Skip to main content
  • Nieuws
  • Opnieuw knik in Limburgse conjunctuur

Opnieuw knik in Limburgse conjunctuur

  • 24/05/2019

De neerwaartse spiraal die sinds januari 2018 is gestart in onze conjunctuurbarometer heeft in april 2019 opnieuw een knik gekregen. Het einde van deze dalende trend is dus nog niet in zicht. Nochtans klimt de bouwsector terug uit een dalletje en scoren ook toerisme en export nog steeds goed. Ook de starters blijven in Limburg nog steeds als paddenstoelen uit de grond schieten. “De prioriteiten in ons verkiezingsmemorandum vormen alvast een hefboom om mee het tij te keren”, zegt Johann Leten, gedelegeerd bestuurder van Voka – KvK Limburg. 

conjunctuurbarometer
We kunnen nog steeds geen kantelmoment waarnemen in de neerwaartse trend van onze conjunctuurbarometer.

Raadpleeg hier de volledige conjunctuurbarometer

Krimp blijft overheersen

We kunnen nog steeds geen kantelmoment waarnemen in de neerwaartse trend van onze conjunctuurbarometer. De beweging die zich in januari 2018 in gang heeft gezet lijkt nog niet ten einde gekomen. Op basis van de huidige voorspelling zou de conjunctuurbarometer over zes maanden terugvallen op het activiteitsniveau gelijk aan dat van februari 2015.

Bouwsector boert weer goed

De export is nog steeds de sterkhouder van de Limburgse conjunctuur. Op middellange termijn is het even afwachten of deze sterke ondersteuning behouden blijft. De bouwsector kreeg opnieuw een boost na enkele mindere maanden. In de automobielsector gaat het stilaan van kwaad naar erger. Na de personenwagens blijft nu ook het aantal inschrijvingen van de bedrijfsvoertuigen achter. Toerisme doet het ook nog steeds goed en scoort beter dan dezelfde periode een jaar geleden. De werkloosheid blijft -6% onder het niveau van vorig jaar. Tot slot neemt het aantal starters opnieuw sterk toe.

Starters starten sterk in 2019

In tegenstelling tot maart 2019 is april 2019 opnieuw een recordmaand voor de Limburgse starters. Met 822 starters in april 2019 telt het eerste kwartaal van 2019 al ruim 3.000 starters (+18.10% t.o.v. 2018). Als we op dit elan verder gaan dan staat een nieuw startersrecord opnieuw in de sterren geschreven.

 

tabel
Het aantal starters was in april nog nooit zo hoog.