Skip to main content
  • Nieuws
  • Oproep onthardingsprojecten - Dien nu je subsidiedossier in

Oproep onthardingsprojecten - Dien nu je subsidiedossier in

  • 19/10/2018

Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege voorziet vijf miljoen euro voor projecten rond ontharding. Nog tot en met 9 november 2018 kunnen overheden, (burger)verenigingen, organisaties, bedrijven en scholen hun projectvoorstellen online indienen.

Welke ondersteuning kan je verwachten?

Als initiatiefnemer kan je een beroep doen op inhoudelijke expertise, ondersteuning krijgen bij je communicatie en een subsidie aanvragen. Die bedraagt minimum 100.000 euro, maximum 250.000 euro en dekt maximum 75% van de kosten. Het gaat dus om een breed traject om een onthardingscultuur en -ondernemerschap te stimuleren. Een omslag in het ruimtegebruik in Vlaanderen is immers nodig om de maatschappelijke uitdagingen op het vlak van klimaat, demografie, mobiliteit en energie mee te kunnen aanpakken.

Vlaanderen is omgeving

Welke projecten komen precies in aanmerking voor subsidies?

Subsidies zijn voorzien voor drie types projecten

  1. onthardingsprojecten met quick-win - bv. scholen of bedrijven die op heel korte termijn een parkeerterrein of een speelplaats willen ontharden
  2. coalitievormende onthardingsprojecten: voor realisaties op middellange termijn met verschillende partners - bv. gemeenten die samen de groenblauwe structuren over gemeentegrenzen heen willen versterken
  3. systemische onthardingsprojecten: visieontwikkeling voor én uitvoering van ontharding op grote schaal - bv. onderzoek van een gemeente of provincie naar het schrappen van wegen en infrastructuur, visieontwikkeling van een intercommunale over de herstructurering van verkavelingen

Opgelet: als aanvrager kan je maximaal drie projecten indienen.

Meer weten?

Alle voorwaarden en het online aanvraagformulier zijn terug te vinden op www.omgevingvlaanderen.be/ontharden.

IMU - vzw Remant
IMU - vzw - Altez
IMU - vzw - De Tijd