Skip to main content
  • Nieuws
  • Orderboekjes bouwsector groeien, winst en omzet dalen

Orderboekjes bouwsector groeien, winst en omzet dalen

  • 19/08/2019

Confederatie Bouw Limburg en Voka – Kamer van Koophandel Limburg voerden naar aanleiding van het bouwverlof hun jaarlijkse bouwenquête uit. In vergelijking met vorig jaar zijn er meer Limburgse bouwbedrijven die een daling van hun winst en omzet verwachten. Meer dan 44% van de respondenten laat dan weer weten dat de orderboekjes voor de komende zes maanden gevuld zijn. “Het potentieel van deze sector mag niet stranden door de krapte op de arbeidsmarkt. Er is voldoende werk, maar we ontbreken de handen. Maar liefst 40,51% verwacht in 2020 extra medewerkers aan te werven”, zeggen Johann Leten, gedelegeerd bestuurder van Voka – KvK Limburg, en Chris Slaets, algemeen directeur van Confederatie Bouw Limburg. 

Het volledige persbericht met alle grafieken kan u hier raadplegen. 

pbfotoDe bouwsector is één van de belangrijkste sterkhouders van onze economie. Ook in 2019 ligt de verwachte groei hier 0,8% hoger dan algemene economische bedrijvigheid in België. Toch mogen we niet blind zijn voor de evolutie ten opzichte van vorig jaar. Waar de algemene verwachte groei daalt met 0,4%, daalt deze binnen de bouw met 1,7%. 

Verwachte omzet en winst niet langer eenduidig positief

Het aantal bouwondernemers dat verwacht dat de totale omzet zal stijgen, ligt in lijn met recordjaar 2018. Met 61,73% van de respondenten die dat een positieve evolutie verwachten, doen we het 0,08% beter dan vorig jaar. We constateren echter dat het aantal bedrijven dat een daling van de omzet verwacht, oploopt (+6,14%) naar een totaal van 17,10%. De verwachting is dus een stuk meer uiteenlopend dan vorig jaar. Slechts 41,25% van de respondenten denkt dat hun winst gestegen zal zijn eind 2019; dit is een daling van maar liefst 8,07% ten opzichte van vorig jaar. De groep die een daling van de winst verwacht stijgt dan weer tot 23,75%. 

omzet
Bron: Bouwenquête 2019 – Voka – KvK Limburg en CBL


Orderboekjes goed gevuld

Aan de omvang van de orderportefeuille kan deze negatieve evolutie alleszins niet liggen. Meer dan 44% van de respondenten geeft immers aan dat hun orderboekje méér dan zes maanden gevuld is. Dit is een stijging van 15,1% ten opzichte van 2018. De orderboekjes die slechts voor een maand gevuld zijn blijven relatief schaars. Hiermee wordt het beeld van de maandelijkse conjunctuurbarometer van Voka – KvK Limburg bevestigd: de bouwsector blijft relatief conjunctuuronafhankelijk.

orderportefeuille
Bron: Bouwenquête 2019 – Voka – KvK Limburg en CBL


Chris Slaets, gedelegeerd bestuurder - directeur Confederatie Bouw Limburg: “Al is de tendens positiviteit alom, toch blijft voorzichtigheid geboden. Kijk maar naar de bouwklussen die vandaag nog vallen onder de noemer van onbelast bijverdienen, het probleem is dat het zorgt voor oneerlijke concurrentie. Feit is immers dat veel bouwondernemingen hun openstaande vacatures al maanden niet ingevuld krijgen. Momenteel zit de bouw met 12.600 vacatures, gekoppeld aan een sterke uitstroom van de babyboomers en een instroom uit het bouwonderwijs die absoluut niet volstaat.”

Groeien in 2020

Wanneer we vragen naar de groeiambities wordt duidelijk dat onze bedrijven zich niet uit het lood laten slaan door mogelijk mindere financiële resultaten. Maar liefst 40,51% verwacht in 2020 extra medewerkers aan te werven. Dit is een stijging van respectievelijk 9% en 12% ten opzichte van onze bevraging in 2018 en 2017. Slechts 3,8% van de Limburgse bouwondernemingen verwacht iemand te moeten laten gaan in 2020.

"Maar liefst 40,51% van de bedrijven verwacht in 2020 extra medewerkers aan te werven."

Johann Leten, gedelegeerd bestuurder van Voka – KvK Limburg: “Het is duidelijk dat onze ondernemers willen groeien. Die groei mag niet gehypothekeerd worden door de krapte op de arbeidsmarkt. We zullen aan een en-en-verhaal moeten schrijven om deze uitdaging het hoofd te bieden. Enerzijds zijn er hervormingen nodig om de inactieven te activeren en anderzijds moeten we blijven inzetten op techniekpromotie. Met de verdubbeling van het aantal deelnemers op onze FIRST Lego League, een samenwerking met de Confederatie Bouw Limburg, zetten we dit jaar alvast nog sterker in op het warm maken van jongeren voor technische opleidingen.”

"Ondanks alle beschikbare steunmaatregelen zegt slechts een derde van de ondernemers hier ook effectief gebruik van maken."

Bijna 85% van de Limburgse bouwbedrijven investeert in innovatie of overweegt het. Daarnaast stelt 90% dat ze als bedrijf bezig zijn met duurzaam ondernemen. De reden hiervoor is in de eerste plaats  om zich voor te bereiden op de toekomst (54%), maar ook uit ethische overwegingen (35%). Ondanks alle beschikbare steunmaatregelen zegt slechts een derde van de ondernemers hier ook effectief gebruik van maken. De reden hiervoor is bij de helft van de ondervraagden het onbekend zijn met de mogelijkheden. 20% geeft aan dat het indienen van het dossier te omslachtig is.

Johann Leten en Chris Slaets besluiten: "De Confederatie Bouw Limburg en Voka – KvK Limburg zullen op onze beurt alles in het werk stellen om het kader waarin onze bedrijven opereren verder te optimaliseren.”

Bekijk hier het nieuwsitem via TVL:

Contactpersoon

Senne Poelmans

Senior adviseur belangenbehartiging