Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • Pensioenhervorming is naam niet waardig

Pensioenhervorming is naam niet waardig

  • 19/07/2022

Het pensioenakkoord dat het federale kernkabinet afgelopen nacht bereikt heeft, is niet de hervorming waar ons land zo dringend nood aan heeft. Voor Voka is dit geen “pensioenhervoming” maar eerder een “pensioenvervorming” met een aantal maatregelen die de toekomstige pensioenfactuur nog dreigen te verzwaren. Na een povere arbeidsdeal komt deze regering met een nieuw zwaktebod.

“Deze hervorming is bijzonder licht en is geen antwoord op de vergrijzing die ons in de komende decennia te wachten staat. De gevolgen op de pensioenuitkeringen en de zorg zullen gigantisch zijn. Deze hervorming is daar allesbehalve een antwoord op. De regering rekent ook op een verhoogde werkzaamheidsgraad maar ook de recente arbeidsdeal zal daartoe niet toe bijdragen”, aldus Geert Moerman, gedelegeerd bestuurder van Voka Oost-Vlaanderen.

quote geert

 

De regeringstop bereikte een akkoord over de pensioenbonus en de voorwaarden voor het minimumpensioen. Heel wat andere dossiers zoals het deeltijds en vervroegd pensioen en de verhoging van de pensioenleeftijd bij defensie en de NMBS verdwenen van de tafel. Er is niet geraakt aan het onderscheid tussen ambtenarenpensioen en pensioen uit de privésector. Bovendien moeten er zelfs na weken onderhandelen nog berekeningen gemaakt worden over de precieze financiering van de nieuwe maatregelen.

Deze hervorming is een slag in het water en de naam hervorming niet waardig. Deze maatregelen dragen niet bij tot een langetermijnvisie op de vergrijzing en dreigen alleen geld te kosten

Geert Moerman

De regering verwijst voor de financiering van de pensioenen steeds naar een verhoogde werkzaamheidsgraad. De werkzaamheidsgraad stijgt, maar weliswaar trager dan in de andere EU-landen. Er is bovendien een groot verschil tussen Vlaanderen, Brussel en Wallonië. “De arbeidsdeal die de voorbije maanden gesloten werd, bevat te weinig activerende maatregelen om meer mensen aan het werk te zetten. Het zal de werkzaamheidsgraad niet doen stijgen waardoor ook de financiering van de pensioenen onder druk blijft”, aldus nog Geert Moerman.

Voka roept de federale regering op de politieke en socio-economische tegenstellingen te overstijgen. “Er moet nu werk gemaakt worden van echte en fundamentele hervormingen. In deze crisistijden met voor de bedrijven stijgende energie- en grondstoffenprijzen, uit de pan swingende loonkosten door de automatische indexering en de krappe arbeidsmarkt kan er niet langer getalmd worden. Het najaar zal er op of er onder zijn”, zo waarschuwt Voka Oost-Vlaanderen.
 

Contactpersoon

Maarten Dheedene

Belangenbehartiging – Manager Duurzaam Ondernemen

Samen ondernemen, samen groeien

Waar lig jij wakker van? Hoe kan Voka jou verder ondersteunen en een gunstiger bedrijfsklimaat scheppen?

Laat het ons weten.