Skip to main content
  • Nieuws
  • Overleg met bedrijven maakt kruispunten A12 veiliger

Overleg met bedrijven maakt kruispunten A12 veiliger

  • 17/12/2018

a12

In december heeft het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) vijf kruispunten van de A12 en de Boomsesteenweg (N177) in Aartselaar en Wilrijk veiliger gemaakt. Twee jaar geleden startte de Kamer op vraag van ondernemers in de buurt een constructief overleg met AWV over de onveilige situatie die hun werknemers er dagelijks ervaren. Dit heeft mee geleid tot het aanpassen van de verkeerslichteninstallatie en de infrastructuur.

Dagelijks rijden bijna 45.000 voertuigen over de A12 In Aartselaar en Wilrijk. Zo’n 10 % is vrachtverkeer. Retailcentra en industriële activiteiten vinden langs deze verkeersader een goede ontsluiting. Keerzijde van de medaille is dat de vele kruisingen zorgen voor potentiële verkeersconflicten en helaas ook zware ongevallen. Van 2014 tot 2016 vonden er op deze kruispunten 97 ongevallen plaats. In meer dan 75 % van de gevallen was de onoverzichtelijke verkeerssituatie de oorzaak.

‘We kregen van heel wat bezorgde medewerkers signalen over de gevaarlijke kruisingen’, weet Steven Bruyndonckx, hoofd van de preventiedienst van Atlas Copco Wilrijk dat er zo’n 2.800 werknemers telt. Maar ook bij onder andere ENGIE Fabricom en Aquafin komt er dagelijks veel volk van en naar het werk. ‘In april 2016 is een van onze medewerkers omgekomen na een aanrijding met een vrachtwagen aan het kruispunt vlakbij onze ingang. Sinds toen zochten we naar mogelijkheden om de overheid te overtuigen om in te grijpen’, voegt Alain De Dauw, Vice President Human Resources van Atlas Copco, Oil Free Division en HR Shared Services, eraan toe.


KLUWEN

De nabijheid van een gemeentegrens, gecombineerd met de Vlaamse bevoegdheden voor het beheer van snel- en gewestwegen, maakte het vinden van een gesprekspartner moeilijk. De Kamer slaagde erin om in augustus 2016 het overlegproces tussen de bevoegde wegbeheerder en de ondernemingen op gang te trekken. Wegbeheerder AWV kwam met een oplossing en startte in november 2018 met de aanpassingswerken. ‘We begrijpen dat er procedures te doorlopen zijn en grondige afstemming nodig is. We zijn tevreden dat het uiteindelijk tot resultaten heeft geleid. Het toont het belang aan van samenwerking tussen bedrijven en infrastructuurbeheerders om te komen tot een meer veilige mobiliteit’, vertelt Alain De Dauw.


NIET LANGER BIBBEREND NAAR EEN MODAL SHIFT

Tot voor kort moesten medewerkers die willen gebruikmaken van de busdiensten van De Lijn, zowel de A12 als de parallelweg Boomsesteenweg (N177) kruisen over een ellenlang zebrapad. Bovendien was de groentijd te kort om die beweging in een keer te maken. Fietsers kwamen er vaak ogen te kort. Ook aan een goed overzicht ontbrak het voor gemotoriseerd verkeer. Met een aantal aanpassingen wil AWV zulke conflicten uitsluiten en de verkeerssituatie op vijf kruispunten overzichtelijker en veiliger maken. Verkeersstromen krijgen niet langer tegelijk groen en links afslaand verkeer kan niet meer in conflict komen met het verkeer op de A12 of overstekende voetgangers en fietsers. Ook blokkering van de kruispunten wordt vermeden.


De oversteekplaats ter hoogte van Atlas Copco is verplaatst naar de nabijgelegen oversteek aan het kruispunt met de Terbekehofdreef, dat volledig conflictvrij wordt geregeld. Tot slot gebeuren er nog kleinere aanpassingen aan de wegmarkeringen. Door de verkeersveiligheidsproblematiek werd dat alsmaar moeilijker.

EERSTE STAP IN GROTER PLAN

Na de genomen maatregelen, volgt meer. De lichtenregeling van de kruispunten wordt aangesloten op de nieuwe Verkeerslichtencoördinatiecomputer, die tegen 2022 in totaal 373 verkeerslichteninstallaties in en rond Antwerpen zal aansturen. De veiligheid en de doorstroming op de kruispunten van de A12 met Langlaarsteenweg/Bist tot en met de Atomiumlaan/Terbekehofdreef moet wel nog beter. Daarom heeft de Vlaamse overheid beslist om deze kruispunten te ondertunnelen en het aantal toegangen tot de N177 te beperken. In 2021 moet de eerste schop in de grond. De Kamer zal blijven aandringen bij de bevoegde overheden om tot deze concrete realisatie te komen.

Contactpersoon

Steven Roeland

Mobiliteitsmanager

AW_Welt Whitepaper Inclusieve leidinggevende
Welt white paper
Gosselin