Skip to main content
UGent Rector Rik Van de Walle over doctoraatsstudenten in kmo's
  • 14/06/2018

PhD zkt. kmo (en omgekeerd)

Het pilootproject From PhD to SME is een joint venture tussen de UGent en Voka Oost-Vlaanderen. Het koppelt dit najaar vier kmo’s aan zestien jonge onderzoekers. Missie? De koudwatervrees bij beide partijen wegnemen door ze actief te laten samenwerken. 

“Ik zie de onderzoekswereld en kmo’s als twee oevers. Er zijn een paar brugjes tussen beide, maar te weinig”, zegt rector Rik Van de Walle. 

Zo’n 80% van de afgestudeerde doctors komt na de studies in niet-academische sectoren terecht, terwijl de meerderheid denkt en/of hoopt in de academische wereld te kunnen blijven. Tegelijkertijd aarzelen veel bedrijven, zeker kmo’s, om jonge onderzoekers aan te werven omwille van vooroordelen zoals ‘ze zijn overgekwalificeerd’, ‘ze weten heel veel over heel weinig’ of ‘ze kunnen niet communiceren’. Daarom slaan Voka Oost-Vlaanderen en de UGent de handen in elkaar met From PhD to SME, een soort mini-MBA voor doctorandi en postdoctorale onderzoekers waarbij ze ook letterlijk met beide voeten op de kmo-werkvloer staan. 

Stel u als kmo kandidaat vóór 30 juni, via Arne Oosthuyse.

 

Rik Van de Walle, rector UGent

 

Mijnheer Van de Walle, klopt het dat doctors te eenzijdig een academische carrière nastreven?


Rector Rik Van de Walle: “Momenteel kan slechts 1 op 13 van de gepromoveerden prof worden aan een van de Vlaamse universiteiten. We moeten onze doctorandi sowieso aanmoedigen om een internationale carrière te ambiëren. Tweede vaststelling: veel doctoraatsprojecten worden door de onderzoekers zelf gezien als een opstap richting een academische carrière. Dat vind ik problematisch. We moeten doctorandi en cours de route meer wijzen op de verschillende mogelijkheden na het behalen van het doctoraat.

Binnen het bedrijfsleven zie ik twee duidelijke pistes. Er zijn de grote bedrijven met een eigen R&D-afdeling. Daarnaast zijn er de kmo’s en kleine bedrijven die kennis gebruiken die door anderen is ontwikkeld. Werknemers met een doctoraat kunnen de vertaalslag maken van dat onderzoek naar vermarkting en productontwikkeling binnen die kmo’s.” 

Waarom ziet de academische wereld de kmo’s nog te veel als plan B?

“Omdat men in kmo’s doorgaans niet zelf aan puur onderzoek doet. Maar ze doen wel aan innovatie om tot nieuwe producten te komen, die te vermarkten en te valideren bij klanten. 

Je mag de beste technologie hebben, maar als de klant ze niet wil, sta je nergens. We moeten onze doctorandi nog meer het besef bijbrengen van die vertaalslag van technologische kennis naar ‘wat wil die klant’. 

Omgekeerd denken kmo’s nog te vaak dat onderzoekers in ivoren torens werken en je er niet mee kan klappen. Ook dat beeld klopt niet. Het is cruciaal dat onze doctors iets heel complex kunnen uitleggen op een bevattelijke manier voor een lekenpubliek. De kmo’s moeten dan weer beseffen dat er heel veel expertise aanwezig is bij doctorandi.” 

Wat verwacht u van Voka en de kmo’s in dit project?

“Ik wil vooral dat ze ‘tijd’ investeren om met die young potentials echt samen te werken. Ze moeten bereid zijn om elkaars taal te leren spreken, en dat is een gedeelde verantwoordelijkheid. 

De kmo’s moeten jonge onderzoekers ook de notie bijbrengen dat hun kennis niet de essentie is, maar wel de attitude. Het zou fantastisch zijn als Voka en de bedrijven onze onderzoekers er zeer vroeg in hun carrière al op attent maken dat ze moeten inspelen op wisselende contexten en desnoods bereid zijn om hun eigen domein – wat ze graag doen en goed kunnen - te verlaten om in een nieuw domein te proberen excelleren. 

Risico’s durven nemen, daar gaat het om. Wat men er ook van zegt, de universiteit blijft een veilige en beschermde onderzoeksomgeving. Je wordt doorgaans betaald met overheidsmiddelen, je zit in een cocon en je wordt omringd door allemaal verstandige mensen. Ik zeg soms met een boutade: ‘Een universiteit is een beschutte werkplaats voor heel verstandige mensen.’ In het bedrijfsleven kom je met gelijk wie in aanraking. Veel jonge onderzoekers hebben tijdens hun opleiding enkel gesproken met universitairen.” 

PhD’s moeten dus meer leren ondernemen, in de brede zin van het woord?

“Ja, maar vertaal het niet als ‘de baas worden’. Op de werkvloer moet je evengoed communiceren met de familie-eigenaar als met de arbeiders. Als je die laatste niet meehebt, gaat er niet veel gebeuren. En ondernemen is ook risico durven nemen en aanvaarden dat af en toe mislukken niet te vermijden is.” 

 

Gezocht: 4 kmo’s die 16 jonge onderzoekers begeleiden

Zin om als kmo een heterogeen en internationaal team van vier ambitieuze en leergierige jonge onderzoekers te begeleiden gedurende één jaar? 

Voka doet de selectie van de doctors in spe en zorgt voor een goeie match tussen de jonge onderzoekers en de kmo’s.

Dit traject is gratis voor de kmo’s. 

Stel u als kmo kandidaat vóór 30 juni, via Arne Oosthuyse.

 

Lees het volledige coververhaal in het juninummer van ons magazine Ondernemers in Oost-Vlaanderen. Ontdek hier de digitale editie.

Ondernemers juni 2018

 

 

 

 

 

Werknemers met een doctoraat kunnen de vertaalslag maken van dat onderzoek naar vermarkting en productontwikkeling

Kmo’s denken nog te vaak dat onderzoekers in ivoren torens werken en dat je er niet mee kan 'klappen'. Dat beeld klopt niet

Deloitte
ING
Logo Mensura
Proximus
SD Worx
BovaEnviro+
GutzandGlory
G4S
Soundfield
Jobat Media