Skip to main content
  • Nieuws
  • Pendelbus en parkeerterrein Lillo zal filedruk bij bedrijven verlichten

Pendelbus en parkeerterrein Lillo zal filedruk bij bedrijven verlichten

  • 18/08/2017
file

 

Na intens overleg en lobbywerk tussen Voka – Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland, zes industriële havenbedrijven, Pendelbus Haven, Havenbedrijf Antwerpen, AWV en Elia gaat vanaf 1 september een nieuw pendelinitiatief van start. Er komt een busdienst en een nieuw parkeerterrein aan het complex Lillo om werknemers van zes bedrijven aan de Scheldelaan van en naar het werk brengen. Dit initiatief zal alvast soelaas brengen in de mobiliteitsproblematiek waar de bedrijven mee kampen sinds de infrastructuurwerkzaamheden aan de Scheldelaan en de R2 gestart zijn. Bovendien zal de pendelbus tijdens de spitsuren gebruik mogen maken van de vrije busbanen.

Sinds de start van de werken aan de Scheldelaan half maart en vervolgens de werken aan de R2 tussen de Liefkenshoektunnel en de Tijsmanstunnel, is de filedruk op de pendelaars richting de haven- en industriële bedrijven op rechteroever onhoudbaar toegenomen. Daarom schakelden we onze bereikbaarheidsmanager in die de verschillende partijen aan tafel bracht om samen aan een oplossing te werken’, zegt Luc Luwel, gedelegeerd bestuurder van Voka – Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland.

Die oplossing bestaat uit de combinatie van een parkeerzone en een pendelbussysteem. ‘Bussen zullen ongeveer elk kwartier vertrekken en aankomen tussen 6.30 uur en 8.00 uur en tussen 16.00 uur en 18.00 uur. De bus pendelt tussen de bedrijven aan de Scheldelaan en een nieuw aangelegde pendelparking ter hoogte van complex Lillo. Zowel wegbeheerder Agentschap voor Wegen en Verkeer (AWV) als opdrachtgever van de werken Elia maken het op onze vraag mogelijk om bussen vrije doorgang te verlenen, daar waar dat voor auto’s en vrachtwagens niet kan’, beschrijft Luc Luwel. Op verzoek van de bedrijven legt AWV een dubbele richtingsbusbaan aan tussen het complex Lillo en het Havencentrum. Van het Havencentrum tot aan de Berendrecht- en Zandvlietsluis zorgen Elia en AWV voor een tijdelijke rijstrook die op bepaalde dagdelen voor collectief busvervoer kan worden gebruikt. Het Havenbedrijf stelde het terrein ter beschikking dat door AWV wordt ingericht als pendelparking. De Pendelbus Haven zal worden ingezet om het transport te verzekeren. De betrokken bedrijven staan in voor de bijkomende financiering van de pendel. ‘Alle betrokken overheden hebben ons verzekerd dat zowel de busbaan als de pendelparking op 1 september operationeel zullen zijn. Zo kan dit mobiliteitsalternatief meteen na de vakantie in voege gaan’, aldus Luc Luwel.

Het akkoord dat er kwam tussen al deze partijen is een mooi voorbeeld van door samenwerking een gemeenschappelijk probleem aan te pakken. ‘Bedrijven zien maar al te vaak goede arbeidskrachten vertrekken die het verlies aan privétijd in de file grondig beu zijn. Door samen naar een oplossing te zoeken wint iedereen, niet alleen tijd maar ook middelen.’

De aanleg van de pendelparking ter hoogte van complex Lillo gebeurt in twee fasen. Het tweede deel komt er pas als de ruimte onvoldoende blijkt. ‘Het Agentschap voor Wegen en Verkeer heeft ons verzekerd dat een groot gedeelte aangelegd zal zijn tegen 1 september en dat er ruim 200 voertuigen zullen kunnen parkeren. Mocht het gedeelte onvoldoende groot zijn, gaan we erop aandringen de parking zo snel mogelijk op volle capaciteit aan te leggen zodat zo veel mogelijk pendelaars de wagen buiten de werfzone kunnen achterlaten om gebruik te maken van de pendelbussen’, besluit Luc Luwel.

De bussen zullen enkel op weekdagen rijden. Dit initiatief wordt gedragen door Gunvor Petroleum, Ineos, Inovyn, Monsanto, Oiltanking en Vesta Terminal.

Contactpersoon

Katrijn De Lie

hr-manager

AW_Welt Whitepaper Inclusieve leidinggevende
Gosselin
Welt white paper