voor een nieuwe ziekenhuisfinanciering

  • 30/04/2018

"We zullen zeker moeten gaan naar een fundamentele hervorming van de ziekenhuisfinanciering", zegt professor Marc Decramer, gedelegeerd bestuurder van het UZ Leuven.

Professor Decramer, gedelegeerd bestuurder UZ Leuven
Marc Decramer, gedelegeerd bestuurder UZ Leuven

"Eigenlijk is de situatie relatief eenvoudig", vindt professor Decramer. "Ons land had vanaf 2007-2008 elk jaar de nodige reserves moeten aanleggen om de kosten van de vergrijzing in de volgende periodes op te volgen. Dat is niet gebeurd, om verschillende redenen. De belangrijkste daarvan was natuurlijk de financiële crisis die op dat moment toesloeg, en die grote gaten maakte in de begroting."

"De meeste Wet-Europese landen zijn er pas nu in geslaagd om hun begroting weer op orde te krijgen. Ook ons land lukt daar nu stilaan in. We hebben pas nu weer de mogelijkheid om middelen opzij te leggen."

"Maar we zijn nu zoveel jaar verder. We zien vandaag dat 10,5% van ons bbp naar de zorg gaat. Dat is op jaarbasis pakweg 50 miljard euro. Dat bedrag zal in de volgende jaren niet substantieel toenemen. De groeinorm voor zorguitgaven is 1,5%, reëel is dat dus eigenlijk een nulgroei. Terwijl de behoeften toenemen. We zullen dus meer moeten doen met bijna dezelfde middelen." Kan dat? "We zullen de ziekenhuisfinanciering in ieder geval fundamenteel moeten hervormen. Vandaag werken we daar met een gesloten budget: de beschikbare middelen worden verdeeld over de verschillende ziekenhuizen."

"Maar in het systeem zitten incentives die soms perverse effecten hebben. Neem als voorbeeld de spoedafdeling van een hospitaal. Ons huidige systeem stimuleert ambulante patiënten financieel om naar de spoedafdeling te gaan. Terwijl die daar eigenlijk niet thuis horen. We promoten dus het oneigenlijke gebruik. De spoeddienst wordt op die manier een soort van huisartsenpost. En zo zijn er nog een hele reeks mechanismes."

"We moeten het eenvoudiger maken. De overheid zou bijvoorbeeld met elk ziekenhuis een contract kunnen maken over welke zorgen het zal leveren en welke niet, en voor welke zorgen het zal doorverwijzen naar collega's. We moeten dan referentiefuncties ontwikkelen, en daar tegenover een vaste financiering zetten die alle kosten en honoraria omvat. Bepaald en gecontroleerd door de overheid. Tegenover elke enveloppe staat een audit."

"Dat zou de administratieve kosten drastisch verlagen. Het hele systeem van facturatie dat het ziekenhuis nu tegenover de overheid moet opzetten, wordt dan overbodig. Er is gewoon de enveloppe die het ziekenhuis kan en moet besteden. Met alle verantwoordelijkheid die daarbij hoort: een ziekenhuis waar de mortaliteit statistisch hoog ligt of waar zich opvallend meer complicaties voordoen, moet daarop aangesproken worden en eventueel financieel bestraft."

"Dat kan de gezondheidszorg alleen maar beter maken: meer doen met de beperkte middelen. Betere dienstverlening, hogere kwaliteit."

IMU - vzw - De Tijd
IMU - vzw Remant
IMU - vzw - Altez