Skip to main content
  • Nieuws
  • Over kleine en grote zaken: Goeroe moe

Over kleine en grote zaken: Goeroe moe

  • 20/05/2019

Een cursief over het wel en wee op de Oost-Vlaamse werkvloer.

Goeroe moe

Tekst Sam De Kegel − Illustratie Lise Vanlerberghe

Elke gelijkenis met bestaande personen en/of situaties is louter toeval.

Hij struinde schijnbaar nonchalant van links naar rechts op het podium, terwijl hij zijn publiek recht in de ogen keek. Hij had de blik van een arend en noemde zichzelf een expert in human resources. Age R, in gechargeerd Hollands. De keynote van die dag sprak over personalisatie, erosie van de employee experience, people analytics, data science en learning in the flow.  

Het leek wel alsof hij een andere taal sprak, maar het was wel degelijk Algemeen Nederlands, doorspekt met nieuw-Engels. Het publiek leek er van te smullen en de plaatjes volgden elkaar in ijltempo op. Hij vergeleek carrières met eenvaksbanen die eindigen op een rotonde. Het publiek lachte wederom, maar Nancy snapte zijn humor niet. De keynote praatte in superlatieven en in metaforen die krommer zijn dan haar grootmoeder zaliger.  

Nancy, een rekruteerder, voelde zich plots een vreemdeling in deze zaal vol gelijkgestemden. Ze deden allemaal in human resources, net als Nancy. En ze luisterden bijna allemaal vol bewondering naar de trends van de toekomst in onze – hoe kan het ook anders - krappe arbeidsmarkt. “Verplaats je in je medewerkers!” “Minder paternalisme.” En zijn uitsmijter: “HR gaat over… mensen.”  

Net op het moment dat hij het wereldrecord ‘open deuren intrappen’ zou verbreken, stopte hij abrupt. Het was hoog tijd voor een sessie bureauyoga met een ex-skikampioene. De zaal ging synchroon op zoek naar zijn eigen ademhaling. Algauw kwam Nancy tot rust en katapulteerde ze zichzelf naar een andere plek, ver weg van HR-goeroes en de war for talent. 

Want Nancy heeft nooit hoog opgelopen met zelfverklaarde goeroes. Als die het woord nemen, stoppen toehoorders meestal met nadenken. Omdat ze slimmer lijken dan henzelf. En HR-professionals zijn nu eenmaal wild van goeroes. Ze verslinden de boeken van deze alleswetende profeten. Zelfs als die beweren dat de HR-afdeling zijn beste tijd gehad heeft.   
 
Het aantal goeroes is niet meer te tellen, dezer dagen. Je ziet ze zelfs in vacatures opduiken, weet Nancy. Gezocht: marketinggoeroes, communicatiegoeroes, JavaScriptgoeroes. Iedereen goeroe! Maar niet iedereen is in de wieg gelegd om de nieuwe Elon Musk, Seth Godin of Steve Jobs te worden. De meesten onder ons zijn gedoemd tot middelmatigheid en zullen het nirwana van de goeroe nooit bereiken.  

Advertentie Festival van Vlaanderen