Skip to main content
  • Nieuws
  • OPINIE - Krasloten voor Limburg, Win for Life's voor Vlaanderen

OPINIE - Krasloten voor Limburg, Win for Life's voor Vlaanderen

  • 20/09/2019

"Investeren in talent is nu eenmaal noodzakelijk om de welvaart in onze provincie te garanderen," klinkt het bij onze gedelegeerd bestuurder Johann Leten. In zijn opiniestuk pleit hij voor een democratisering van het onderwijs.

Johann Leten
Johann Leten, gedelegeerd bestuurder Voka - KvK Limburg


Donderdag werd het startschot voor het nieuwe academiejaar gegeven. Het moment voor heel wat jongeren om te verbroederen met collega-studenten in hun favoriete fakbar. Tegelijkertijd trok de stoet der togati door onze stadscentra. Een parade van professoren gekleed in toga’s die verwijzen naar de lange zwarte gewaden die magistraten, intellectuelen en clerici vroeger droegen. Die jaarlijkse symbolische optocht heeft zeker haar charmes, maar wijst toch ook op een zekere starheid. Terwijl universiteiten, hogescholen en onderzoeksinstellingen garant staan voor innovatie en verandering, blinkt het apparaat errond uit in conservatisme.

Dat werd eerder deze week nogmaals pijnlijk duidelijk toen de uitbreidingsplannen van de UHasselt een politieke knauw kregen. We praten al sinds de jaren zestig over de democratisering van het onderwijs, maar wanneer hier een concrete maatregel voor op tafel ligt, krabbelen onze politici terug. Jonge mensen met laaggeschoolde ouders of met een migratieachtergrond blijven ondervertegenwoordigd in onze universiteiten. In een provincie waar één op zeven leeft onder de Europese armoedegrens en één op drie een migratieachtergrond heeft, is een sterke universiteit binnen de regio dus een logische stap richting democratisering. Logisch en economisch noodzakelijk, want we zullen iedereen nodig hebben in een steeds grijzer wordende regio.

"We praten al sinds de jaren zestig over de democratisering van het onderwijs, maar wanneer hier een concrete maatregel voor op tafel ligt, krabbelen onze politici terug."

Het dossier van de UHasselt is het zoveelste hoofdstuk in de structurele onderfinanciering van onderwijs en onderzoek binnen Limburg. Tijdens de vorige legislatuur werd beslist om jaarlijks 233,5 miljoen euro vrij te maken voor de ondersteuning van regionale kennisinstellingen. Logischerwijs zou het Limburgse aandeel evenredig moeten zijn met ons aandeel in de economie, namelijk veertien procent. In realiteit werd slechts vierenhalf procent verdeeld onder onze universiteit, hogescholen en strategische onderzoekscentra.

Eenzelfde verhaal is er bij de verdeling van de middelen voor Flanders Make. Dit SALK-project moest leiden tot recurrente investeringen in onderzoek en innovatie binnen de provincie.  Het leeuwendeel van de middelen hiervoor zijn echter blijven plakken in Leuven en Kortrijk, waardoor ook hier Limburg duurzame ontwikkelingskansen ontzegd werd.

"Het leeuwendeel van de middelen hiervoor zijn echter blijven plakken in Leuven en Kortrijk, waardoor ook hier Limburg duurzame ontwikkelingskansen ontzegd werd."

Het verwijt dat we vaak calimero spelen, kan dus de prullenbak in. De cijfers bewijzen het: de Vlaamse Ruit stapelt de Win for Life’s op, terwijl de rest krasloten krijgt. Die situatie botst met de prioriteiten die we bij de politici op de onderhandelingstafel legden.

Investeren in talent is nu eenmaal noodzakelijk om de welvaart in onze provincie te garanderen. Daarom zullen we ook bij de nieuwe coalities op de deur blijven kloppen voor het rechtmatig deel van onze provincie.

Johann Leten, gedelegeerd bestuurder Voka – Kamer van Koophandel Limburg

Contactpersonen

Jeroen Verbeeck

Coördinator pers & communicatie

Senne Poelmans

Senior adviseur belangenbehartiging